IT 4216
9 februari 2023
Uitspraak

De wijze waarop de korpschef inzage geeft voldoet

 
IT 4215
3 februari 2023
Artikel

Europese Commissie start formalisering EU-US Data Privacy Framework

 
IT 4214
3 februari 2023
Uitspraak

Verzameling politiele biometrische gegevens en EU wetgeving

 
IT 4130

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van Mediaforum, tijdschrift voor media- en communicatierecht, nummer 2022-5.

141 Opinie
Dataoverdaad – respect van én voor de rechter /  Cornelis van der Sluis
143 Rechtspraktijk
Maatwerk op grond van de Wet open overheid / Nina Bontje
146 Rechtspraktijk
Een blik op de openbaarheid van overheidsinformatie over de grens / Annemarie Drahmann en Louis Honée
152 Rechtspraktijk
De implementatie van de Europese Open datarichtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht? / Johan Wolswinkel

IT 4131

Conclusie A-G: La Quadrature du Net

HvJ EU 27 okt 2022, IT 4131; ECLI:EU:C:2022:838 (La Quadrature du Net), https://itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-la-quadrature-du-net

HvJ EU Conclusie A-G 27 oktober 2022, IEF 21055, IEFbe 3565, IT 4131; ECLI:EU:C:2022:838 (La Quadrature du Net) Zie [IEF 20258]. Vier organisaties die zich inzetten voor rechten en vrijheden op het internet, waaronder La Quadrature du Net, hebben bij de Conseil d’État (hoogste bestuursrechter in Frankrijk) verzocht om nietigverklaring van de stilzwijgende beslissing waarbij de Franse eerste minister hun verzoek tot intrekking van nationale regeling heeft afgewezen. De nationale regeling in kwestie staat toe dat een administratieve instantie die belast is met de bescherming van auteursrechten en naburige rechten tegen op het internet gepleegde inbreuken op deze rechten, toegang heeft tot met IP-adressen overeenkomende identiteit, zodat deze instantie de houders van deze adressen die ervan worden verdacht verantwoordelijk te zijn voor de inbreuken kan identificeren en in voorkomend geval tegen hen kan optreden. De toegang wordt niet vooraf door een rechter of een onafhankelijke bestuurlijke entiteit getoetst. Met zijn eerste en tweede prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het Unierecht zich tegen een dergelijke nationale regeling verzet. A-G Szpunar concludeert dat het Unierecht zich niet tegen een dergelijke nationale regeling verzet wanneer die gegevens het enige onderzoeksmiddel vormen met behulp waarvan de persoon kan worden geïdentificeerd aan wie dat adres was toegewezen op het moment waarop het strafbare feit werd gepleegd.

IT 4119

Versterk uw vaardigheden en verdiep uw kennis bij de Martens Academie

Leer de fijne kneepjes van het vak in negen masterclasses op locatie, twee online lessen, een terugkomdag met oud-studenten en een nieuw alumninetwerk. Verdiep je kennis, vergroot je netwerk en versterk je vaardigheden in een deskundige, informele en inspirerende omgeving: neem deel aan de Mr. S.K. Martens Academie.
De Mr. S.K. Martens Academie biedt ook het komend jaar weer een interactief, verdiepend en specialistisch lesprogramma, direct toepasbaar in de praktijk.  Ruim 36 gerenommeerde sprekers delen hun ervaring en expertise bij deze post academische specialisatieopleiding 'Intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk'.

Op 8 december start een nieuwe lichting cursisten uit verschillende sectoren die meer uit zichzelf willen halen. Is dit ook op jou van toepassing, heb je mimimaal drie jaar ervaring in de civiele praktijk en wil je deze praktijk versterken? Neem deel aan de klas van 2022/2023. Kom zelf, kom samen of tip een collega!

Benieuwd naar het programma, naar de ervaringen van studenten, of naar een offerte op maat? Stuur een mail naar info@delex.nl of check de brochure. Neem voor meer vragen contact op met Claudia Zuidema via czuidema@delex.nl of met Vivien Rӧrsch via vivien@larorsch.com.

