IT 4387
28 september 2023
Uitspraak

Nieuwe frequentie radio-omroep onterecht toegewezen

 
IT 4385
27 september 2023
Uitspraak

Rechten op software niet voldoende duidelijk in kort geding

 
IT 4386
26 september 2023
Uitspraak

RDW handelt niet in strijd met de AVG

 
IT 4335

Eiser krijgt persoonsgegevens van anonieme gebruiker

Rechtbank Den Haag 31 jul 2023, IT 4335; ECLI:NL:RBDHA:2023:11254 (Eiser/Meta), https://itenrecht.nl/artikelen/eiser-krijgt-persoonsgegevens-van-anonieme-gebruiker

Rechtbank Den Haag 31 juli 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:11254, IT 4335 (EIser/Meta) In dit kort geding beantwoordt de voorzieningenrechter de vraag of Meta (voorheen Facebook) gehouden is om persoonsgegevens van een gebruiker aan eiser te geven. Eiser is op Facebook in meerdere besloten groepen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waar hij hinder van ondervindt. Hij kan deze besloten groepen niet betreden en kan zich niet verweren. Eiser stelt dat deze uitingen onrechtmatig zijn en daarom van Facebook verwijderd moeten worden. Naast verwijdering van deze publicaties vordert eiser de 'basic subscriber information' van de Facebookgebruikers die deze uitingen hebben gedaan. 

IT 4334

Uitspraak ingezonden door Wouter Dammers, LAWFOX

Doormodderen in scrum IT-project fataal, maar ontbinding is ongerechtvaardigd

Rechtbank Midden-Nederland 2 aug 2023, IT 4334; (Synergy tegen IPS), https://itenrecht.nl/artikelen/doormodderen-in-scrum-it-project-fataal-maar-ontbinding-is-ongerechtvaardigd

Rechtbannk Midden-Nederland 26 juli 2023, IT 4334; C/16/519101 (Synergy tegen IPS) Synergy Systems B.V. (hierna: Synergy) levert systemen voor de verwerking van levensmiddelen, zoals snijmachines. Industrial Problem Solvers B.V. (hierna: IPS) houdt zich bezig met industriële optimalisatie. Synergy heeft IPS in 2018 ingeschakeld om software te ontwerpen, onderhouden en beheren. Ondanks dat de samenwerking niet soepel verliep zijn er in 2020 nieuwe afspraken gemaakt, met als doel een werkende applicatie voor 1 juli 2020. Echter werd deze deadline, en de daarop volgende, niet behaald.  

IT 4330

Geen spoedeisend belang bij verwijdering BKR-registratie

Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2023, IT 4330; ECLI:NL:GHAMS:2023:1221 (Appellante/ING ), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-bij-verwijdering-bkr-registratie

Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1221, IT 4330 (Appellante/ING) In dit geding in hoger beroep kijkt het gerechtshof Amsterdam naar de registratie van appellante bij het Bureau Krediet Registratie (hierna: BKR) en het Centraal Krediet Informatiesysteem (hierna: CKI) door het ING. Deze registratie weerhield appellante ervan de financiering voor een appartement rond te krijgen, omdat zij voor 2022 moest kunnen aantonen een zekerheidsstelling van een financiële instelling te hebben. Dat lukte niet door de registratie in het CKI. In eerste aanleg vorderde appellante daarom in kort geding verwijdering van haar persoonsgegevens. ING heeft dit verzoek afgewezen. De voorzieningenrechter heeft deze afwijzing bekrachtigd. Appellante komt hiertegen in beroep. 

IT 4333

Gerechtshof oordeelt over de ontbinding overeenkomst applicatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 jul 2023, IT 4333; ECLI:NL:GHARL:2023:6341 (Appellant tegen Toomba B.V.), https://itenrecht.nl/artikelen/gerechtshof-oordeelt-over-de-ontbinding-overeenkomst-applicatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-07-2023, IEF 21595, IT 4332, ECLI:NL:GHARL:2023:6341 (Appellant tegen Toomba) Appellant en Toomba hebben een overeenkomst van opdracht met elkaar gesloten betreffende het ontwikkelen van een applicatie. Hiervoor leverde appellant de blueprints aan, waarin de gewenste functionaliteiten omschreven staan. Er werd een opleverdatum van 1 september 2019 overeengekomen. Echter waren er in de overeenkomst bepalingen opgenomen die voorzagen in een situatie waarin er meer tijd nodig was om de sprint af te ronden. Op 28 februari 2020 stelde appellant Toomba ingebreke, nadat Toomba twee maal met een nieuwe opleverdatum was gekomen en na het opleveren geen reactie gaf op de verbeterpunten die voortvloeiden uit de test-app. Toomba reageerde hierop en gaf aan er mee bezig te zijn. Op 21 april 2020, gaf Toomba aan dat alle veranderingen waren gevoerden dat het project hiermee afgerond was. Appellant ging hier niet meer akkoord en heeft hierna de overeenkomst op 15 mei 2020 ontbonden. 

