IT 4216
9 februari 2023
Uitspraak

De wijze waarop de korpschef inzage geeft voldoet

 
IT 4215
3 februari 2023
Artikel

Europese Commissie start formalisering EU-US Data Privacy Framework

 
IT 4214
3 februari 2023
Uitspraak

Verzameling politiele biometrische gegevens en EU wetgeving

 
IT 4195

Dirk-Jan Ridderinkhof benoemd tot counsel bij Hogan Lovells

Per 1 januari 2023 is Dirk-Jan Ridderinkhof benoemd tot counsel in de octrooipraktijk bij Hogan Lovells in Amsterdam. 

Dirk-Jan Ridderinkhof (38 jaar) is sinds 2010 bij Hogan Lovells als advocaat werkzaam in de octrooipraktijk. Bijzonder is dat Dirk-Jan naast een rechtenstudie ook een studie op het gebied van softwareontwikkeling heeft afgerond, waardoor hij zich onderscheidt als een technisch zeer onderlegde advocaat met uitstekende kennis en ervaring op het gebied van het octrooirecht en bescherming van bedrijfsgeheimen, met name in complexe grensoverschrijdende kwesties.

IT 4194

SGOA Hans Frankenprijs 2023

Innovatie scriptie ICT-recht
De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO-/WO-student die in de afgelopen twee jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht wordt in dit kader verstaan: ICT-recht inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector: zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht en ICT-aanbestedingen enz. Maar ook geschilbeslechting, mediation, arbitrage of conflictmanagement op het gebied van ICT.

IT 4193

IE-diner 'Classic', op donderdag 26 januari 2023

De traditionele start van het IE-jaar; het IE-diner, is terug. Op donderdag 26 januari wordt de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam aangekleed voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van de befaamde ceremoniemeester Bernt Hugenholtz.

Luid 2023 sprankelend in met vakgenoten en collega's, en geniet samen van een goed diner, goede gesprekken en goede muziek. De andere sprekers? Die maken we binnenkort bekend. Maar we beloven boeiende, unieke inzichten van inspirerende sprekers.

Wissel nieuwtjes uit, vergelijk outfits en dance the night away!

Locatie: Hotel Arena Amsterdam
Datum: donderdag 26 januari
Tijd: vanaf 19.00 uur (inloop) tot in de nacht.

Bent u er ook bij? Aanmelden kan via deze link of via info@delex.nl

IT 4191

Uitspraak ingezonden door Stan Elsendoorn, BG.legal.

Rechtbank: auteursrechtinbreuk door het verstrekken van thumbnails

Rechtbank Amsterdam 4 jan 2023, IT 4191; (Eiseres tegen Cobra Art Company B.V.), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-auteursrechtinbreuk-door-het-verstrekken-van-thumbnails

Rb. Amsterdam 4 januari 2023, IEF 21160, IT 4191; C/13/714132 / HA ZA 22-168 (Eiseres tegen Cobra Art Company B.V.) Eiseres is professioneel fotografe. Zij heeft meermaals een licentie aan Cobra Art verleend voor het commercieel exploiteren van haar foto’s. Eiseres constateert dat Cobra Art na het verstrijken van de licentieperiode nog een aantal van haar foto’s heeft verkocht en deze gebruikt voor verschillende onlineadvertenties, hetgeen volgens eiseres kan worden gezien als een inbreuk op haar auteursrechten. Eiseres meent dat dit eveneens geldt voor de thumbnails die Cobra Art aan haar wederverkopers heeft verstrekt. Cobra Art stelt echter dat dat de wederverkopers zelf verantwoordelijk zijn voor de inbreuken die zij hebben gemaakt op de auteursrechten van eiseres. 

IT 4192

Om tafel met Anne Bekema, Laura Broers en Arnout Groen van AC&R

AC&R, een nieuw nichekantoor met slagkracht
Le Poole Bekema en Hofhuis Alkema Groen gaan voortaan samen verder onder de naam AC&R. Claudia Zuidema van IE-Forum ging daarom op de Keizersgracht om tafel met Anne Bekema, Laura Broers en Arnout Groen van AC&R.

AC&R: dat zijn we en dat doen we
“Neehee”, zegt Anne lachend, “ACR staat niet voor AuteursContractenRecht. AC&R spreek je uit op z’n Engels, dus EE, SIE ’n AR.”
Over de naam hebben ze met z’n allen lang zitten brainstormen. Ze wilden niet zo’n opsomming van de namen van de partners. Veel te lang, ouderwets ook. En te veel een egoding. Het is ook niet waar ze voor staan, want AC&R is meer dan alleen de partners. “Het gaat juist om het team,” vertelt Laura. “Om de samenwerking. Al onze zaken en cliënten hebben een raakvlak met creativiteit of met reputatie. Vandaar AC&R: dat zijn we en dat doen we.”