IT 4129

Geen schending zorgplicht bij belegging in crypto

Rechtbank Noord-Holland 12 okt 2022, IT 4129; ECLI:NL:RBNHO:2022:9336 (eisers tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-schending-zorgplicht-bij-belegging-in-crypto

Rechtbank Noord-Holland 12 oktober 2022, IT 4129; ECLI:NL:RBNHO:2022:9336 (eisers tegen gedaagde) Gedaagde heeft met het vermogen van eisers gehandeld in cryptovaluta. Op enig moment zijn de door gedaagde gebruikte cryptorekeningen leeggehaald. Gedaagde zegt dat er sprake is van een hack, eisers betwisten dat. Eisers spreken gedaagde primair aan op grond van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht omdat gedaagde zijn zorgplicht heeft geschonden. Subsidiair spreken eisers gedaagde aan op grond van onrechtmatige daad. De rechtbank oordeelt dat er geen bijzondere zorgplicht is omdat gedaagde niet als een professionele beleggingsdienstverlener moet worden beschouwd. Er is ook geen grond om aan te nemen dat gedaagde de gebruikelijke zorgplicht als opdrachtnemer heeft geschonden, de primaire vordering wordt afgewezen. De rechtbank wijst ook de subsidiare vordering af omdat eisers onvoldoende hebben gemotiveerd dat gedaagde onverantwoorde risico’s met hun vermogen heeft genomen en onvoldoende heeft gedaan om hun Binance-accounts te beveiligen. 

IT 4127

SGOA Academy over recente IT-jurisprudentie

Op 3 november aanstaande organiseert de SGOA in samenwerking met deLex de jaarlijks terugkerende SGOA Academy: recente IT-jurisprudentie. Wij nodigen u graag uit.  
Sprekers: Christoph Jeloschek (partner bij Kennedy van der Laan), Veerle van Druenen (advocaat bij Kennedy Van der Laan) en Hanneke Slager (partner bij Cordemeyer & Slager advocaten).
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen: zorgplicht, uitspraak HR schuldeisersverzuim, uitspraken arbitrage, uitspraken cybersecurity.

Voorbeeld van een uitspraak die wordt behandeld:
Hof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2022, IT 3933; 200.210.787 (Kabel-Zaandam tegen Columbus) en Hof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2019, 200.210.787 (Kabel-Zaandam tegen Columbus). Lees meer over deze uitspraak op IT en Recht.

Praktisch:
Datum:
3 november 2022
Tijd: 15.30 uur – 17.30 uur, (inloop vanaf 15.00 uur) aansluitend borrel  
Kosten: € 195,00 (excl. btw)
Accreditatie: 2 opleidingspunten en een certificaat.  

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@sgoa.eu en wij maken de inschrijving in orde!

IT 4128

Ziekenhuis aansprakelijk jegens eiseres

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 okt 2022, IT 4128; ECLI:NL:RBZWB:2022:5457 (Eiseres tegen Bravis Ziekenhuis), https://itenrecht.nl/artikelen/ziekenhuis-aansprakelijk-jegens-eiseres

Rb. Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022, IT 4128; ECLI:NL:RBZWB:2022:5457 (eiseres tegen Bravis Ziekenhuis) Eiseres is vanaf 1991 tot en met 2018 diverse keren als patiënt behandeld in het Bravis ziekenhuis. De ex-partner van eiseres heeft een boek geschreven over de echtscheiding hem en eiseres. Het boek bevat tevens medische gegevens. Het boek is in mei 2018 uitgegeven door de huidige partner van de ex-partner van gedaagde. De huisige partner was vanaf januari 2007 tot augustus 2018 werkzaam bij Bravis. Eiseres stelt Bravis aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden wegens het onvoldoende beschermen van haar medische en geheime adresgegevens door Bravis. De rechtbank wijst de vordering toe op grond van onrechtmatige daad. Bravis heeft geen passende maatregelen genomen ten aanzien van de controle van de logging.

