IT 4100
30 september 2022
Uitspraak

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer in burenruzie

 
IT 4099
30 september 2022
Uitspraak

HvJ EU: indirecte gevoelige informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens

 
IT 4098
29 september 2022
Artikel

Inhoudsopgave Computerrecht

 
IT 4080

Onrechtmatige opzegging samenwerkingsovereenkomst

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 24 aug 2022, IT 4080; ECLI:NL:RBDHA:2022:8829 (V.O.F. tegen WebinarGeek), https://itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-opzegging-samenwerkingsovereenkomst

Rb. Den Haag 24 augustus 2022, IEF 20966, IT 4080; ECLI:NL:RBDHA:2022:8829 (V.O.F. tegen WebinarGeek) De V.O.F. houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van software en websites. WebinarGeek houdt zich bezig met de exploitatie van een webinar platform onder de naam ‘WebinarGeek’. Op 10 juli 2014 is V.O.F. in opdracht van C4C (nu WebinarGeek Holding) gestart met de ontwikkeling van het WebinarGeek platform. De eerste paar facturen die V.O.F. had gestuurd zijn betaald, maar de laatste factuur is onbetaald gelaten. Eind juli 2016 heeft WebinarGeek te kennen gegeven de samenwerking met V.O.F. te willen beëindigen. Hierna zijn er vragen ontstaan over aan wie de exploitatie van het platform toekomt en bij wie de auteursrechten liggen.  

IT 4079

Voldoende duidelijk dat betalingsverplichting wordt aangegaan

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Nederland 13 sep 2022, IT 4079; ECLI:NL:RBNNE:2022:3318 (Bol.com tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/voldoende-duidelijk-dat-betalingsverplichting-wordt-aangegaan

Rb. Noord-Nederland 13 september 2022, IT 4079; ECLI:NL:RBNNE:2022:3318 (bol.com tegen gedaagde) Bol.com vordert betaling van een bepaald bedrag waar zij meent recht op te hebben op grond van de tussen haar en consument gesloten koopovereenkomst. Het gaat om een op afstand gesloten koopovereenkomst. Hierdoor gelden er bepaalde informatieverplichtingen voor bol.com, waaronder de verplichting uit 6:230v lid 3 BW. Uit dit artikel volgt dat het bestelproces zo moet worden ingericht dat het duidelijk is dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Bol.com voert aan dat haar bestelproces bestaat uit drie stappen: Bestelling, Betaling en Bevestiging. Gedaagde heeft na op de knop ‘Naar betalen’ geklikt te hebben, aangegeven op welke wijze hij wilde betalen. Pas nadat hij die stap heeft afgerond, kwam er een koopovereenkomst tot stand. De laatste knop in het proces bevat de woorden ‘Bestelling plaatsen’. De kantonrechter oordeelt dat de bestelknop met deze woorden in combinatie met de direct rondom de knop zichtbare informatie en het bestelproces, voldoende duidelijk blijkt dat er een betalingsverplichting wordt aangegaan. Er is dus voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling van het door bol.com gevorderde bedrag.

IT 4075

Kort geding leent zich niet voor nadere bewijsvoering

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
4 jul 2022, IT 4075; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (Eiseres tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/kort-geding-leent-zich-niet-voor-nadere-bewijsvoering

Vzr. Rb. Midden-Nederland 4 juli 2022, IEF 20961, IT 4075; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (eiseres tegen gedaagde) Dit geschil gaat onder meer over de vraag wie het uitsluitende recht heeft op vier merken, vier handelsnamen en zes domeinnamen. Ook is in geschil aan wie de Bedrijfssoftware toekomt die wordt gebruikt bij de verkoop van producten via de B2C-webshops. Eiseres vordert in conventie onder meer staking van handelsnamen en merknamen van gedaagde en wijziging van de tenaamstelling van domeinnamen door gedaagde. Gedaagde vordert in reconventie onder meer het staken van iedere inbreuk op de IE-rechten van gedaagde. Verder is in geschil of de door gedaagde gedane opzegging van de Orderverwerkingsovereenkomst effect heeft.

