IT 4100
30 september 2022
Uitspraak

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer in burenruzie

 
IT 4099
30 september 2022
Uitspraak

HvJ EU: indirecte gevoelige informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens

 
IT 4098
29 september 2022
Artikel

Inhoudsopgave Computerrecht

 
IT 4040

Medische gegevens mochten niet gevorderd worden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 25 jul 2022, IT 4040; ECLI:NL:RBROT:2022:7256 (Eiseres tegen het College), https://itenrecht.nl/artikelen/medische-gegevens-mochten-niet-gevorderd-worden

Rb. Rotterdam 25 juli 2022, IT 4040; ECLI:NL:RBROT:2022:7256 (eiseres tegen het College) Het College van B&W van Rotterdam heeft eiseres een boete opgelegd wegens het nalaten om geschriften over te leggen. Vervolgens heeft het College het bezwaar van eiseres tegen dit besluit ongegrond verklaard. Eiseres heeft vervolgens tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Eiseres voert aan dat het College in strijd heeft gehandeld met de AVG doordat zij zonder deugdelijke grondslag medische persoonsgegevens heeft gevorderd en verwerkt. Uit de door het College gevorderde bewijzen kan specifieke informatie over de gezondheidstoestand van eiseres worden afgeleid. De rechtbank meent dat niet gebleken is dat het College dergelijke gegevens mocht vorderen. De rechtbank oordeelt dan ook dat het College in strijd heeft gehandeld met de AVG. Het beroep van eiseres wordt door de rechtbank gegrond verklaard en het bestreden besluit wordt vernietigd. Eiseres hoeft geen boete te betalen

IT 4039

Vernietiging overeenkomst wegens schending art. 6:230v lid 3 BW

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 4 aug 2022, IT 4039; ECLI:NL:RBAMS:2022:4347 (bol.com tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/vernietiging-overeenkomst-wegens-schending-art-6-230v-lid-3-bw

Ktr. Rb. Amsterdam 4 augustus 2022, IT 4039; ECLI:NL:RBAMS:2022:4347 (bol.com tegen gedaagde) Gedaagde sluit zich aan bij het voorlopige oordeel van de kantonrechter over dat de overeenkomst tussen partijen vernietigd zou moeten worden omdat niet voldaan is aan artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter ziet geen aanleiding om terug te komen op het oordeel dat de overeenkomst moet worden vernietigd. Bol.com heeft zich al heel lang kunnen voorbereiden op de verplichtingen die gelden met betrekking tot bestelknoppen. Een gedeeltelijke vernietiging, zoals door bol.com voorgesteld, vindt de kantonrechter niet afschrikwekkend en doeltreffend genoeg. Het voorgaande leidt tot vernietiging van de overeenkomst en tot ongedaanmakingsverplichtingen. De vordering van bol.com wordt afgewezen.

IT 4035

Entertainment en recht - nog enkele plekken beschikbaar

Nog enkele plekken beschikbaar; aanmelden is nog mogelijk voor Entertainment en recht op woensdag 7 september, een middagprogramma vol actuele onderwerpen, gebracht door entertainmentadvocaten van het eerste uur. Bij deze tweede editie leiden Marijn Kingma (Höcker) en Michiel Odink (Leeway) u door een middag waarin een breed scala aan onderwerpen wordt uitgediept.

Op het programma:
Top tien actualiteiten entertainmentrecht, door Marijn Kingma
Enkele highlights:

 • The Voice en andere schandalen: wie is er verantwoordelijk voor wangedrag in de muziek- en filmwereld? Hoe ver strekt de verantwoordelijkheid van de werkgever?
 • Thuiskopie in the cloud: HvJ EU in Austro-Mechana (ECLI:EU:C:2022:217), [IEF 20616] en Hof Den Haag in HP cs/SONT cs, [IEF 20614]
 • HvJ EU in Polen/Europees Parlement en Raad (ECLI:EU:C:2022:297), [IEF 20679]
 • Auteurscontractenrecht 2.0
 • Vzr Rb Amsterdam in Q-Music vs Q-Dance (ECLI:NL:RBAMS:2022:2083), [IEF 20669]

