IT 4551
17 mei 2024
Uitspraak

BKR wint geschil van Odido over doorbelasting kosten inzageverzoeken

 
IT 4550
14 mei 2024
Uitspraak

Gedaagde moet overgaan tot betaling van facturen voor softwareontwikkeling

 
IT 4549
14 mei 2024
Uitspraak

Buren dienen beveiligingscamera's te verplaatsen wegen privacyinbreuk

 
IT 4489

Kort geding over stukgelopen samenwerking softwareondernemingen

Hof 20 feb 2024, IT 4489; ECLI:NL:GHDHA:2024:312 (Advisor tegen Dmarcian), https://itenrecht.nl/artikelen/kort-geding-over-stukgelopen-samenwerking-softwareondernemingen

Hof Den Haag 20 februari 2024, IT 4489, IEF 21932; ECLI:NL:GHDHA:2024:312 (Advisor tegen Dmarcian). De Amerikaanse softwareonderneming Dmarcian is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse softwareonderneming Advisor voor de exploitatie van de door Dmarcian ontwikkelde software. Advisor heeft softwareontwikkelaars ingeschakeld voor werkzaamheden aan de software, waardoor een geschil is ontstaan of Advisor mede-auteursrechthebbende is geworden van de nieuw ontwikkelde software (“versie 2.0”). In onderhavige procedure vordert Advisor dat Dmarcian de exclusieve exploitatiebevoegdheid van Advisor in Europa, Rusland en Afrika respecteert. Advisor beroept zich hierbij op een mondeling overeengekomen eeuwigdurende exclusieve licentie en op gemeenschappelijk auteursrecht.

IT 4490

Boeteclausules over gebruik domeinnaam over en weer toewijsbaar

Rechtbank Overijssel 27 feb 2024, IT 4490; ECLI:NL:RBOVE:2024:1070 (De Arbeidsmediators tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/boeteclausules-over-gebruik-domeinnaam-over-en-weer-toewijsbaar

Rb. Overijssel 27 februari 2024, IE 21934, IT 4490; ECLI:NL:RBOVE:2024:1070 (De Arbeidsmediators tegen gedaagden). Tussen partijen heeft een geschil bestaan over het gebruik van de handelsnaam ‘Dé ArbeidsMediator’. Partijen hebben in oktober 2022 ter beëindiging van dat geschil een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat de Domeinnaam nog voor een periode van 6 maanden mag gebruiken. Na verloop van deze 6 maanden zal de Domeinnaam worden overgedragen door Partij B aan Partij A. Partij A zegt hierbij toe dat de Domeinnaam voor een periode van 2 jaar vanaf datum overeenstemming niet door haar gebruikt zal worden en gedurende deze periode enkel ter registratie zal worden aangehouden. Partijen vorderen over en weer contractuele boetes vanwege het niet nakomen van een vaststellingsovereenkomst. De kantonrechter merkt ten eerste op dat niet in de vaststellingsovereenkomst staat dat Partij B de Domeinnaam binnen de periode van zes maanden aan De Arbeidsmediators diende over te dragen. Echter staat wel in de overeenkomst vermeld dat Partij B de Domeinnaam nog voor een periode van zes maanden mag gebruiken. Nu vaststaat dat de Domeinnaam na afloop van de periode van zes maanden is blijven doorlinken naar Partij B, schendt Partij B de vaststellingsovereenkomst en wordt de vordering in conventie toegewezen. Ook de Arbeidsmediators schendt de vaststellingsovereenkomst nu vaststaat dat de Domeinnaam vanaf 30 juni 2023 tot 5 september 2023 was doorgelinkt naar de website van De Arbeidsmediators. Ook de vordering in reconventie wordt toegewezen.