IT 4126

Nieuwe wet opent deur naar ongekende massasurveillance door banken

Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders. Dat concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar advies over het conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De AP zal kijken of het advies is overgenomen en zo ja, op welke punten.

Onderdeel van het voorstel is het monitoren van alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders in één gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. Dit betekent een verregaande inbreuk op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens. Het voorgestelde systeem komt in essentie neer op een bancair sleepnet, aldus de AP.

Lees verder op AutoriteitPersoonsgegevens.nl.

IT 4125

Uitspraak ingezonden door Joe Jay de Haas, De Vries Van Spanje Advocaten.

Gedaagde moet uitlatingen over overleden dochter verwijderen

Rechtbank Overijssel 20 okt 2022, IT 4125; (Eiseres tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-moet-uitlatingen-over-overleden-dochter-verwijderen

Vzr. Rechtbank Zwolle 20 oktober 2022, IEF 21042, IT 4125; C/08/286613 / KG ZA 22/217 (X tegen Y) Gedaagde laat zich op sociale media uit over de overleden dochter van eiseres. Eiseres vraagt de voorzieningenrechter gedaagde te verbieden om deze uitlatingen nog langer te doen. Gedaagde is niet op zitting verschenen. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe nu deze haar niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt. 

IT 4124

Geïntimeerde veroordeeld tot schadevergoeding wegens lastercampagne

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 okt 2022, IT 4124; ECLI:NL:GHARL:2022:8504 (Appellant tegen geïntimeerde ), https://itenrecht.nl/artikelen/geintimeerde-veroordeeld-tot-schadevergoeding-wegens-lastercampagne

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2022, IEF 21038, IT 4124; ECLI:NL:GHARL:2022:8504 (appellant tegen geïntimeerde) Appellant verdenkt geïntimeerde van betrokkenheid bij een grootscheepse lastercampagne die was bedoeld om appellant schade toe te brengen. Een zakenpartner van appellant, heeft opdracht gegeven appellant ‘kapot te maken’. Aan de opdrachtnemer is voor dat doel naar eigen zeggen een eerste betaling gedaan van € 750.000, waarna opdrachtnemer in de onderneming van appellant is geïnfiltreerd en een lastercampagne heeft opgetuigd die heeft geresulteerd in diverse, zeer belastende publicaties en de voorlopige hechtenis van appellant. Geïntimeerde heeft gezegd dat appellant diep in een criminele organisatie zat (wapenhandel, drugshandel en witwassen), dat hij samen met zijn broer en moeder werd aangestuurd door de Iraanse geheime dienst en dat hij met deze informatie naar buiten zou treden. Het hof oordeelt dat geïntimeerde onrechtmatig heeft gehandeld tegenover appellant en veroordeelt hem tot betaling van schadevergoeding van € 789.845.

IT 4123

Uitgeverij hoeft hoofdstuk over euthanasie niet te schrappen

Gerechtshof Amsterdam 27 sep 2022, IT 4123; ECLI:NL:GHAMS:2022:2739 (Appellante tegen Unieboek 1), https://itenrecht.nl/artikelen/uitgeverij-hoeft-hoofdstuk-over-euthanasie-niet-te-schrappen

Hof Amsterdam 27 september 2022, IT 4123; ECLI:NL:GHAMS:2022:2739 (appellante tegen Unieboek 1) Unieboek 1 heeft het boek ‘Je kunt het maar één keer doen’ uitgegeven. In het boek is een hoofdstuk toegewijd aan het overlijden van de vader van appellante. Appellante heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij Unieboek 1. Zij heeft daarbij onder meer te kennen gegeven dat het de wens van haar vader was om details over zijn euthanasie privé te houden. Verder heeft appellante Unieboek 1 gewezen op onjuistheden dan wel onzorgvuldigheden in het hoofdstuk over haar vader. Apellante vordert Unieboek 1 te gebieden het hoofdstuk over haar vader te schrappen. Het hof wijst de vordering af omdat in dit geval de vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven het belang van appellante op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer en de bescherming van haar eer en goede naam en de nagedachtenis van haar vader.