IT 4284
31 mei 2023
Artikel

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

 
IT 4283
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IT 4282
30 mei 2023
Uitspraak

Conclusie A-G HvJ EU: verwerking medische persoonsgegevens niet onrechtmatig

 
IT 4265

Pinsent Masons launches litigation offering in Amsterdam with hire of partner Valérie van den Berg

Multinational law firm Pinsent Masons has hired litigation lawyer Valérie van den Berg as a partner to build out the litigation capability in its Amsterdam office.

Moving from Baker McKenzie, Valérie’s practice focuses on matters involving national and cross-border corporate and commercial litigation, restructuring and international arbitration. Valérie is also increasingly advising clients on ESG-related matters, with a particular focus on the governance and reporting requirements.

Her appointment follows the recent lateral partner hire of Lisa Carty in the Litigation Regulatory and Tax team in Dublin, reinforcing the firm’s pan-European litigation offering. Furthermore, the firm has developed its international arbitration capabilities hiring Graham Coop, Sylvia Tonova, Amaia Rivas Kortazar and Gaëlle Filhol this year.

IT 4263

Anne Marie Verschuur joins De Brauw

De Brauw Blackstone Westbroek are thrilled to announce that Anne Marie Verschuur will join them as partner in their IP practice. De Brauw Blackstone Westbroek welcomes a renowned expert in the IP, Life Sciences, and Tech sectors, ensuring that their clients continue to receive the best IP advice as their practice continues to develop and prepare for upcoming matters in the Unified Patent Court (UPC).

Anne Marie Verschuur previously co-headed the international IP practices and was part of the Life Sciences team at NautaDutilh. She is nationally and internationally recognised as a renowned expert in her field, with a special focus in patent law. Anne Marie has co-authored and co-edited the leading publication 'Kort begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht'. She was an international board member for AIPPI, where she was Reporter General from 2020 until 2022.

Lees verder >>

IT 4262

Cameratoezicht op Tata Steel niet onrechtmatig

Rechtbank Noord-Holland 26 apr 2023, IT 4262; ECLI:NL:RBNHO:2023:3821 (Tata Steel tegen Omgevingsdienst), https://itenrecht.nl/artikelen/cameratoezicht-op-tata-steel-niet-onrechtmatig

Rb. Noord-Holland 26 april 2023, IT 4262; ECLI:NL:RBNHO:2023:3821 (Tata Steel tegen Omgevingsdienst) De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in een geschil over het recht op privacy. Tata Steel en 120 werknemers van Tata Steel, de eisers, hebben een zaak aangespannen tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Provincie Noord-Holland. Tata Steel is een staalproducent en eigenaar van een inrichting waar ijzer en staal worden vervaardigd. De medewerkers van Tata Steel zijn werkzaam bij de werkeenheid 'Kooks- en Gasfabrieken' van Tata Steel.

IT 4260

Rechtbank oordeelt over uitleg licentieovereenkomst

Rechtbank Den Haag 23 feb 2022, IT 4260; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen Uscoutfor Holding), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-oordeelt-over-uitleg-licentieovereenkomst

Rb. Den Haag 23 februari 2022, IT 4260; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen gedaagden) Verbintenissenrecht. In een recent vonnis heeft de rechtbank geoordeeld over de uitleg van een licentieovereenkomst tussen de partijen. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), eiser in conventie, is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van technologieën. Uscoutfor Holding B.V., Maso Holding B.V. en LoTiJa B.V. zijn gedaagden in conventie, waarvan Uscoutfor een onderneming is die zich onder andere richt op internetactiviteiten op het gebied van balsportwedstrijden. Uscoutfor had interesse in het exploiteren van TNO's technologie voor automatische herkenning van doelpunten tijdens voetbalwedstrijden. Maso en LoTiJa zijn aandeelhouders in Uscoutfor en hadden interesse om te investeren in deze technologie.

IT 4259

De Europese Commissie wijst platformen aan

Vandaag heeft de Europese Commissie 17 online platforms en 2 online zoekmachines aangewezen die binnen vier maanden moeten voldoen aan de nieuwe verplichtingen uit de Digital Service Act (DSA). De aangewezen bedrijven hebben namelijk per bedrijf meer dan 45 miljoen maandelijke actieve gebruikers. De verplichtingen zijn bedoeld om deze gebruikers te beschermen en te versterken (zie ook IT 4256, IT 4253 en IT 4231). De Europese Commissie schrijft een aantal stappen voor die de aangewezen bedrijven moeten nemen om binnen vier maanden aan de nieuwe verplichtingen te voldoen.

