IT 4438
11 december 2023
Artikel

Voorlopig akkoord voor regels over kunstmatige intelligentie

 
IT 4437
7 december 2023
Uitspraak

Gebod om persoonsgegevens en afbeeldingen van medewerkers CBR te verwijderen

 
IT 4436
6 december 2023
Uitspraak

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

 
IT 4358

Eiseres heeft geen belang bij haar vordering

Rechtbank Rotterdam 13 jul 2023, IT 4358; (Inlogportal), https://itenrecht.nl/artikelen/eiseres-heeft-geen-belang-bij-haar-vordering

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2023, IT 4359; Zaaknr. 10562418 (Inlogportal) De kantonrechter heeft in dit geschil te oordelen over een misgelopen samenwerking. Gedaagde 1 is enig aandeelhouder en bestuurder van gedaagde 2. Gedaagde 2 is aandeelhouder van eiseres. Als deel van zijn inbreng als aandeelhouder van eiseres heeft gedaagde 1 de taak gekregen om een IT-beveiligingssysteem te ontwikkelen en de IT-taken uit te voeren. Partijen hebben ruzie gekregen. Eiseres vordert gedaagde 1 te veroordelen om beheer en inloggegevens met betrekking tot de website, mailserver, het administratieportaal en andere IT-gerelateerde noodzakelijkheden van het bedrijf. Eiseres stelt dat gedaagde 1 het opzettelijk onmogelijk heeft gemaakt om de website te bereiken en het inlogportaal naar een persoonlijke omgeving heeft verplaatst. Deze problemen kunnen niet worden opgelost omdat hij weigert de inloggegevens aan eiseres te verstrekken, tenzij eiseres een reset van de server zou uitvoeren. Daarbij zouden veel gegevens verloren gaan, waardoor eiseres terug bij af zou zijn. 

IT 4357

Beweegbare camera op perceel eiser gericht maakt inbreuk op privacy

Rechtbank Midden-Nederland 10 aug 2023, IT 4357; (Camera van de buren), https://itenrecht.nl/artikelen/beweegbare-camera-op-perceel-eiser-gericht-maakt-inbreuk-op-privacy

Rechtbank Midden-Nederland 10 augustus 2023, IT 4357; Zaaknr C/16/559804 (Camera van de buren) In dit kort geding oordeelt de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland over een geschil tussen twee buren. Gedaagde heeft twee camera’s op zijn perceel geplaatst, een aan de voorzijde en een aan de achterzijde van de woning. De camera’s zijn op afstand bestuurbaar. Eiser heeft gedaagde verzocht deze camera’s te verwijderen of zo te verplaatsen dat zijn huis niet op de camera te zien is. Gedaagde heeft hier niet aan voldaan. De vorderingen van eiser slaan op het verwijderen, ofwel het verplaatsen van de camera’s. Eiser beroept zich daartoe op het recht op privacy. Ook stelt eiser dat de camera’s slechts zijn opgehangen om hem te intimideren, niet om gedaagde te beveiligen.

IT 4338

Google moet data online recensenten verstrekken

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2023, IT 4338; ECLI:NL:RBAMS:2023:4005 (NEG-ITSolutions/Google), https://itenrecht.nl/artikelen/google-moet-data-online-recensenten-verstrekken

Rechtbank Amsterdam 29 juni 2023, IT 4338; ECLI:NL:RBAMS:2023:4005 (NEG-ITSolutions/Google) In deze zaak gaat het om recensies die door accounthouders bij Google zijn gedaan over NEG-ITSolutions (hierna: NEG-IT). Deze recensies waren overweldigend negatief. NEG-IT heeft Google gevraagd deze recensies te verwijderen en de persoonsgegevens van de gebruikers aan hen te verstrekken, zodat de identiteit van de recensenten kan worden vastgesteld. Google verwijdert de recensies, maar weigert de persoonsgegevens te verstrekken. NEG-IT verzoekt via de rechtbank alsnog inzage in deze persoonsgegevens.