IT 4329

Maatstaven van redelijkheid en billijkheid temperen eis tot betaling

Rechtbank Midden-Nederland 17 mei 2023, IT 4329; ECLI:NL:RBMNE:2023:2657 (Eiseres/Gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/maatstaven-van-redelijkheid-en-billijkheid-temperen-eis-tot-betaling

Rechtbank Midden-Nederland 17 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2657, IT 4329 (Eiseres/Gedaagde) In deze zaak vordert eiseres een vergoeding wegens een tekortkoming aan zijde van de gedaagde. Gedaagde en eiseres waren overeengekomen dat eiseres voor de duur van 24 maanden enkele IT-diensten voor eiseres zou uitvoeren. Bij ontbinding van het contract zou eiseres aanspraak maken op het restant van het bedrag dat gedaagde had moeten betalen als het contract niet was ontbonden. De betalingen die gedaagde voor de IT-diensten verschuldigd was, zijn onbetaald gebleven. Gedaagde stelt namelijk dat eiseres haar gemaakte afspraken niet nakwam en hij het recht had om de overeenkomst daarom op te schorten. Eiseres ontbindt het contract en vordert betaling van het openstaande saldo (hierna: de eerste eis) en betaling van de contractueel bedongen 'verbrekingsvergoeding' (hierna: de tweede eis).

IT 4328

Techgiganten leggen zelfregulering AI op

Recentelijk is Joe Biden, president van de Verenigde Staten van Amerika, in gesprek gegaan met een aantal van de grootste bedrijven die AI gebruiken (Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft en OpenAI), om over regulering te praten. Dit gesprek heeft tot een aantal vrijwillige toezeggingen van deze tech-giganten geleid. Zij geven aan voornemens te zijn om zorg te dragen voor een veilig gebruik van AI. Ook is er een semi-toezichthoudend lichaam opgericht, met de naam Frontier Model Forum die moet meedenken over oplossingen en valkuilen in het gebruiken en beschikbaar maken van AI.

IT 4327

Eerste stappen naar een gedeelde dataspace inzake toerisme

De Europese Commissie heeft recentelijk aangegeven een 'Common European Tourism Data Space' te willen lanceren. Deze dataspace is een verzameling data die gecentraliseerd is rond de gegevens die bij het onderwerp toerisme worden vergaard. Momenteel willen bedrijven hun data liever niet vrijgeven zonder een garantie van reciprociteit. De dataspace is dan ook niet bedoeld om bedrijven plichten op te leggen rond de verzameling van data, maar beoogt juist een vrije stroom tussen verschillende ondernemingen en instanties op te zetten.

 

IT 4326

Verzekeringsfraude rechtvaardigt registratie door Achmea

Rechtbank Gelderland 5 jul 2023, IT 4326; ECLI:NL:RBGEL:2023:4050 (Eisers/Achmea), https://itenrecht.nl/artikelen/verzekeringsfraude-rechtvaardigt-registratie-door-achmea

Rechtbank Gelderland 5 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4050, IT 4326 (Eisers/Achmea) In deze zaak doet de rechtbank een tussenuitspraak in een geschil tussen eisers en Achmea. Eisers hebben Achmea verzocht om de registraties van hun persoonsgegevens te verwijderen. Achmea heeft dit verzoek afgewezen, omdat zij het sterke vermoeden heeft dat eisers fraude hebben gepleegd. Er zouden een hoop spullen van eisers zijn gestolen. Ter vergoeding van hun schade stelden zij daar een claim voor in, maar zij konden van enkele artikelen, volgens Achmea, niet bewijzen dat het ooit in hun eigendom is geweest. Eisers spannen een rechtszaak aan, waarin zij verwijdering van de registratie van hun persoonsgegevens vorderen.

IT 4325

Het Europees Parlement laat zich uit over de Cyber Resilience Act

De Cyber Resilience Act (hierna: CRA) is een plan van de Europese Commissie om nieuwe standaarden voor producten met digitale aspecten, zoals telefoons, op te stellen. Hierdoor worden deze veiliger in het gebruik en beter bestand tegen cyberaanvallen. Leden van het Europees Parlement hebben zich uitgelaten over de (voorlopige) tekst van de verordening.

 

IT 4324

Verzoek inzage persoonsgegevens ten onrechte afgewezen

Rechtbank Gelderland 20 jul 2023, IT 4324; ECLI:NL:RBGEL:2023:4184 (Eiser/de Minister voor Rechtsbescherming), https://itenrecht.nl/artikelen/verzoek-inzage-persoonsgegevens-ten-onrechte-afgewezen

Rechtbank Gelderland 20 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4184, IT 4324 (Eiser/de Minister voor Rechtsbescherming) Bestuursprocesrecht. In deze zaak oordeelt de rechtbank over het beroep van eiser tegen een afwijzing van zijn verzoek om inzage in zijn persoonsgegevens. Eiser heeft twee omgevingsvergunningen aangevraagd, die zijn afgewezen omdat de gemeente via een landelijk adviesorgaan te horen kreeg dat er een ernstig vermoeden bestaat dat eiser zich schuldig maakt aan witwassen. Naar aanleiding van deze afwijzing heeft eiser een verzoek om inzage tot de minister van Rechtsbescherming gericht. Dat verzoek is afgewezen, waarop eiser beroep heeft ingesteld.