Muziekfondsen als investeringsmodel
Steeds meer artiesten verkopen hun rechten aan muziekfondsen die hier op hun beurt inkomen mee genereren. Goed als je met pensioen gaat, maar welk voordeel biedt het voor startende muzikanten? Wat komt hier bij kijken, en wat zijn de voor- en nadelen voor artiesten?  Na een inleidende presentatie van Stef van Gompel bespreekt een panel van experts de ins en outs.

Grenzen van influencer-marketing
Sociale media platforms die ooit bedoeld waren voor persoonlijk contact worden volop ingezet voor commerciële doeleinden. Langzaam maar zeker neemt de regelgeving toe en komen pijnpunten steeds beter in beeld. Remco Klöters geeft een overzicht van de laatste regels en pijnpunten voor marketing op social media.

Actualiteiten uit het juridisch filmlandschap

 • SVOD: een zegen of nachtmerrie voor makers? Over de exploitatieplicht en contractuele afspraken anno 2022; aanvullende vergoedingen, billijke vergoeding, informatieplicht, investeringsplicht
 • Mediawet: de investeringsplicht uit wetsvoorstel 36176

Als sprekers en panelleden schuiven aan: Stef van Gompel (VU), Remco Klöters (Van Kaam Advocaten), Anja Kroeze (independent counsel / Pythagoras Music Fund), Syb Terpstra (bureau Brandeis), Rutger van Rompaey (BumaStemra) en Roland Wigman (VWS Advocaten).

IT 4038

Geen belang meer bij beoordeling beroep

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 8 aug 2022, IT 4038; ECLI:NL:RBDHA:2022:8001 (Eiser tegen AP), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-belang-meer-bij-beoordeling-beroep

Rb. Den Haag, 8 augustus 2022, IT 4038; ECLI:NL:RBDHA:2022:8001 (eiser tegen AP) De AP heeft bij besluit beslist op een handhavingsverzoek van eiser. Tegen dit besluit heeft eiser bezwaar ingesteld. Dit bezwaar is vervolgens door de AP gedeeltelijk gegrond verklaard (bestreden besluit). Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Eiser meent dat de AP het handhavingsverzoek te beperkt heeft opgevat. Dit verzoek was niet beperkt tot de afhandeling van het inzageverzoek, maar zag ook op overtredingen van de AVG door het Regionaal Informatie- en expertisecentrum (RIEC). De rechtbank stelt vast dat de AP het verzoek tot handhaving ten aanzien van de overtredingen van de AVG door het RIEC, bij besluit van 22 juli 2021 heeft afgewezen. Tegen dit besluit heeft eiser geen bezwaarschrift ingediend waardoor dat besluit in rechte vaststaat. De rechtbank oordeelt dat de AP is ingegaan op alle punten die eiser in zijn beroep naar voren heeft gebracht. De rechtbank is dan ook van oordeel dat eiser geen actueel en reëel belang heeft bij de beoordeling van zijn beroep.

IT 4037

Verbod aanbieden en/of licentiëren software aan bepaalde klanten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 18 jul 2022, IT 4037; ECLI:NL:RBROT:2022:6094 (Advisor tegen Dmarcian), https://itenrecht.nl/artikelen/verbod-aanbieden-en-of-licentieren-software-aan-bepaalde-klanten