IT 4355

Minister Weerwind reageert op Kamervragen ChatGPT

Op 21 augustus heeft Minister Weerwind (Rechtsbescherming) gereageerd op vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) over privacyzorgen die zijn ontstaan door ChatGPT. ChatGPT is een generatief AI-systeem, wat betekent dat het een algoritme is dat zich voedt met data, waardoor het antwoorden kan geven op vragen. Het is niet altijd duidelijk waar deze data vandaan komt of wat de AI van deze input ‘leert’. De data die aan ChatGPT wordt gevoed, kan inbreuk kan maken op intellectuele eigendom. Als data zonder toestemming van de maker online wordt gezet, kan dit beschermde werk namelijk in de databanken van ChatGPT verwerkt worden. Ook kunnen daarbij persoonsgegevens in het geding komen.
 

IT 4354

Gedaagde maakt geen inbreuk op merken- en databankrecht van Stichting Nederlandse Top 40

Rechtbank Midden-Nederland 7 jun 2023, IT 4354; ECLI:NL:RBMNE:2023:2560 (Stichting Nederlandse Top 40/Gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-maakt-geen-inbreuk-op-merken-en-databankrecht-van-stichting-nederlandse-top-40

Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2023, IEF 21624, IT 4354; ECLI:NL:RBMNE:2023:2560 (Stichting Nederlandse Top 40/Gedaagde) De Stichting Nederlandse Top 40 (hierna: de Stichting) stelt wekelijks hitlijsten van populaire popmuziek in Nederland samen. Daarvoor houdt zij enkele Benelux-merken. Gedaagde is radiohobbyist die, via het internet, twee zenders heeft. De Stichting stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar Benelux-merken, door op zijn website en social media platforms tekens te gebruiken die lijken op de merken van de Stichting. Ook stelt de Stichting dat zij een databankrecht heeft op de samengestelde hitlijsten, waar gedaagde inbreuk op maakt. Zij vordert staking van inbreuk op haar rechten, een rectificatie ten aanzien van het gestelde onrechtmatige gebruik door gedaagde en een schadevergoeding.

IT 4351

Handelen DPG rechtvaardigt geen boete

Rechtbank Amsterdam 10 aug 2023, IT 4351; ECLI:NL:RBAMS:2023:5074 (DPG Media/AP), https://itenrecht.nl/artikelen/handelen-dpg-rechtvaardigt-geen-boete

Rechtbank Amsterdam 10 augustus 2023, IT 4351; ECLI:NL:RBAMS:2023:5074 (DPG Media/AP) Bestuursrecht. In deze zaak oordeelt de rechtbank Amsterdam over het beroep van DPG Media B.V. (hierna: DPG) tegen een boete die haar door de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) is opgelegd. DPG is een uitgever van bladen en boeken. Hierbij worden persoonsgegevens van klanten verwerkt. Als een betrokkene om verwijdering of inzage van diens persoonsgegevens vraagt, vraagt DPG eerst verificatie van de identiteit van betrokkene middels een identiteitsbewijs. De AP stelt dat dit in strijd is met de AVG, omdat hiermee een onnodige barrière voor betrokkenen wordt opgeworpen. Volgens de AP past DPG geen maatwerk toe aangezien ze niet beoordeelt of een verzoeker op een andere, minder ingrijpende wijze kan worden geïdentificeerd. DPG verweert zich met de stelling dat haar werkwijze niet in strijd is met de AVG, aangezien er wél ruimte was voor maatwerk, en dit ook werd toegepast in de praktijk.

IT 4353

Volkswagen aansprakelijk voor gebruik 'sjoemelsoftware'

Rechtbank Midden-Nederland 26 jul 2023, IT 4353; ECLI:NL:RBMNE:2023:3770 (VGDES/Volkswagen), https://itenrecht.nl/artikelen/volkswagen-aansprakelijk-voor-gebruik-sjoemelsoftware

Rechtbank Midden-Nederland 26 juli 2023, IT 4353, RB 3781; ECLI:NL:RBMNE:2023:3770 (VGDES/Volkswagen) In dit geschil vordert Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (hierna: eiser) namens consument [A] schadevergoeding wegens het gestelde onrechtmatige handelen door Volkswagen. In de periode tussen 2009 en 2015 heeft Volkswagen op grote schaal auto’s verkocht met een EA189 motor. Deze motor hield de uitstoot van stikstofoxide kunstmatig laag. Eiser stelt dat Volkswagen hierdoor onrechtmatig heeft gehandeld, omdat de auto vervuilender was dan werd aangegeven. Dit is in strijd met de Emissieverordening en daardoor onrechtmatig. Ook zou Volkswagen zich hiermee schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Volkswagen geeft aan dat de voornoemde verordening niet beoogt het belang van consumenten te beschermen. Ook betwist Volkswagen zich schuldig te hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken en dat consument [A] schade heeft geleden door de software.

