IT 4100
30 september 2022
Uitspraak

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer in burenruzie

 
IT 4099
30 september 2022
Uitspraak

HvJ EU: indirecte gevoelige informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens

 
IT 4098
29 september 2022
Artikel

Inhoudsopgave Computerrecht

 
IT 4090

Prejudiciële vragen over het bewaren van persoonsgegevens ter bestrijding van marktmisbruik

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 20 sep 2022, IT 4090; ECLI:EU:C:2022:703 (Strafzaken tegen VD en SR), https://itenrecht.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-het-bewaren-van-persoonsgegevens-ter-bestrijding-van-marktmisbruik

HvJ EU 20 september 2022, IT 4090; ECLI:EU:C:2022:703 (in de strafzaken tegen VD en SR) De Cour de cassation heeft het Hof drie prejudiciële vragen gesteld. De eerste vraag van de verwijzende rechter heeft betrekking op de artikelen artikel 12, lid 2, onder a) en d) van richtlijn 2003/6 en artikel 23 lid 2 onder g) en h) van verordening nr. 596/2014, gelezen in samenhang met artikel 15 lid 1 van richtlijn 2002/58 en tegen de achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52 lid 1 van het Handvest. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de artikelen zo moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen wettelijke maatregelen ter bestrijding van marktmisbruik die preventief voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeersgegevens gedurende een jaar te rekenen vanaf de datum van registratie. Het Hof oordeelt dat dit inderdaad het geval is.

IT 4089

Jacintha van Dorp is gestart als advocaat-medewerker bij Van Kaam Advocaten

Jacintha van Dorp is per 15 september 2022 gestart bij Van Kaam Advocaten als advocaat-medewerker. Jacintha heeft vier jaar ervaring opgedaan bij een nichekantoor op het gebied van technologie, media en communicatie. Samen met het ervaren team bij Van Kaam Advocaten zal Jacintha zich inzetten om juridisch maatwerk te leveren op het gebied van het media-, intellectueel eigendoms- en privacyrecht. Naast haar werk als advocaat is Jacintha op maatschappelijk vlak actief door zich in te zetten als vrijwilliger bij de non-profit organisatie Lawyers for Lawyers.

IT 4088

Vordering gemaakte ontwikkelkosten toegewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 31 aug 2022, IT 4088; ECLI:NL:RBDHA:2022:8730 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-gemaakte-ontwikkelkosten-toegewezen

Rb. Den Haag 31 augustus 2022, IT 4088; ECLI:NL:RBDHA:2022:8730 (eiser tegen gedaagde) Eiser en gedaagde hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de (verdere) ontwikkeling van het door gedaagde bedachte ‘Self Decision Workbench-concept’ (hierna: “SDWC”). Op grond van de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat eiser de website van de SDWC door een opdrachtnemer zal laten bouwen zonder daarvoor kosten bij gedaagde in rekening te brengen, tenzij er sprake is van beëindiging van de overeenkomst. Gedaagde besluit na twee jaar niet verder mee te willen werken aan SDWC. Eiser vordert op grond van de samenwerkingsovereenkomst vergoeding van de door opdrachtnemer gemaakte kosten aan ontwikkeling van de website. 

IT 4087

Intervisie voor procesrechtadvocaten

Wil je gegarandeerd voldoen aan de nieuwe kwaliteitstoetsen én meer grip op jouw procespraktijk? Dat kan! Speciaal voor (IE) procesrecht-advocaten organiseren we ook dit najaar 2 x 2 uur intervisie, zodat je aan de kwaliteitstoetsen van de NOvA blijft voldoen. Let op: er is slechts plek voor een kleine groep advocaten. Schrijf je snel in door hier te klikken, of stuur een e-mail naar info@deLex.nl.

Opzet
We overleggen collegiaal volgens een bepaalde structuur. Elke sessie behandelen we een concrete vraag, die relevant is voor de hele groep. Door te reflecteren zorgen we samen voor nieuwe inzichten en een breder perspectief.

Twijfel je nog of intervisie iets voor jou is? Dat is het zeker als je
- jouw deskundigheid en professionaliteit wilt verbeteren
- meer grip wilt hebben op jouw praktijk
- minder last wilt hebben van gedoe met mensen
- meer tijd voor jezelf kunt gebruiken
- steun van vakgenoten wilt ontvangen

IT 4086

ACM publiceert concept-leidraad over regels voor onlineplatforms en zoekmachines

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een concept-leidraad gepubliceerd met uitleg over hoe de ACM de transparantieregels van de Platform-to-Business-verordening interpreteert. De concept-leidraad licht toe welke informatie aanbieders van onlineplatforms en onlinezoekmachines moeten geven aan ondernemers die artikelen of diensten aanbieden via deze platforms en zoekmachines. Marktpartijen kunnen tot en met 20 oktober op het concept reageren.
Lees verder >>

Bron: Autoriteit Consument & Markt.

IT 4085

Online update 'Actualiteiten Handels- en Domeinnamen' op 29 september

Zet uw laptop klaar, schuif aan en laat u in één uur bijpraten over een actueel onderwerp tijdens de Online Updates 2022. Op donderdag 29 september praat Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht (AKD) u van 10:00 tot 11:00 uur bij over de meest recente ontwikkelingen in het Handels- en Domeinnamenrecht. Zo bent u, vanaf uw bureau, tussen de bedrijven door, in één keer weer volledig op de hoogte!