IT 4491

Ex-partner verstuurt privacyschendende e-mails naar zakenrelaties

Rechtbank 28 feb 2024, IT 4491; ECLI:NL:RBGEL:2024:976 (Gezamenlijke eisers tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/ex-partner-verstuurt-privacyschendende-e-mails-naar-zakenrelaties

Rb. Gelderland 28 februari 2024, IT 4491; ECLI:NL:RBGEL:2024:976 (Gezamenlijke eisers tegen gedaagde). Eiser (aandeelhouder en bestuurder van Traiteur en Brasserie) en gedaagde hebben een affectieve relatie met elkaar gehad, waarvan begin september 2022 beëindiging definitief werd. Gedaagde heeft ten gevolge van de relatiebreuk vanuit het e-mailaccount van eiser vertrouwelijke en privacygevoelige e-mailberichten verstuurd naar 81 zakelijke relaties (zie citaat). Eiser vordert immateriële schadevergoeding. Gedaagde betwist dit en voert aan dat haar handelen het gevolg is van het door eiser doorgestuurde compromitterende foto’s van gedaagde. Ook zou eiser hebben meegedeeld dat hij informatie over haar wil openbaar maken om haar te beschadigen. Verder beroept ze zich op eigen schuld, onder meer omdat hij zijn cyberbeveiliging niet op orde had. Ze stelt dat sprake is van ‘civiel noodweerexces’ en psychische overmacht.

IT 4488

Internetconsultatie wetsvoorstel beter werkende data-economie

Het gebruik van digitale gegevens is onmisbaar in de economie en maatschappij. Grensoverschrijdende regelgeving die zorgt voor een betere verdeling van de grote waarde van data, is daarom essentieel voor bedrijven en consumenten. De EU Data Act is een belangrijke stap om de data-economie als geheel beter te laten werken. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) consulteert vanaf vandaag de concept Nederlandse uitvoeringswetgeving van de Data Act. Deze geldt straks vanaf september 2025.

IT 4487

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam.

Uitzending AVROTROS over HEM niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 6 mrt 2024, IT 4487; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros), https://itenrecht.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-hem-niet-onrechtmatig

Rb. Midden Nederland 6 maart 2024, IEF 21929, IT 4487; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros). Het tv-programma Radar heeft meermaals aandacht besteed aan Allround Hollands Energie B.V., ook bekend als Hollandse Energie Maatschappij of HEM, onder andere via online nieuwsberichten en drie uitzendingen. In onderhavige procedure staan twee uitzendingen en vier nieuwsberichten centraal. Aanleiding voor de publicaties zijn de meer dan 200 klachten die de redactie ontvangt. Die klachten hebben onder meer betrekking op het niet verstrekken van essentiële informatie, het hanteren van enorm hoge opzegboetes, het verstrekken van onjuiste informatie, het hanteren van verschillende versies van een contract, de onbereikbaarheid van de klantenservice, de agressieve bejegening, het niet terugbetalen van te veel betaalde voorschotten en het fors verhogen van voorschotbedragen bij een contract met een vast tarief. HEM vindt de publicaties van AVROTROS onrechtmatig en vordert onder andere verwijdering en een rectificatie. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatige publicaties en wijst de vorderingen af. 

IT 4486

KSB-naheffing voor illegaal kansspelen

Rechtbank 30 jan 2024, IT 4486; ECLI:NL:RBGEL:2024:1067 (Belanghebbende tegen de Staat), https://itenrecht.nl/artikelen/ksb-naheffing-voor-illegaal-kansspelen

Rb. 30 januari 2024, IT 4486; ECLI:NL:RBGEL:2024:1067 (Belanghebbende tegen de Staat). In onderhavige zaak heeft belanghebbende geen aangiften kansspelbelasting (KSB) gedaan in de jaren 2012 tot en met 2016. Uit onderzoek van de Regionale Recherce blijkt dat verdachten (waaronder belanghebbende) verdacht werden van deelname aan een criminele organisatie, grootschalige georganiseerde illegale gokactiviteiten, witwassen en belastingfraude. De inspecteur heeft vervolgens per brief het voornemen tot opleggen van naheffingsaanslagen aangekondigd over betreffende tijdvakken.Tijdens het onderzoek is een rechtshulpverzoek uitgegaan naar de bevoegde autoriteiten van Oostenrijk met het verzoek om een doorzoeking ter inbeslagneming te verrichten bij de softwareleverancier die softwarelicenties voor het gebruik van een gokwebsite verstrekt. Personen A en G zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld wegens het als leider deelnemen aan een criminele organisatie. Deze samenwerking kan gekwalificeerd worden als stille maatschap. Dergelijke samenwerking is inhoudingsplichtig op grond van de Wet op de kansspelbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Gelet op de verplichting tot inhouding en afdracht van belanghebbende, had zij de verschuldigde kansspelbelasting dan ook op aangifte af dienen te dragen. Omdat zij dat niet gedaan heeft en niet heeft verzocht om te worden uitgenodigd om aangifte te doen, heeft de inspecteur terecht naheffingsaanslagen aan het samenwerkingsverband opgelegd.

