IT 4551
17 mei 2024
Uitspraak

BKR wint geschil van Odido over doorbelasting kosten inzageverzoeken

 
IT 4550
14 mei 2024
Uitspraak

Gedaagde moet overgaan tot betaling van facturen voor softwareontwikkeling

 
IT 4549
14 mei 2024
Uitspraak

Buren dienen beveiligingscamera's te verplaatsen wegen privacyinbreuk

 
IT 4472

Advies RvS over Uitvoeringswet digitaledienstenverordening

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht over de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening. De Afdeling stelt dat de wet duidelijke verplichtingen in het leven roept voor aanbieders van digitale diensten, met name met betrekking tot het bestrijden van illegale inhoud en het aanpakken van risico's die de maatschappij kunnen schaden. Deze verplichtingen zijn bedoeld om een veiliger online omgeving te creëren en de rechten van gebruikers te beschermen. De rol van de ACM als de nationale toezichthouder wordt hierbij door de Afdeling benadrukt. De ACM krijgt de taak om toezicht te houden op de naleving van de DSA-verplichtingen door digitale diensten. Dit omvat het onderzoeken van klachten, het uitvoeren van inspecties en het opleggen van sancties bij overtredingen. De Afdeling heeft verschillende aanbevelingen gedaan om de uitvoeringswet te verbeteren. Deze omvatten de noodzaak voor duidelijkere definities van bepaalde begrippen, de verduidelijking van de bevoegdheden van de ACM, en het waarborgen van ministeriële verantwoordelijkheid. Het doel van deze aanbevelingen is om de effectiviteit van de wet te verhogen en te zorgen voor een transparante en verantwoorde uitvoering.

IT 4471

Uitspraak ingezonden door Thomas Kriense, Blenheim Advocaten

Verzameling van productgegevens door Tracpartz vormt geen databank

Rechtbank Noord-Nederland 7 feb 2024, IT 4471; ECLI:NL:RBNNE:2024:354 (Tracpartz tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/verzameling-van-productgegevens-door-tracpartz-vormt-geen-databank

Rb. Noord-Nederland 7 februari 2024, IEF 21882, IT 4471; C/18/220643 (Tracpartz tegen gedaagde) Uitspraak van de rechtbank Groningen inzake databankrecht versus vrijelijk gebruik van technische informatie door webshops. Tracpartz biedt via haar webshop tractoronderdelen voor oude minitractoren aan. Op haar site staat bij elk onderdeel vermeld voor welke tractormerken en/of typen dit onderdeel geschikt is. Tracpartz noemt dit de ‘bijzondere productinformatie’. Gedaagde exploiteert een soortgelijke webshop en heeft op zijn website dezelfde bijzondere productinformatie staan. Tracpartz is van mening dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt, doordat hij zonder toestemming meerdere delen van de website en content van Tracpartz heeft gekopieerd en gebruikt voor zijn eigen website. Dit maakt inbreuk op het databankenrecht van Tracpartz. Na sommatie vond correspondentie plaats over de vraag of er sprake is van een databank, en of er inbreuk op gemaakt wordt door gedaagde.

IT 4470

Eiser heeft als rechtspersoon geen rechten onder de AVG

Rechtbank 7 dec 2023, IT 4470; ECLI:NL:RBNNE:2023:5484 (Eiser tegen de minister van Financiën), https://itenrecht.nl/artikelen/eiser-heeft-als-rechtspersoon-geen-rechten-onder-de-avg

Rb. Noord-Nederland 7 december 2023, IT 4470; ECLI:NL:RBNNE:2023:5484 (Eiser tegen de minister van Financiën) De rechtbank beoordeelt in deze zaak het beroep van eiser tegen de afwijzing van zijn inzageverzoek in zijn persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) volgens artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

IT 4469

ING niet aansprakelijk voor spoofing

Rechtbank 23 jan 2024, IT 4469; ECLI:NL:RBAMS:2024:441 (Eiseres tegen ING), https://itenrecht.nl/artikelen/ing-niet-aansprakelijk-voor-spoofing

Rb. Amsterdam 23 januari 2024, IT 4469; ECLI:NL:RBAMS:2024:441 (Eiseres tegen ING) Eiseres heeft een betaalrekening bij de ING. ING heeft een beleid opgesteld voor slachtoffers van bankhelpdeskfraude, ook wel bekend als 'spoofing'. Dit type fraude omvat situaties waarbij een oplichter zich voordoet als een medewerker van de bank en het slachtoffer misleidt om een betaling uit te voeren.

IT 4468

Geplaatste camera's niet in strijd met AVG en niet onrechtmatig

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 dec 2023, IT 4468; ECLI:NL:RBZWB:2023:9058 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/geplaatste-camera-s-niet-in-strijd-met-avg-en-niet-onrechtmatig

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 20 december 2023, IT 4468;  ECLI:NL:RBZWB:2023:9058 (Eiser tegen gedaagde). Kort geding. Eiser en gedaagde zijn gehuwd geweest en hebben samen een vierjarige dochter, die bij gedaagde woont. Aan de woning van gedaagde zijn twee camera's bevestigd. Bij het overdragen van de dochter wordt eiser gefilmd door deze camera's. De advocaat van eiser heeft gedaagde bij brief van 14 september 2023 (onder meer) gesommeerd om de camera’s tijdens de overdrachtsmomenten uit te schakelen en gemaakt beeld- en/of geluidsmateriaal direct te verwijderen omdat het in strijd is met de AVG en een onrechtmatige daad is. Hij vordert nu bij de voorzieningenrechter onder meer dat gedaagde geboden wordt de camera's en microfoons tijdens deze momenten uit te schakelen. 