Enkele onderwerpen die worden besproken:

  • De handelsnaam als recht van plaatselijke betekenis (HvJ 2 juni 2022, IEF 20773 (Classic Coach Company))
  • De vordering tot overdracht van de domeinnaam (o.a. Rb Midden-Nederland, IEF 20586 (RecruitingKantoor) en Rb Amsterdam, IEF 20805 (Syndon)
  • De gevolgen van de keuze voor een beschrijvende naam (Rb Rotterdam, IEF 20457 (Spido); Rb Gelderland, IEF 20596 (Trainingskamp) en andere)

Aanmelden kan via deze link. Heeft u eerder deelgenomen aan onze jurisprudentielunches, webinars of congressen? Vul bij het aanmelden de categorie 'prijs anders' in.

IT 4083

Niet zeker dat vermelde persoonsgegevens juist waren

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Limburg 14 sep 2022, IT 4083; ECLI:NL:RBLIM:2022:6958 (Eiser tegen College van B&W), https://itenrecht.nl/artikelen/niet-zeker-dat-vermelde-persoonsgegevens-juist-waren

Rb. Limburg 14 september 2022, IT 4083; ECLI:NL:RBLIM:2022:6958 (eiser tegen College van B&W) Bij besluit van 16 april 2020 heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht (het College) het verzoek van eiser om een correctie aan te brengen in de hem betreffende persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (Brp), afgewezen. Ter onderbouwing van dit verzoek had eiser onder meer een kopie van een Chinees paspoort uit 2010, notariële verklaringen en een DNA-onderzoek overgelegd. Eiser heeft vervolgens bezwaar gemaak tegen het besluit, maar het bezwaar van eiser is ongegrond verklaard. De rechtbank komt in deze zaak tot de conclusie dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat niet zonder twijfel uit de door eiser overgelegde documenten volgt dat de daarin vermelde persoonsgegevens juist zijn.

IT 4084

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 22 sep 2022, IT 4084; ECLI:EU:C:2022:711 (AKM tegen Canal+ Luxembourg), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-satellietboeket-aanbieder

HvJ EU Conclusie A-G 22 september 2022, IEF 20974, IT 4084, IEFbe 3546; C‑290/21, ECLI:EU:C:2022:711 (AKM tegen Canal+ Luxembourg) Verzoekster is een Oostenrijkse maatschappij voor collectieve belangenbehartiging die de uitzendrechten in Oostenrijk in beheer heeft. Verweerster, gevestigd te Luxemburg, biedt tegen betaling gecodeerde programma’s van talrijke Oostenrijkse omroeporganisaties aan. Het aanbod is gebundeld in verschillende pakketten (satellietboeketten) en wordt doorgegeven via satelliet. De verwijzende rechter wenst te vernemen hoe een satellietboeket-aanbieder in rechte moet worden gekwalificeerd [IEF 20046]. De vraag is met name of op een dergelijke aanbieder in het geval van een grensoverschrijdende uitzending per satelliet met signaalversleuteling het uplink-staatbeginsel van toepassing is, dat wil zeggen of hij op dezelfde wijze moet worden behandeld als de omroeporganisatie. A-G Szpunar concludeert onder meer dat artikel 1, lid 2, onder b), van richtlijn 93/83 aldus moet worden uitgelegd dat een aanbieder van satellietpakketten in de lidstaat waarin het meegedeelde beschermde materiaal toegankelijk is voor het publiek geen toestemming hoeft te verkrijgen van de houders van de auteursrechten en de naburige rechten in het kader van de mededeling aan het publiek per satelliet waaraan die aanbieder meewerkt.

IT 4081

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van Mediaforum, tijdschrift voor media- en communicatierecht, nummer 2022-4.

Opinie Telecommunicatierecht voor de happy few? – Marjolein Geus

Rechtspraktijk Mediadiensten en connectiviteit in het licht van de implementatie van de Telecomcode in de Telecommunicatiewet – Gera van Duijvenvoorde

Rechtspraktijk De eindgebruikersverplichtingen in de Telecomcode: wetgeving met een gebruiksaanwijzing – Hanneke Kooijman

IT 4082

Voldaan aan verplichting uit artikel 15 lid 3 AVG

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 12 sep 2022, IT 4082; ECLI:NL:RBROT:2022:7784 (Eiser tegen het College ), https://itenrecht.nl/artikelen/voldaan-aan-verplichting-uit-artikel-15-lid-3-avg

Rb. Rotterdam 12 september 2022, IT 4082; ECLI:NL:RBROT:2022:7784 (eiser tegen het College) Eiser heeft op 7 maart 2021 het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam verzocht om screenshots van zijn persoonsgegevens te verschaffen. Bij besluit van 19 april 2021 heeft het College het verzoek van eiser, tot inzage van de verwerking van zijn persoonsgegevens, toegewezen. Het verzoek is voor het overige afgewezen. Bij besluit van 13 oktober 2021 heeft het College het bezwaar van eiser ongegrond verklaard. De rechtbank volgt eiser niet in zijn standpunt dat de bestreden besluiten onzorgvuldig en in strijd met algemene rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat er geen aanleiding bestaat aan te nemen dat er geen sprake was van eerlijke besluitvorming. De rechtbank is verder van oordeel dat het College voldaan heeft aan haar verplichting uit artikel 15 lid 3 AVG. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond en wijst het verzoek om schadevergoeding af.