IT 4077

Handelaar heeft niet voldaan aan informatieverplichting

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 7 sep 2022, IT 4077; ECLI:NL:RBNHO:2022:7749 (Intrum tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/handelaar-heeft-niet-voldaan-aan-informatieverplichting

Rb. Noord-Holland 7 september 2022, IT 4077; ECLI:NL:RBNHO:2022:7749 (Intrum tegen gedaagde) Intrum was voorheen h.o.d.n. Lindorff, rechtsopvolger van Vattenfall (voorheen genaamd Nuon). Tussen Vattenfall en gedaagde is op afstand een overeenkomst gesloten. Bij deze overeenkomst tussen handelaar en consument moet er zijn voldaan aan enkele (pre)contractuele informatieverplichtingen. Vattenfall (en Nuon deed dit ook) maakt gebruik van de bestelknop ‘Aanvraag versturen’. De kantonrechter oordeelt dat hiermee geen duidelijke mededeling is gedaan dat de consument met het aanklikken van deze bestelknop een betalingsverplichting aangaat. Hierdoor heeft Vattenfall niet voldaan aan haar informatieverplichting en is de overeenkomst vernietigbaar. De vordering van Intrum tot betaling van termijnbedragen die voortvloeiden uit de overeenkomst, wordt afgewezen door de kantonrechter.

IT 4029

Vacature: trainee patent attorney bij V.O.

V.O. zoekt een Trainee Patent Attorney. Heb jij je master of PhD Natuurkunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Industrieel Ontwerpen of van een andere technische studie op zak? En nog lang niet uitgeleerd? Ga je een intellectuele uitdaging en een eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg? En wil je met jouw technische kennis topbedrijven juridisch en strategisch adviseren, zodat zij alles uit hun innovatie halen? Dan is de functie van Trainee Patent Attorney echt iets voor jou.

IT 4028

Vacature: formalities officer bij V.O.

Voor de kantoororganisatie van V.O. in Den Haag zijn wij op zoek naar een formalities officer. Kwaliteit en nauwkeurigheid staan hierbij hoog in het vaandel. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team dat bestaat uit 11 gedreven collega’s. Dit team is verantwoordelijk voor het aanvragen van octrooien (voornamelijk Nederland/Europa/internationaal) en het verzorgen van de formaliteiten met betrekking tot de gehele octrooiprocedure.

IT 4076

Benelux Merkencongres op 13 oktober

Online deelnemen of op locatie, het kan allebei bij het Benelux Merkencongres op donderdag 13 oktober, in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek. Diverse sprekers van het BOIP, uit de rechterlijke macht, advocatuur en merkenpraktijk belichten actuele onderwerpen, samen met dagvoorzitters prof. mr. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek) en prof. mr. Martin Senftleben (IViR, Bird & Bird).
 
Enkele onderwerpen uitgelicht:

  • Actualiteiten- en jurisprudentieoverzicht, door Martin Senftleben.
  • Upcycling van merkproducten is dè modetrend van dit moment, terug te zien in o.a. mode en in productvormgeving. Hoe verhoudt dit gebruik van merkproducten zich tot het uitputtingsleerstuk? En welke merkenrechtelijke hindernissen zijn er? Nina Dorenbosch (Retail & Consumer Group Bird & Bird).
  • De neutralisatieleer als onderdeel van de fasentoets. In Equivalenza heeft het HvJ EU de neutralisatieleer uit Picasso/Picaro verduidelijkt en aangescherpt. Wat is het gevolg van deze uitleg? In welke situaties is de leer van toepassing, en aan wie is het om te bewijzen dat sprake is van neutralisatie? En: hoe gaat het BOIP hier mee om in de praktijk? Jorn Torenbosch (Universiteit Utrecht, Klos cs) en Pieter Veeze (BOIP).
  • Het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van zijn merkproducten in de EER te controleren. Over uitputting, artikel 15 Mrl/UMVo, Silhouette, Top Logistic en Van Caem/Bacardi, Mitsubishi/Duma, en: rechtsvorming door het HvJ EU, een nieuwe inbreukgrond? Marjolein Bronneman, Legal Officer BOIP en raadsheer-plaatsvervanger hof Den Haag.

