IT 4284
31 mei 2023
Artikel

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

 
IT 4283
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IT 4282
30 mei 2023
Uitspraak

Conclusie A-G HvJ EU: verwerking medische persoonsgegevens niet onrechtmatig

 
IT 4199

Data Act en de balans tussen gegevensbescherming en het vrije verkeer van data

Via Ars Aequi. Op 23 februari 2022 presenteerde de Europese Commissie de Data Act. Leidt dit instrument ook daadwerkelijk tot de beoogde versterking van het vrije verkeer van data?  Over deze vraag verscheen onlangs een artikel in Ars Aequi van de hand van P.T.J. Wolters. Het zwaartepunt van de EC heeft een tijdlang op de bescherming van persoonsgegevens gelegen. De Data Act probeert dit zwaartepunt in de richting van het vrije verkeer te bewegen. Wolters onderzoekt in voornoemd artikel welke rol de Data Act speelt in deze verschuiving.

Het vrije verkeer van data is een de van de doelstellingen van de Europese Unie (EU); het bevorderen van de interne markt. Anderzijds dient de EU ook persoonsgegevens binnen die interne markt te beschermen. Daarmee is de omgang met data door de EU ‘dubbel’. Een bevordering van het delen van data gaat immers mede gepaard met nieuwe risico’s voor misbruik van die data.  

IT 4197

HvJ EU: parallelle uitoefening beroepsmogelijkheden

HvJ EU 12 jan 2023, IT 4197; ECLI:EU:C:2023:2 (BE tegen NAIH), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-parallelle-uitoefening-beroepsmogelijkheden

HvJ EU 12 januari 2023, IT 4197; C-132/21, ECLI:EU:C:2023:2 (BE tegen NAIH) BE heeft een algemene vergadering bijgewoond, op de algemene vergadering is een geluidsopname gemaakt. BE heeft vergolgens de vennootschap verzocht om haar de tijdens voormelde algemene vergadering gemaakte geluidsopname ter beschikking te stellen. De betrokken vennootschap heeft BE alleen de fragmenten van die opname waarop haar eigen opmerkingen waren vastgelegd, ter beschikking gesteld, en niet de fragmenten met de opmerkingen van de overige deelnemers aan de algemene vergadering in kwestie. BE heeft de toezichthoudende autoriteit verzocht om vast te stellen dat dit handelen onrechtmatig is, de toezichthoudende autoriteit heeft dit verzoek afgewezen. BE is hiertegen in beroep gegaan bij de Fővárosi Törvényszék (rechter voor de agglomeratie Boedapest, Hongarije) met betrekking tot de toezichthoudende autoriteit en bij de Fővárosi Ítélőtábla (rechter in tweede aanleg Boedapest, Hongarije) met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke. Terwijl het eerste beroep nog aanhangig was bij de verwijzende rechter, heeft de Fővárosi Ítélőtábla het tweede beroep bij in kracht van gewijsde gegane beslissing toegewezen op grond dat de verwerkingsverantwoordelijke het recht van BE op toegang tot zijn persoonsgegevens had geschonden. De verwijzende rechter twijfelt over de parallelle uitoefening van de rechtsmiddelen van de artikelen 77 tot en met 79 van verordening 2016/679.

IT 4198

Google hoeft URL niet te verwijderen

Rechtbank Den Haag 22 dec 2022, IT 4198; ECLI:NL:RBDHA:2022:14569 (verzoeker tegen Google), https://itenrecht.nl/artikelen/google-hoeft-url-niet-te-verwijderen

Rechtbank Den Haag 22 december 2022, IT 4198; ECLI:NL:RBDHA:2022:14569 (verzoeker tegen Google) Verzoeker is kaakchirurg en in die hoedanigheid is hij van 2014 tot 2022 werkzaam geweest bij het Medisch Centrum op de afdeling kaakchirurgie. Op Google verschijnt een negatieve waardering van een behandeling bij het Medisch Centrum bij een zoektocht op zijn naam. Verzoeker heeft Google gevraagd de URL te verwijderen, maar Google weigerde. In deze zaak wordt een afweging gemaakt tussen de grondrechten en eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens enerzijds, en het grondrecht op vrijheid van informatie anderzijds. Als kernargument voor zijn verwijderingsverzoek heeft Verzoeker aangevoerd dat hij vermoedt dat het gaat om een ‘neprecensie’ en dat hij de inzender van deze recensie nooit als patiënt heeft behandeld. Als dit klopt moet Google de URL uit de zoekresultaten verwijderen. Verzoeker dient onderbouwing aan te leveren voor zijn standpunt, maar dit heeft hij nagelaten, waardoor de onjuistheid van de recensie niet is gebleken. De rechtbank concludeert dat het recht op informatie van internetgebruikers om de URL in de zoekresultaten te kunnen zien voorrang heeft. De verzoeken worden afgewezen.

IT 4196

Het Turing IT-jaaroverzicht 2022

In 2022 hebben zich op het vlak van IT-recht weer veel ontwikkelingen voorgedaan. Duidelijk is dat de digitale transformatie in Europa serieus wordt aangepakt. Veel nieuwe wetgeving is geïntroduceerd, bijvoorbeeld op het gebied van AI en cybersecurity. 

Nieuwe wetgeving ten aanzien van de betrouwbaarheid van online reviews is ook in werking getreden. 

In de jurisprudentie speelt nog steeds de zorgplicht van de IT-leverancier een rol en wordt ook regelmatig geprocedeerd over de afgifte van allerlei soorten data. Lees er meer over in dit actuele IT-jaaroverzicht opgesteld door Turing Advocaten.