IT 4485

Minister handhaaft terecht afwijzing van S&O-aanvraag

Overige instanties 20 feb 2024, IT 4485; ECLI:NL:CBB:2024:105 (CQM tegen de minister), https://itenrecht.nl/artikelen/minister-handhaaft-terecht-afwijzing-van-s-o-aanvraag

CBb 20 februari 2024, IT 4485; ECLI:NL:CBB:2024:105 (CQM tegen de minister) Het CQM heeft voor het project CQM9034 een S&O-verklaring aangevraagd voor de periode januari-december 2022. De RVO vroeg om meer specifieke informatie over technische knelpunten en oplossingen, maar de minister wees de aanvraag af omdat de verstrekte informatie te vaag was.

IT 4484

Vordering tot verlengen overeenkomst afgewezen

Rechtbank 21 feb 2024, IT 4484; ECLI:NL:RBMNE:2024:704 (Eiseres tegen Gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-verlengen-overeenkomst-afgewezen

Rb. Midden-Nederland 21 februari 2024, IT 4484; ECLI:NL:RBMNE:2024:704 (Eiseres tegen Gedaagde) Eiseres is een recruitmentbedrijf. Gedaagde is een moedermaatschappij van een aantal bedrijven in de medische branche. Gedaagde heeft eiseres opdracht gegeven voor het zoeken van nieuwe werknemers.

IT 4483

Het hof wijst het verzoek tot verwijzing en aanhouding van Volkswagen AG af

Hof 20 feb 2024, IT 4483; ECLI:NL:GHARL:2024:1233 (Volkswagen AG tegen Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting), https://itenrecht.nl/artikelen/het-hof-wijst-het-verzoek-tot-verwijzing-en-aanhouding-van-volkswagen-ag-af

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2024, IT 4483; ECLI:NL:GHARL:2024:1233 (Volkswagen AG tegen Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting) Volkswagen AG is een internationaal opererende autofabrikant die auto’s met de EA 189 dieselmotor heeft geproduceerd. In 2015 werd bekend dat Volkswagen wereldwijd auto's had uitgerust met gemanipuleerde software om de uitstoot tijdens tests te verlagen, inclusief de auto van [persoon X].

IT 4482

Rechtbank wijst vorderingen SDL af in geschil over softwarelicenties

Rechtbank Den Haag 29 nov 2023, IT 4482; ECLI:NL:RBDHA:2023:18749 (SDL tegen de Staat), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-wijst-vorderingen-sdl-af-in-geschil-over-softwarelicenties

Rb. Den Haag 29 november 2023, IEF 21901, IT 4482; ECLI:NL:RBDHA:2023:18749 (SDL tegen de Staat) De Staat der Nederlanden, meer in het bijzonder het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de Staat), heeft met het softwarebedrijf SDL Netherlands (hierna: SDL) licentieovereenkomsten gesloten. Hierover is een geschil ontstaan. De overeenkomsten stonden het gebruik van de door SDL ontwikkelde software onder bepaalde voorwaarden toe, en bevatte een fusieclausule. SDL stelt dat deze in 2010 in werking is getreden, waardoor de licentie vanaf dat moment bevroren is geweest. Doordat de Staat de software meer of anders heeft gebruikt dan overeengekomen was, wat zou neerkomen op onrechtmatig handelen en wanprestatie. SDL vordert op basis hiervan een schadevergoeding bestaande uit de licentie-inkomsten die zij mis is gelopen.