IT 4100
30 september 2022
Uitspraak

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer in burenruzie

 
IT 4099
30 september 2022
Uitspraak

HvJ EU: indirecte gevoelige informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens

 
IT 4098
29 september 2022
Artikel

Inhoudsopgave Computerrecht

 
IT 4050

Uitnodiging: symposium over content moderatie en de DSA

Op woensdagmiddag 21 september a.s. wordt de jaarlijkse Internetscriptieprijs uitgereikt op het kantoor van Brinkhof. Dit jaar zal de uitreiking, naast de scriptietoelichtingen van de finalisten, gepaard gaan met een symposium over content moderatie (denk bijvoorbeeld aan de Digital Services Act die in coulissen staat!). Tijdens het symposium laten een keynote spreker en panellisten zich vanuit verschillende expertises uit over dit onderwerp. Advocaten kunnen zich aanmelden voor het symposium en 2 PO-punten laten toekennen aan het bijwonen ervan. Toegang is gratis en aanmelden kan hier.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – Opening
13.35 – Keynote door Folkert Wilman (Juridische Dienst Europese Commissie)
14.15 – Interactieve workshop content moderatie met Anke Strijbos (Brinkhof)
15.00 – Pauze
15.30 – Presentaties drie finalisten scriptieprijs
16.00 –  Panel met Naomi Appelman (IvIR), Inge van Kooten (Booking.com), mr. Dudok van Heel (rechtbank Amsterdam), Folkert Wilman (Juridische Dienst Europese Commissie), Remy Chavannes (moderator, Brinkhof)
17.00 – Juryverslag, prijsuitreiking, borrel

IT 4049

Uitspraak ingezonden door Lotte van Schuylenburch, Boekx Advocaten.

Onrechtmatige uitlatingen op blog leiden tot schade

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 31 aug 2022, IT 4049; (Bosma tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-op-blog-leiden-tot-schade

Rechtbank Amsterdam 31 augustus 2022, IEF 20927, IT 4049; C/13/712719 / HA ZA 22-64 (Bosma tegen gedaagde) Bosma werkt als sales director in de visbranche. Bosma en zijn familie worden al enkele jaren bedreigd. Sinds januari 2021 worden ernstige beschuldigingen en bedreigende uitlatingen jegens hem gedaan op een website. Eerder werd bevolen dat de hostingprovider de gegevens van de persoon die eigenaar is van de domeinnaam en blog zou bekendmaken [IEF 20664]. In dit geschil stelt Bosma onder meer dat deze persoon, gedaagde, onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door ernstige en onjuiste beschuldigingen jegens hem en smadelijke en lasterlijke uitingen over hem publiekelijk te uiten en hem en zijn familie te bedreigen. De vordering wordt toegewezen. Gedaagde is aansprakelijk voor de schade die is geleden.

IT 4045

Mogelijke fout in formulering memorie van grieven

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 feb 2022, IT 4045; ECLI:NL:GHSHE:2022:321 (Keytech tegen Btech), https://itenrecht.nl/artikelen/mogelijke-fout-in-formulering-memorie-van-grieven

Hof Den Bosch 8 februari 2022, IT 4045; ECLI:NL:GHSHE:2022:321 (Keytech tegen Btech) Keytech is een bedrijf dat zich bezighoudt met het aanleggen en onderhouden van mobiele telecomnetwerken en -installaties. Btech is en bedrijf dat zich bezighoudt met het aanleggen, vervangen en testen van telecominstallaties en GSM-masten. In 2018 heeft Keytech Btech verschillende opdrachten gegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden aan telecominstallaties. Juli 2018 is er discussie ontstaan over de hoogte van door Btech gestuurde facturen. Keytech startte onderhavige procedure omdat zij meende dat Btech ten onrechte beslagen had gelegd ten laste van Keytech. Keytech vorderde daarom een aantal bedragen die Btech volgens haar verschuldigd waren. Door de rechtbank werden, bij vonnis van 11 september 2019, de vorderingen van Keytech afgewezen. Het hof stelt vast dat er wellicht sprake is van een fout in de formulering van de memorie van grieven en geeft Keytech daarom de mogelijkheid hierover bij akte uitsluitsel te bieden. Het hof verwijst de zaak naar de rol van 8 maart 2022 en houdt iedere verdere beslissing aan.

IT 4047

Vita Zwaan is benoemd tot partner bij bureau Brandeis

Per 1 september 2022 benoemt bureau Brandeis Vita Zwaan tot partner. Vita’s praktijk richt zich op privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zij adviseert over compliancevragen in diverse sectoren, staat cliënten bij in onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en procedeert in collectieve acties met betrekking tot privacy.
Vita Zwaan is advocaat sinds 2005 en al sinds de oprichting werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis, de afgelopen jaren als senior counsel.

IT 4046

Kosta Hinzen is advocaat geworden bij Van Kaam Advocaten

Kosta Hinzen is op 24 augustus jl. beëdigd als advocaat. Vanaf dat moment maakt hij deel uit van het team van advocaten bij Van Kaam IP, Media & Privacy en zal hij zich onder het toeziend oog van zijn patroon Remco Klöters ontwikkelen tot expert op het gebied van het IE-, privacy-, media- en entertainmentrecht.

Kosta is al meer dan een jaar werkzaam in de advocatuur en heeft daarvoor al een specialisatiemaster IE-recht afgerond. Daarnaast zal de ruime ervaring die hij heeft opgedaan als tech-ondernemer en DJ in het Amsterdamse nachtleven de advies- en procespraktijk bij Van Kaam Advocaten ten goede komen.

