IT 4284
31 mei 2023
Artikel

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

 
IT 4283
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IT 4282
30 mei 2023
Uitspraak

Conclusie A-G HvJ EU: verwerking medische persoonsgegevens niet onrechtmatig

 
IT 4275

Brinkhof Internetscriptieprijs

Brinkhof organiseert ook dit jaar weer de Internetscriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 2.000,- en online gepubliceerd.

Meedoen? Stuur je scriptie uiterlijk 1 juni 2023 naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje. De prijsuitreiking vindt op 11 oktober 2023 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium op het kantoor van Brinkhof in Amsterdam. Op dat symposium lichten de finalisten hun scriptie kort toe, waarna de jury een winnaar kiest.

Met de Internetscriptieprijs wil Brinkhof studenten aanmoedigen zich te specialiseren in dit actuele en dynamische rechtsgebied en een podium bieden aan excellente studenten. Brinkhof vindt het belangrijk dat studenten de kans krijgen om zichzelf te presenteren en om contacten te leggen in de wereld van het informatierecht. Meer informatie en de voorwaarden vind je op internetscriptieprijs.nl

IT 4228

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair!

Wil jij je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy? 

Kom dan stagelopen bij deLex! DeLex is een juridische uitgeverij gericht op juridische professionals in deze vakgebieden. Zo beheren wij de online databases IE-forum.nl en ITenrecht.nl, geven we een aantal vakbladen uit en verzorgen we congressen en andere opleidingen. 

Tijdens de stage maak je kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij. Je werkt nauw samen met de uitgever en andere (web)redacteuren die je de kneepjes van het vak snel bijbrengen. Daarnaast bieden de congressen je de kans om te netwerken en de IE-community te leren kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, instanties en bedrijven.

IT 4273

HvJ EU: recht op kopie van persoonsgegevens

HvJ EU 4 mei 2023, IT 4273; ECLI:EU:C:2023:369 (Prejudiciële verwijzing), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-recht-op-kopie-van-persoonsgegevens

Conclusie AG HvJ EU 4 mei 2023, IT 4273; ECLI:EU:C:2023:369 (Prejudiciële verwijzing) Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) heeft antwoord gegeven op een viertal prejudiciële vragen omtrent de interpretatie van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een geschil tussen een Oostenrijker (F.F.) en de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming (hierna: de DSB).

IT 4272

HvJ EU: niet-nakoming van verplichtingen AVG niet altijd onrechtmatig

HvJ EU 4 mei 2023, IT 4272; ECLI:EU:C:2023:373 (Prejudiciële verwijzing), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-niet-nakoming-van-verplichtingen-avg-niet-altijd-onrechtmatig

HvJ EU 4 mei 2023, IT 4272; Zaak C‑60/22 (Prejudiciële verwijzing) Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) heeft drie prejudiciële vragen beantwoord over de interpretatie van enkele bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een zaak tussen 'UZ', een derdelander, en de Duitse federale dienst voor migratie en vluchtelingen (hierna: Bundesamt).

IT 4271

De European Cybersecurity Competence Centre opent haar deuren in Boekarest

Morgen, op 9 mei 2023, zal de European Cybersecurity Competence Centre (hierna: de ECCC) de deuren van haar hoofdkwartier in Boekarest, Roemenië, officieel openen. De ECCC heeft als doel om innovatie en industriebeleid op het gebied van cyberbeveiliging te ondersteunen en EU-cyberbeveiligingsprojecten te ontwikkelen en coördineren.

De ECCC is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van de Europese fondsen voor de huidige langetermijnbegroting van de Europese Unie (2021-2027), en met name voor de vaststelling van werkprogramma’s op het gebied van cyberbeveiliging en voor het beheer van cyberprojecten in het kader van het Digital Europe Program en Horizon Europe.

IT 4270

Conclusie AG: boete bij schending AVG ondanks afwezigheid opzet?

HvJ EU 4 mei 2023, IT 4270; ECLI:EU:C:2023:376 (Ministerie Volksgezondheid tegen Staatstoezicht Gegevensbescherming), https://itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-boete-bij-schending-avg-ondanks-afwezigheid-opzet

Conclusie AG HvJ EU 4 mei 2023, IEF 21404; Case C‑683/21 (Ministerie Volksgezondheid tegen Staatstoezicht Gegevensbescherming) Advocaat Generaal Nicholas Emiliou heeft zich uitgesproken over de interpretatie van bepaalde regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Partijen in deze zaak zijn de 'National Public Health Centre under the Ministry of Health' (NVSC) van Litouwen en het Staatstoezicht op Gegevensbescherming (het Toezichtsorgaan).

IT 4268

Commissie publiceert tweede rapport inzake toegang tot internet

Op 28 april heeft de Europese Commissie haar tweede rapport (zie onderaan dit artikel) gepubliceerd over de implementatie van de verordening inzake open toegang tot internet. Het principe van 'open internet' is volgens de Commissie het recht dat iedereen heeft om het internet te gebruiken zonder discriminatie, prioritering, beperking of interferentie van internet service providers. Om een evenwicht te waarborgen tussen de bescherming van deze rechten en het ondersteunen van een competitieve omgeving op de digitale markt, heeft de verordening tot doel te zorgen voor deze balans.

IT 4267

Er is nog 1 plek voor intervisie

Wil je gegarandeerd voldoen aan de nieuwe kwaliteitstoetsen én meer grip op jouw procespraktijk? Dat kan! Speciaal voor (IE) procesrecht-advocaten organiseren we ook dit voorjaar op 9 mei en 6 juni 2 x 2 uur intervisie, zodat je aan de kwaliteitstoetsen van de NOvA blijft voldoen.

Op 10 oktober en 19 december volgt nog een keer 2 X 2 uur intervisie.

Let op: er is nog slechts 1 plek.

Schrijf je snel in door hier te klikken, of stuur een e-mail naar info@deLex.nl. Een aanbod op maat kan ook.

  • We overleggen collegiaal volgens een bepaalde structuur.
  • Elke sessie behandelen we een concrete vraag, die relevant is voor de hele groep.
  • Door te reflecteren zorgen we samen voor nieuwe inzichten en een breder perspectief.
IT 4266

Conclusie A-G: immateriële schadevergoeding bij datalekken

HvJ EU 27 apr 2023, IT 4266; ECLI:EU:C:2023:353 (Prejudiciële verwijzing), https://itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-immateriele-schadevergoeding-bij-datalekken

HvJ 27 april 2023, IT 4266; Zaak C‑340/21 (Prejudiciële verwijzing) A-G Pitruzella geeft in zijn conclusie antwoord op vijf vragen die gesteld zijn aan het Hof van Justitie (hierna: het Hof). De vijf vragen hebben betrekking op dezelfde kwestie, namelijk onder welke voorwaarden immateriële schade vergoed kan worden aan een persoon wiens persoonsgegevens in het bezit zijn van een overheidsinstantie die na een hackaanval op het internet zijn gepubliceerd.