IT 4190

Veroordeling voor tweet over het vernietigen van zionisten

22 dec 2022, IT 4190; ECLI:NL:GHDHA:2022:2595 (Verdachte), https://itenrecht.nl/artikelen/veroordeling-voor-tweet-over-het-vernietigen-van-zionisten

Gerechtshof Den Haag 22 december 2022, IT 4190; ECLI:NL:GHDHA:2022:2595 (Verdachte) Verdachte heeft een aantal berichten op zijn twitteraccount geplaatst, waar hij toentertijd ruuim 31.000 volgers op had. Dit waren berichten die als strekking hadden dat 'zionisten' vernietigd moeten worden. Verachte wordt opruiing ten laste gelegd, waar sprake van is indien wordt aangehitst, aangezet of aangespoord tot het plegen van een strafbaar feit. Het verweer van verdachte is dat hij enkel Allah heeft aangeroepen en niet mensen heeft aangespoord. Het hof gaat niet in dit verweer mee en stelt dat dit niet onder de vrijheid van meningsuiting valt. Beperking van dit recht is hier toegestaan aangezien opruiing een legitiem doel is. De verdachte wordt veroodeeld voor opruiing.

IT 4189

Het IE-diner is terug!

Houd de feestelijke outfit nog even bij de hand: het IE-diner is terug. 
Op donderdag 26 januari staan we klaar voor deze ongeëvenaarde start van het nieuwe jaar.

Luid 2023 feestelijk in met vakgenoten en collega's, in de prachtige kapel van Hotel Arena in Amsterdam.
We maken er een sfeervolle avond van met een goed diner, goede gesprekken en goede muziek.

Traditiegetrouw op de laatste donderdag van januari, en met een ceremoniemeester die de avond begeleidt.

Locatie: Hotel Arena Amsterdam
Datum: donderdag 26 januari
Tijd: vanaf 19.00 uur (inloop) tot in de nacht.

Het programma volgt binnenkort. 
Bent u er ook bij? Aanmelden kan via deze link of via info@delex.nl.

IT 4188

Prejudiciële vragen over persvrijheid

28 dec 2022, IT 4188; (Real Madrid), https://itenrecht.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-persvrijheid

Cour de cassation (Frankrijk) 28 november 2022, IEF 21154, IEFbe 3598, IT 4188; C-334/22 (Real Madrid) via MinBuza. Volgens de bestreden arresten is in de digitale uitgave van de krant Le Monde op 07-12-2006 een door EE, journalist en werknemer van deze krant, geschreven artikel gepubliceerd met de titel „ Real Madrid en Barça in verband gebracht met dokter Fuentes”. De volgende dag is het artikel in de papieren uitgave verschenen, samen met een interview met die arts. De krant beweerde dat Real Madrid Club de Fútbol gebruikmaakte van de diensten van dokter Fuentes, de initiatiefnemer van een bloeddopingnetwerk dat eerder in de wielerwereld aan het licht was gekomen. Op 23-12-2006 heeft Le Monde zonder verder commentaar een ingezonden brief van Real Madrid gepubliceerd waarin de club de geruchten ontkent. De club en een lid van zijn medisch team, AE, hebben tegen de uitgever van Le Monde en EE vorderingen tot schadevergoeding wegens aantasting van hun eer ingesteld. 

IT 4187

Hoge Raad: geschil tussen advocaten

Hoge Raad 18 nov 2022, IT 4187; ECLI:NL:HR:2022:1697 (appellanten tegen geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/hoge-raad-geschil-tussen-advocaten

HR 18 november 2022, IEF 21153, IT 4187; ECLI:NL:HR:2022:1697 (appellanten tegen geïntimeerde) Geschil tussen advocaten. Advocaat A is advocaat van Springfield en verweerder 3. Advocaat B1 is samen met advocaat B2 advocaat van Faraday en Hampton. Springfield heeft op grond van een schriftelijke geldleningsovereenkomst betaling gevorderd van Faraday en Hampton. Volgens Faraday en Hampton is de geldleningsovereenkomst vals. Hierover ontstaat een geschil, advocaat B1 beschuldigt in zijn pleitnota advocaat A van valsheid in geschrift. Appellanten vorderen advocaat B1 de beschuldigingen in te trekken, tot schriftelijke rectificatie over te gaan en zich te onthouden van smadelijke en negatieve uitlatingen over advocaat A. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen, het hof vernietigt dit vonnis. De Hoge Raad oordeelt dat de in het dictum van de bestreden uitspraak bedoelde uitlatingen niet door advocaat B1 zelf zijn gedaan. Het oordeel van het hof dat uit het samenstel van alle uitlatingen volgt dat advocaat B1 advocaat A ervan beschuldigt dat hij zijn cliënten heeft aangezet tot het vervalsen van de geldleningsovereenkomst en dat de uitlatingen aan advocaat B1 kunnen worden toegerekend is onbegrijpelijk.

IT 4186

Autoriteit Persoonsgegevens legt boete op van €50.000 aan de politie

Via autoriteitpersoonsgegevens.nl. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de politie een boete opgelegd van €50.000,-. De gemeente Rotterdam en de politie hebben in het coronajaar 2020 vijf weken lang twee auto’s ingezet die uitgerust waren met 360-gradencamera’s. Daarmee wilden de gemeente en de politie controleren of mensen wel 1,5 meter afstand van elkaar hielden. Hiervan zijn niet eerst de privacyrisico’s in kaart waren gebracht. Met de rondrijdende auto’s zijn gedetailleerde beelden van mensen verzameld en opgeslagen. Verder blijkt dat er te veel beelden werden gemaakt die niet noodzakelijk waren. Voor die overtreding kan de AP echter geen boete opleggen.