IT 4467

Beroep tegen inzageverzoek in de zin van artikel 15 AVG gegrond

Rechtbank Noord-Holland 7 dec 2023, IT 4467; ECLI:NL:RBNNE:2023:5486 (Eiser tegen de minister van Financiën), https://itenrecht.nl/artikelen/beroep-tegen-inzageverzoek-in-de-zin-van-artikel-15-avg-gegrond

Rb. Noord-Nederland 7 december 2023, IT 4467; ECLI:NL:RBNNE:2023:5486 (Eiser tegen de minister van Financiën) In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen het besluit op zijn inzageverzoek in de zin van artikel 15 van de AVG in de persoonsgegevens die van hem zijn verwerkt in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De minister heeft het inzageverzoek afgewezen. Eiser gaat hiertegen in beroep. Hij stelt dat zijn registratie ongunstige gevolgen heeft gehad voor zijn onderneming. Daarom wil hij de aanleiding van deze registratie onderzoeken. Van belang is dat eiser de belangenafweging die ten grondslag ligt aan de weigering niet kan controleren omdat deze niet inzichtelijk is. De rechtbank is van oordeel dat het beroep van eiser gegrond is, maar dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand dienen te blijven. 

IT 4466

Turing jaaroverzichten Privacy en IT van 2023

Ook in het jaar 2023 hielden de wetgever, rechterlijke macht en toezichthouders zich veelvuldig bezig op het gebied van privacy en gegevensbescherming. De AVG vierde inmiddels haar vijfde verjaardag wat een moment bood om terug te blikken en vooruit te kijken. Of zoals de voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, het beschreef: reden tot feest en reflectie. Wolfsen voorspelde een veranderende rol voor de AP in de komende vijf jaar. Illustratief hiervoor is dat het jaar 2023 werd ingeluid met het startsein voor een overkoepelend en domein overstijgend toezicht op algoritmes, waarbij de AP werd aangewezen als coördinerende algoritmetoezichthouder. Gezien alle wetgevingstrajecten op Europees en nationaal niveau, zal een aanzienlijke verandering niet alleen gelden voor de AP. Veel organisaties zijn inmiddels geconfronteerd met toenemende wettelijke verplichtingen die van invloed zijn op- of overlappen met regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Denk aan de sectorspecifieke regelgeving zoals de Digital Operational Resiliance Act en de nationale Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Wij hebben de meest interessante, relevante en/of opmerkelijke wet- en regelgeving, jurisprudentie en activiteiten van toezichthouders van 2023 weer voor u in kaart gebracht. In het jaaroverzicht IT van 2022 hebben we vanuit de Europese Unie op het gebied van data en digitalisering veel wetgevingsinitiatieven gezien. In 2023 zijn veel van deze initiatieven omgezet in definitieve richtlijnen of verordeningen die de komende jaren in werking zullen treden. In dit jaaroverzicht IT 2023 geven wij in vogelvlucht een beeld van de belangrijkste (Europese en nationale) ontwikkelingen op wetgevingsgebied. 

IT 4465

Ongefundeerde berichten op social media over NextportChina

Rechtbank Rotterdam 24 aug 2023, IT 4465; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/ongefundeerde-berichten-op-social-media-over-nextportchina

Rb. Rotterdam 24 augustus 2023, IEF 21871, IT 4465; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde) NextportChina is een onderneming die zich richt op het bijstaan van bedrijven die zich richten op de Chinese (online) markt. Zij maakt hiervoor gebruik van de inzet van Chinese werknemers die tijdelijk in Nederland werken, waaronder gedaagde. Nadat het dienstverband van gedaagde niet werd verlengd, plaatste gedaagde berichten op het social media kanaal WeChat over NextportChina. Hij laat zich negatief uit over de manier waarop het bedrijf met haar werknemers omgaat en maakt ook opmerkingen over de seksuele intimiderende uitspraken en acties van de Nederlandse baas. NextportChina vordert in deze zaak om gedaagde te veroordelen alle berichten van WeChat en andere social media over NexportChina te verwijderen.

IT 4464

IE-diner 2024 - Sprekers en onderwerpen

Aanstaande donderdag is het zover: het zestiende IE-diner, in Hotel Arena. Onder leiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz maken we ons op voor een mooie avond. De speeches deze avond worden verzorgd door Bas Kist (Chiever), Charissa Koster (DayOne) en Bart Tromp (Brinkhof). Zij vertellen hun verhaal, uiteraard met IE-link. En waar gaan zij het dan over hebben? Onder andere over portretmerken, de DSM richtlijn, maar ook over de cancelcultuur, Katja Schuurman en over De bolle Gogh. Kortom, er is genoeg te bespreken tijdens het IE-diner. 

U kunt zich helaas niet meer inschrijven. Een plekje op de wachtlijst kan nog wel. Mail hiervoor naar info@delex.nl.

IT 4463

IE-diner: Sprekers bekend en aantal plaatsen beperkt

Over een week is het zover, de traditionele start van het IE-jaar: het IE-diner! Op donderdag 1 februari a.s. is de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam klaar voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz. Ruim 100 IE professionals hebben zich inmiddels opgegeven. Hoogleraren, rechters, advocaten, merk – en octrooigemachtigden, jong en oud gepromoveerden genieten in chique outfit, samen van een mooi diner en een goed glas. 

Dan over tot de bekendmaking van de sprekers van de avond: Bas Kist (Chiever), Charissa Koster (DayOne) en Bart Tromp (Brinkhof) vertellen hun verhaal met uiteraard een IE link. Er is ook muziek maar deejays, disco en dance bewaren we voor het IE Zomerfeest op 4 juli a.s.

U kunt zich nog opgeven voor het IE-diner, maar het aantal plaatsen is inmiddels beperkt. Wilt u zeker zijn van een plekje, geef u dan snel op via onze website!