IT 4195

Dirk-Jan Ridderinkhof benoemd tot counsel bij Hogan Lovells

Per 1 januari 2023 is Dirk-Jan Ridderinkhof benoemd tot counsel in de octrooipraktijk bij Hogan Lovells in Amsterdam. 

Dirk-Jan Ridderinkhof (38 jaar) is sinds 2010 bij Hogan Lovells als advocaat werkzaam in de octrooipraktijk. Bijzonder is dat Dirk-Jan naast een rechtenstudie ook een studie op het gebied van softwareontwikkeling heeft afgerond, waardoor hij zich onderscheidt als een technisch zeer onderlegde advocaat met uitstekende kennis en ervaring op het gebied van het octrooirecht en bescherming van bedrijfsgeheimen, met name in complexe grensoverschrijdende kwesties.

IT 4194

SGOA Hans Frankenprijs 2023

Innovatie scriptie ICT-recht
De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO-/WO-student die in de afgelopen twee jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht wordt in dit kader verstaan: ICT-recht inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector: zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht en ICT-aanbestedingen enz. Maar ook geschilbeslechting, mediation, arbitrage of conflictmanagement op het gebied van ICT.

IT 4193

IE-diner 'Classic', op donderdag 26 januari 2023

De traditionele start van het IE-jaar; het IE-diner, is terug. Op donderdag 26 januari wordt de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam aangekleed voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van de befaamde ceremoniemeester Bernt Hugenholtz.

Luid 2023 sprankelend in met vakgenoten en collega's, en geniet samen van een goed diner, goede gesprekken en goede muziek. De andere sprekers? Die maken we binnenkort bekend. Maar we beloven boeiende, unieke inzichten van inspirerende sprekers.

Wissel nieuwtjes uit, vergelijk outfits en dance the night away!

Locatie: Hotel Arena Amsterdam
Datum: donderdag 26 januari
Tijd: vanaf 19.00 uur (inloop) tot in de nacht.

Bent u er ook bij? Aanmelden kan via deze link of via info@delex.nl

IT 4191

Uitspraak ingezonden door Stan Elsendoorn, BG.legal.

Rechtbank: auteursrechtinbreuk door het verstrekken van thumbnails

Rechtbank Amsterdam 4 jan 2023, IT 4191; (Eiseres tegen Cobra Art Company B.V.), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-auteursrechtinbreuk-door-het-verstrekken-van-thumbnails

Rb. Amsterdam 4 januari 2023, IEF 21160, IT 4191; C/13/714132 / HA ZA 22-168 (Eiseres tegen Cobra Art Company B.V.) Eiseres is professioneel fotografe. Zij heeft meermaals een licentie aan Cobra Art verleend voor het commercieel exploiteren van haar foto’s. Eiseres constateert dat Cobra Art na het verstrijken van de licentieperiode nog een aantal van haar foto’s heeft verkocht en deze gebruikt voor verschillende onlineadvertenties, hetgeen volgens eiseres kan worden gezien als een inbreuk op haar auteursrechten. Eiseres meent dat dit eveneens geldt voor de thumbnails die Cobra Art aan haar wederverkopers heeft verstrekt. Cobra Art stelt echter dat dat de wederverkopers zelf verantwoordelijk zijn voor de inbreuken die zij hebben gemaakt op de auteursrechten van eiseres. 

IT 4192

Om tafel met Anne Bekema, Laura Broers en Arnout Groen van AC&R

AC&R, een nieuw nichekantoor met slagkracht
Le Poole Bekema en Hofhuis Alkema Groen gaan voortaan samen verder onder de naam AC&R. Claudia Zuidema van IE-Forum ging daarom op de Keizersgracht om tafel met Anne Bekema, Laura Broers en Arnout Groen van AC&R.

AC&R: dat zijn we en dat doen we
“Neehee”, zegt Anne lachend, “ACR staat niet voor AuteursContractenRecht. AC&R spreek je uit op z’n Engels, dus EE, SIE ’n AR.”
Over de naam hebben ze met z’n allen lang zitten brainstormen. Ze wilden niet zo’n opsomming van de namen van de partners. Veel te lang, ouderwets ook. En te veel een egoding. Het is ook niet waar ze voor staan, want AC&R is meer dan alleen de partners. “Het gaat juist om het team,” vertelt Laura. “Om de samenwerking. Al onze zaken en cliënten hebben een raakvlak met creativiteit of met reputatie. Vandaar AC&R: dat zijn we en dat doen we.”

IT 4190

Veroordeling voor tweet over het vernietigen van zionisten

22 dec 2022, IT 4190; ECLI:NL:GHDHA:2022:2595 (Verdachte), https://itenrecht.nl/artikelen/veroordeling-voor-tweet-over-het-vernietigen-van-zionisten

Gerechtshof Den Haag 22 december 2022, IT 4190; ECLI:NL:GHDHA:2022:2595 (Verdachte) Verdachte heeft een aantal berichten op zijn twitteraccount geplaatst, waar hij toentertijd ruuim 31.000 volgers op had. Dit waren berichten die als strekking hadden dat 'zionisten' vernietigd moeten worden. Verachte wordt opruiing ten laste gelegd, waar sprake van is indien wordt aangehitst, aangezet of aangespoord tot het plegen van een strafbaar feit. Het verweer van verdachte is dat hij enkel Allah heeft aangeroepen en niet mensen heeft aangespoord. Het hof gaat niet in dit verweer mee en stelt dat dit niet onder de vrijheid van meningsuiting valt. Beperking van dit recht is hier toegestaan aangezien opruiing een legitiem doel is. De verdachte wordt veroodeeld voor opruiing.