IT 4044

Geen bijzondere persoonlijke omstandigheden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank 7 mei 2010, IT 4044; ECLI:NL:RBBRE:2010:1901 (Verzoeker tegen het College), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-bijzondere-persoonlijke-omstandigheden

Vzr. Rb. Breda 7 mei 2010, IT 4044; ECLI:NL:RBBRE:2010:1901 (verzoeker tegen het College) Verzoeker heeft beroep ingesteld tegen het besluit van het College van B&W van de gemeente Tilburg van 2 maart 2010. In dit besluit heeft het College het verzoek van verzoeker om zijn persoonsgegevens preventief af te schermen voor externe partners en netwerkcontacten afgewezen. De voorzieningenrechter meent dat het College terecht heeft aangevoerd dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor een goede vervulling van zijn publiekrechtelijke taak. De voorzieningenrechter oordeelt verder dat het College zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat in de woonomstandigheden van verzoeker geen bijzondere persoonlijke omstandigheden gelegen zijn (zoals bedoeld in artikel 40 Wbp) waardoor de gegevensverwerking niet gerechtvaardigd zou zijn. Het beroep van verzoeker wordt dan ook ongegrond verklaard en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

IT 4043

Call for Papers voor eerste studentenuitgave Mediaforum

Ben je een gevorderde student aan een Nederlandse universiteit (master of eind bachelor) en ben je geïnteresseerd in het media- en informatierecht? Dan nodigen wij je hierbij uit om een bijdrage te leveren aan de eerste studentenuitgave van het tijdschrift Mediaforum.

Het doel van deze studenteneditie is om studenten die gefascineerd zijn door juridische vraagstukken op het snijvlak van media en recht de kans te bieden daarover te publiceren. Tijdens het schrijfproces word je begeleid en krijg je gerichte feedback van academici en/of juristen uit de praktijk, die je helpen je paper, scriptie of voorstel te bewerken tot een wetenschappelijk artikel van formaat.

IT 4033

Redactionele stage bij deLex

Wil je je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT recht en Privacy? Kom bij deLex stage lopen. We zijn op zoek naar een stagiair voor de periode 26 september tot 22 december (drie maanden), in overleg is een andere periode ook mogelijk. Je maakt kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij en je leert de IE-community kennen. deLex is een niche-uitgeverij die zich richt op juridische professionals. Onze bekendste merken zijn IE-Forum.nl en ITenrecht.nl. We geven websites, databanken en tijdschriften uit. Daarnaast hebben we verschillende opleidingen waar je als stagiair aanwezig bent. Zo leer je netwerken en mensen kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, organisaties en bedrijven.

Wat gaan we je leren?

  • Verzamelen, analyseren van diverse openbare juridische bronnen
  • Samenvatten van rechterlijke uitspraken
  • Plaatsen van informatie op onze websites
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor advocatenkantoren en auteurs
IT 4042

Gevorderde ontbinding niet toewijsbaar

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 aug 2022, IT 4042; ECLI:NL:GHSHE:2022:3007 (Liko tegen Syntess), https://itenrecht.nl/artikelen/gevorderde-ontbinding-niet-toewijsbaar

Hof Den Bosch 30 augustus, IT 4042; ECLI:NL:GHSHE:2022:3007 (Liko tegen Syntess) Syntess houdt zich bezig met het ontwikkelen computersoftware en is een technisch adviesbureau. Liko exploiteert een koeltechnisch installatiebedrijf. Een van de belangrijkste werkzaamheden van Liko is het verrichten van service-, onderhouds- en storingswerkzaamheden waarbij zij gebruik maakt van zogenoemde werkbonnen. Het gaat hier om een beroep tegen het vonnis van 3 juni 2020. Bij tussenvonnis van 24 mei 2022 [IT 4041] werd Liko de mogelijkheid geboden zich uit te laten over de door Syntess aangevoerde punten. Syntess wil dat openstaande facturen nog door Liko betaald worden. Liko verlangt onder meer dat ontbinding dan wel vernietiging van de overeenkomsten 2013 en 2017. Het hof stelt vast dat een in het basissysteem in te passen digitalisering van de werkbonnen is pas in overeenkomst 2017 overeengekomen. Liko klaagt in dit geding over de digitale werkbonnen. Dit betreft dus hooguit een tekortkoming van Syntess in de nakoming van overeenkomst 2017.

IT 4041

Partij in gelegenheid gesteld zich uit te laten over aangevoerde punten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 mei 2022, IT 4041; ECLI:NL:GHSHE:2022:1661 (Liko tegen Syntess), https://itenrecht.nl/artikelen/partij-in-gelegenheid-gesteld-zich-uit-te-laten-over-aangevoerde-punten

Hof Den Bosch 24 mei 2022, IT 4041; ECLI:NL:GHSHE:2022:1661 (Liko tegen Syntess) Syntess houdt zich bezig met het ontwikkelen computersoftware en is een technisch adviesbureau. Liko exploiteert een koeltechnisch installatiebedrijf. Een van de belangrijkste werkzaamheden van Liko is het verrichten van service-, onderhouds- en storingswerkzaamheden waarbij zij gebruik maakt van zogenoemde werkbonnen. Op basis van een overeenkomst gebruikt Liko sinds 2005 bedrijfssoftware van Syntess. In dit arrest gaat het over onbetaalde facturen. Gezien de hoeveelheid punten die Syntess heeft aangevoerd wordt de zaak naar rol verwezen zodat Liko zich hierover kan uitlaten.