Vzr. Rb. Rotterdam 18 juli 2022, IEF 20915, IT 4037; ECLI:NL:RBROT:2022:6094 (Advisor tegen Dmarcian) Advisor en Dmarcian houden zich allebei bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen. In januari 2016 hebben ze een overeenkomst gesloten op grond waarvan Advisor een licentie kreeg voor het gebruik van door Dmarcian ontwikkelde Dmarcian-software. Ook mocht Advisor op grond van deze overeenkomst de Software in Europa, Rusland en Afrika verkopen. De voorzieningenrechter stelt vast dat partijen begin 2016 afspraken hebben gemaakt over een nadere samenwerking. Deze afspraken zijn vervolgens niet vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In deze zaak moet de voorzieningenrechter een oordeel vellen over verschillende geschilpunten die ten aanzien van de afspraken bestaan tussen partijen. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van een niet-opzegbare overeenkomst. De vordering om Dmarcian te gebieden de distributieovereenkomst onverkort na te komen, wordt afgewezen.

IT 4036

Website is geen geautomatiseerd werk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Den Haag 23 aug 2022, IT 4036; ECLI:NL:GHDHA:2022:1551 (Binnendringen huisartsenwebsite), https://itenrecht.nl/artikelen/website-is-geen-geautomatiseerd-werk

Hof Den Haag 23 augustus 2022, IEF 20912, IT 4036; ECLI:NL:GHDHA:2022:1551 (Binnendringen huisartsenwebsite) Strafrecht. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten de website van een huisarts is binnengedrongen. Het hof ziet geen aanwijzing dat een website als zodanig als geautomatiseerd werk in de zin van art. 80sexies Sr aangemerkt dient te worden. De tenlastelegging kan niet worden bewezen. De verdachte moet daarom worden vrijgesproken.

IT 4032

Entertainment en recht op woensdag 7 september

Van SVOD tot tiktok en alles daar tussenin: Op woensdag 7 september gaat Entertainment en recht van start, een middagprogramma vol actuele onderwerpen, gebracht door entertainmentadvocaten van het eerste uur. Is SVOD een droom of een nachtmerrie voor makers? Hoe ziet het Auteurscontractenrecht 2.0 eruit? En: 'wil jij net zo mooi zijn als ik?' – Waar liggen de grenzen voor influencermarketing? Hieronder lichten we enkele onderwerpen uit.

Op het programma staan onder meer:

 • Top tien actualiteiten in het entertainmentrecht, Marijn Kingma (Höcker).
 • Actualiteiten uit het juridische filmlandschap.
 • Roland Wigman (VWS Advocaten) bespreekt onder meer de volgende onderwerpen: van vergoedingen tot aan veiligheid op de set, hoe ziet het Auteurscontractenrecht 2.0 eruit? SVOD: de exploitatieplicht en contractuele afspraken anno 2022. Over billijke vergoedingen, informatieplichten en de investeringsplicht. Ook de voorgestelde investeringsplicht in de nieuwe Mediawet komt aan bod.
 • Grenzen van influencermarketing: Sociale media platforms die ooit bedoeld waren voor persoonlijk contact worden volop ingezet voor commerciële doeleinden. Langzaam maar zeker neemt de regelgeving toe en komen pijnpunten steeds beter in beeld. Remco Klöters (Van Kaam Advocaten) geeft een overzicht van de laatste regels en pijnpunten voor marketing op social media.
 • Muziekfondsen als investeringsmodel. Steeds meer artiesten verkopen hun rechten aan muziekfondsen die hier op hun beurt inkomen mee genereren. Goed als je met pensioen gaat, maar welk voordeel biedt het voor startende muzikanten? Wat komt hier bij kijken, en wat zijn de voor- en nadelen voor artiesten? Na een inleidende presentatie van Stef van Gompel (VU) bespreekt een panel van experts de ins en outs.

Bij deze tweede editie, samengesteld door Marijn Kingma (Höcker) en Michiel Odink (Leeway) schuiven aan: Stef van Gompel (VU), Remco Klöters (Van Kaam Advocaten), Anja Kroeze (independent counsel / Pythagoras Music Fund), Syb Terpstra (bureau Brandeis), Rutger van Rompaey (BumaStemra) en Roland Wigman (VWS Advocaten).