IT 4352

Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis en Noor Dings, Boekx Advocaten.

MetaQuotes verkrijgt gerechtelijk bevel voor afgifte NAW-gegevens

Rechtbank Amsterdam 27 jul 2023, IT 4352; ECLI:NL:RBAMS:2023:4850 (Metaquotes/Gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/metaquotes-verkrijgt-gerechtelijk-bevel-voor-afgifte-naw-gegevens

Rechtbank Amsterdam 27 juli 2023 IEF 21620, IT 4352; ECLI:NL:RBAMS:2023:4850 (Metaquotes/Gedaagden) In dit kort geding oordeelt de rechtbank Amsterdam over de vordering van MetaQuotes, waarmee zij haar auteursrechten wil beschermen. MetaQuotes is exploitant van MetaTrader, een financieel handelsplatform. Gedaagden (Scalaxy, Iroko en 3NT) zijn internet service providers (hierna: ISP), waarbij 3NT de spil van gedaagden is. Cyberciminelen hebben gebruikt gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten van MetaQuotes door gehackte software van MetaQuotes online zetten. Mensen die met deze software handelen, raken hun geld kwijt. MetaQuotes vordert verwijdering van een aantal IP-adressen, blokkering van een vijftal websites en de persoonsgegevens van hen die verdacht worden aan de online criminaliteit te hebben meegewerkt. Gedaagden zijn daartoe bereid, als er een rechterlijk bevel aan de grondslag van deze vorderingen ligt.

IT 4346

Kantonrechter komt niet aan beoordeling wanprestatie toe

Rechtbank Overijssel 8 aug 2023, IT 4346; ECLI:NL:RBOVE:2023:3221 (Eiser/Outdoors B.V.), https://itenrecht.nl/artikelen/kantonrechter-komt-niet-aan-beoordeling-wanprestatie-toe

Rechtbank Overijssel 8 augustus 2023, IT4346; ECLI:NL:RBOVE:2023:3221 (Eiser/Outdoors B.V.) In deze zaak wordt Outdoors B.V. (hierna: Outdoors) aangesproken tot het betalen van enkele openstaande facturen, die aan eiser verschuldigd zijn. Eiser heeft een wifi-netwerk aangelegd in een vakantiepark dat door Outdoors wordt uitgebaat. Outdoors laat de facturen van eiser, waaronder een factuur voor het vroegtijdig opzeggen van de overeenkomst tussen partijen, onbetaald. Zij beroept zich op wanprestatie door eiser en vordert vergoeding van de kosten die zij door deze wanprestatie heeft moeten maken. 

IT 4348

Gedaagde veroordeeld tot proceskosten in geschil tegen MijnDomein

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 jul 2023, IT 4348; ECLI:NL:RBZWB:2023:5216 (MijnDomein Hosting/Gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-veroordeeld-tot-proceskosten-in-geschil-tegen-mijndomein

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 juli 2023, IT 4348; ECLI:NL:RBZWB:2023:5216 (MijnDomein Hosting/Gedaagde) MijnDomein drijft een onderneming op het gebied van webhosting en domeinregistratie op abonnementsbasis. Gedaagde heeft met MijnDomein een overeenkomst gesloten, waarbij MijnDomein tegen betaling de website van gedaagde online houdt. Gedaagde laat de factuur voor deze dienst onbetaald, waarop MijnDomein de overeenkomst met gedaagde beëindigt. MijnDomein vordert betaling van de factuur op grond van de overeenkomst. Gedaagde stelt dat zij de aanmaningen niet heeft ontvangen omdat MijnDomein deze naar haar oude adres gestuurd zou hebben. Tevens geeft gedaagde aan dat zij geprobeerd heeft om de overeenkomst op te zeggen, maar dit niet kon omdat MijnDomein niet te bereiken was. Zij stelt dat het onterecht is om haar in de proceskosten te veroordelen, omdat de procedure voorkomen had kunnen worden als MijnDomein eerder contact had gezocht.