    Kortom: een middag vol inhoud, interactie en netwerkmogeljkheden. Meer weten of aanmelden? Kijk hier voor het volledige programma of mail naar info@delex.nl.
IT 4068

Belang van eiser weegt zwaarder dan BKR-registratie

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam , IT 4068; ECLI:NL:RBAMS:2022:5286 (Eiser tegen ELQ), https://itenrecht.nl/artikelen/belang-van-eiser-weegt-zwaarder-dan-bkr-registratie

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2022, IT 4068; ECLI:NL:RBAMS:2022:5286 (Eiser tegen ELQ) Kort geding. Eiser wil dat ELQ op straffe van een dwangsom een BKR-registratie verwijderd. Eiser is eenmalig in financiële problemen geraakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar hij niet veel aan kon doen. In dit geval weegt het belang van eiser om verder te gaan met zijn leven en een nieuwe woning te kopen dan ook zwaarder wegen dan het algemene belang van ELQ om de registratie voor de volle vijf jaar te handhaven. De vordering wordt toegewezen. Nu ELQ heeft toegezegd aan een eventueel veroordelend vonnis te zullen voldoen wordt een dwangsom niet nodig geacht.

IT 4073

Registratie EVR en Incidentenregister is toegestaan

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 1 sep 2022, IT 4073; ECLI:NL:RBGEL:2022:5161 (Eiser tegen Achmea ), https://itenrecht.nl/artikelen/registratie-evr-en-incidentenregister-is-toegestaan

Rb. Gelderland 1 september 2022, IT 4073; ECLI:NL:RBGEL:2022:5161 (eiser tegen Achmea) In mei 2021 heeft eiser via Independer een autoverzekering afgesloten bij Achmea. Voor het afsluiten heeft eiser telefonisch diverse vragen, waaronder vragen over zijn strafrechtelijk verleden, beantwoord. Op 30 september 2021 heeft eiser aangifte gedaan van diefstal van zijn auto en Achmea hiervan op de hoogte gesteld. Achmea is na deze schademelding een onderzoek gestart. Eiser geeft toe dat hij in de verklaring inzake diefstal object van Centraal Beheer vragen over of hij in het verleden in aanraking is geweest met politie en/of justitie, met nee heeft beantwoord. Eiser is op 13 juni 2022 opgenomen in het Externe Verwijzingsregister (EVR) voor de duur van 8 jaar. Eiser vordert in dit geding dat Achmea wordt veroordeeld zijn persoonsgegevens te verwijderen. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat eiser de vragen bewust onjuist heeft beantwoord en dat dit mogelijk een bedreiging kon vormen voor de financiële belangen van Achmea. De voorzieningenrechter meent dat er is voldaan aan de voorwaarden voor registratie in het EVR en dat ook de registratie in het Incidentenregister is toegestaan. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat alle vorderingen van eiser moeten worden afgewezen.

IT 4074

Simmons & Simmons organiseert business course voor studenten in Tallinn

Nóg een Business Course? Ja zeker, maar bij Simmons & Simmons doen we het nét even anders! Van 24 t/m 27 november zullen wij met een ambitieuze groep studenten afreizen naar het mooie Tallinn, de hoofdstad van Estland. Hier spelen innovatie, digitalisatie, FinTech en andere (juridisch) interessante ontwikkelingen al jaren een hoofdrol. En daar houden we ons bij Simmons & Simmons maar al te graag mee bezig!

Tijdens deze intensieve dagen maak jij kennis met zowel onze transactie- als procespraktijk. Je gaat samen met andere studenten aan de slag met een business case en krijgt een goed beeld van de inhoudelijke kant van ons kantoor. Daarnaast leer je onze collega’s en de sfeer kennen, en is er uiteraard voldoende tijd voor sociale activiteiten in deze mooie stad!

Ben jij die ambitieuze en gedreven student die wij zoeken? Zit je aan het einde van je bachelor of master Nederlands, notarieel of fiscaal recht? Geef je dan vóór 1 oktober op! Alle informatie omtrent de Business Course vind je hier: https://lnkd.in/eRFiC-aX.