IT 4258

Inhoudsopgave Computerrecht

EDITORIAL
62 Digitalisering en de toegankelijkheid van het recht / p. 99
A. Drahmann

ARTIKELEN
63 Big Tech vanuit democratisch rechtsstatelijk perspectief. Een verkenning aan de hand van de Digital Services Act / p. 101
N. Jak
Big Techbedrijven hebben niet alleen veel macht, maar behartigen ook publieke belangen. Zij fungeren als ‘online staten’ en hebben een vergelijkbare positie als de overheid. Gelet hierop is verdedigbaar dat de techreuzen net als de overheid de waarborgen van de democratische rechtsstaat in acht zouden moeten nemen. Tegen deze achtergrond wordt in deze bijdrage verkend in hoeverre de regulering van onlineplatforms van Big Techbedrijven door de Digital Services Act tegemoetkomt aan de waarden die achter de
democratische rechtsstaat schuilgaan. Deze staats- en bestuursrechtelijke benadering vormt een waardevolle aanvulling op de meer gangbare invalshoeken vanuit het mededingingsrecht, het consumentenrecht en het ondernemingsrecht die erop gericht zijn de legitimiteit van het handelen van Big Techbedrijven te vergroten.

IT 4257

Wetsvoorstel Wet cameratoezicht douane

Op 21 april 2023 heeft staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot cameratoezicht en verwerking van persoonsgegevens (Wet cameratoezicht douane) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel beoogt de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van vaste en mobiele camera’s door de douane te regelen. Camera’s kunnen door de douane worden gebruikt ten behoeve van de toezichtstaken die de douane reeds heeft op grond van het Douanewetboek van de Unie (DWU) en de Algemene douanewet Adw. Het voorstel voorziet in de opname van grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden voor het gebruik van vaste en mobiele camera’s op het moment dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Het voorstel wijzigt daartoe de Adw.

IT 4256

De European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT) is een feit

Op 18 april 2023 is de European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT) officieel geopend door de Europese Commissie.

De rol van ECAT onder de Digital Services Act (DSA)

De DSA verplicht zogeheten Very Large Online Platforms (VLOP) en Very Large Online Search Engines (VLOSE) om op een juiste wijze met risicomanagement om te gaan. Onder de DSA hebben de desbetreffende platforms de verplichting om een breed scala aan risico’s op hun platforms te identificeren en te analyseren. Deze risico’s gaan van hoe illegale content en disinformatie op hun platform terecht kan komen tot de impact op vrijheid van meningsuiting. Maar ook dienen bijvoorbeeld risico’s rondom de mentale gezondheid van minderjarigen door hun online gedrag beoordeeld en beperkt te worden onder de DSA.

IT 4255

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur presenteert ambitieus jaarplan

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft deze week haar nieuwe jaarplan gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De energietransitie staat hierbij hoog op de agenda. Digitale apparatuur speelt namelijk een belangrijke rol bij het realiseren van duurzame energievoorzieningen. De digitalisering blijkt echter uitdagingen met zich mee te brengen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Voor deze uitdagingen heeft de RDI het jaarplan opgesteld.

IT 4254

Gedaagde heeft informatieplicht over cyberaanval

Rechtbank Rotterdam 4 apr 2023, IT 4254; ECLI:NL:RBROT:2023:2931 (Blauw tegen Nebu), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-heeft-informatieplicht-over-cyberaanval

Rb. Rotterdam 4 april 2023, IT 4254; ECLI:NL:RBROT:2023:2931 (Blauw tegen Nebu) Civiel recht. De partijen in deze zaak zijn Blauw Research B.V., een marktonderzoeksbureau, en Nebu, een ICT-bedrijf. Op 10 en 11 maart vond er een cyberaanval plaats op de servers van Nebu, waarbij data is ontvreemd door de aanvallers. Omdat Nebu diensten en software levert aan Blauw, eist Blauw dat Nebu meer informatie verstrekt over de cyberaanval.