Datum: woensdag 7 september
Tijd: van 13.00 - 17.15 met aansluitend een borrel
Locatie: Hotel Arena, Amsterdam (online meekijken en luisteren is mogelijk)
Accreditatie: 4 opleidingspunten NOvA, BMM, Vlaamse Orde

Komt u ook? Meteen aanmelden kan hier, of via info@delex.nl. Het volledige programma staat op de website.

IT 4034

Uitspraak ingezonden door Jordi Bierens, Pels Rijcken.

Gevorderde verbod gedeeltelijk noodzakelijk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Den Haag 9 aug 2022, IT 4034; ECLI:NL:GHDHA:2022:1499 (Appellant tegen de Staat), https://itenrecht.nl/artikelen/gevorderde-verbod-gedeeltelijk-noodzakelijk

Hof Den Haag 9 augustus 2022, IT 4034; ECLI:NL:GHDHA:2022:1499 (appellant tegen de Staat) Appellant had ongevraagd persoonsgegevens van twee medewerkers van de belastingdienst op een website en op twitter geplaatst. De staat heeft appellant verzocht deze gegevens te verwijderen, maar dit heeft hij niet gedaan. De Staat is hierop een kort geding begonnen. De voorzieningenrechter heeft appellant bevolen de persoonsgegevens te verwijderen en heeft appellant daarnaast verboden om in de toekomst nog persoonsgegevens te openbaren. Appellant is in hoger beroep gekomen en stelt dat hij niet aansprakelijk is en dat het verbod om in de toekomst nog persoonsgegevens openbaar te maken, te ruim is.

IT 4031

Najaarsprogramma deLex

Back to school, ook bij deLex. We staan klaar met het nieuwe programma voor de komende maanden. Met meteen na de zomer een vliegende start: Entertainment en recht, snel gevolgd door de online update Handels- en domeinnaamrecht en het Benelux Merkencongres 2022.

Bent u er ook bij? Noteer alvast de volgende data:

    7 september - Entertainment & IE
    29 september - Online Update Handels- en domeinnaamrecht
    13 oktober - Benelux Merkencongres 2022
    24 november - Nationaal Mediarechtcongres 2022
    30 november - Jurisprudentielunch Octrooirecht
    7 december - Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht
    15 december - Nationaal Reclamerechtcongres 2022

En er staat nog meer in de planning, onder meer actualiteiten privacyrecht, commerciële contracten en actualiteiten octrooirecht. Houd voor het volledige programma de website in de gaten.

We verwelkomen u graag weer in persoon dit najaar.

IT 4030

Rechtsgevolgen bestreden besluit blijven in stand

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 19 nov 2021, IT 4030; ECLI:NL:RBMNE:2021:5802 (Eiser tegen Minister van Financiën ), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtsgevolgen-bestreden-besluit-blijven-in-stand

Rb. Midden-Nederland 19 november 2021, IT 4030; ECLI:NL:RBMNE:2021:5802 (eiser tegen Minister van Financiën) Verweerder heeft bij besluit van 12 januari 2021 (bestreden besluit) het bezwaar van eiser, gericht tegen een besluit van verweerder, gedeeltelijk afgewezen. Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. De rechtbank stelt vast dat het doel van de AVG onder meer is dat eiser kennis kan nemen van zijn persoonsgegeven en deze kan controleren. Dat is hier met het verstrekken van twee documenten gedaan. Ook wordt er door de rechtbank geoordeeld dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat verweerder meer Verklaringen va geregistreerd inkomen en volgverklaringen had dan die hij aan eiser heeft gegeven. Verweerder heeft echter pas bij verweerschrift inzage gegeven in de Verklaring geregistreerd inkomen 2016 in plaats van bij het bestreden besluit. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit voor zover daarbij geen inzage is gegeven in de Verklaring geregistreerd inkomen 2016. De rechtsgevolgen van het bestreden besluit blijven in stand omdat de verweerder de Verklaring alsnog aan eiser heeft verstrekt bij het verweerschrift.