DOSSIERS
Alle dossiers

Onrechtmatige uitingen  

IT 4158

NRC heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld

Overige instanties 18 nov 2022, IT 4158; (klagers tegen NRC), https://itenrecht.nl/artikelen/nrc-heeft-journalistiek-onzorgvuldig-gehandeld

Conclusie Raad voor de Journalistiek 18 november 2022, IT 4158; 2022/33 (klagers tegen NRC) NRC heeft in de artikelen “Coldcaseteam denkt dat een Joodse notaris Anne Frank en haar familie verraadde” en “Aanwijzing van de verrader was achteraf toch iets te wankel” aandacht besteed aan het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ en de conclusie uit het boek dat Arnold van den Bergh de waarschijnlijke verrader is van de onderduikers in het Achterhuis. De Raad stelt dat het hier gaat om een zeer beladen onderwerp, met een verdachte die zich niet meer kan verdedigen, waarbij bijzondere zorgvuldigheid moet worden betracht. De presentatie van het nieuws in combinatie met het gewicht dat NRC aan het onderzoek heeft gegeven, biedt de lezer van de artikelen weinig ruimte voor een andere conclusie dan dat Arnold van den Bergh daadwerkelijk de (meest) waarschijnlijke verrader is geweest van de onderduikers in het Achterhuis. NRC had terughoudender moeten berichten, hiermee heeft zij journalistiek onzorgvuldig gehandeld.

IT 4155

NRC hoeft geen rectificatie te plaatsen

Rechtbank Amsterdam 18 nov 2022, IT 4155; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (eisers tegen NRC), https://itenrecht.nl/artikelen/nrc-hoeft-geen-rectificatie-te-plaatsen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 november 2022, IT 4155; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (eisers tegen NRC) Eisers zijn beiden juridisch/fiscaal adviseurs en werken als zodanig samen in TaXeCo. Na een reeks gebeurtenissen worden zij vervolgd wegens poging tot afdreiging. NRC heeft een lang negatief artikel geschreven over eisers. Eisers vorderen NRC te veroordelen het artikel te rectificeren. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening. Eisers kunnen worden aangemerkt als publieke figuren en die hebben meer kritiek te dulden dan een willekeurig persoon. Verder vindt de negatieve afschildering voldoende steun in de feiten, het artikel is niet onrechtmatig en valt het binnen de grenzen van de journalistieke vrijheid.

IT 4136

Uitlatingen in Whatsapp groep niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 25 okt 2022, IT 4136; ECLI:NL:RBDHA:2022:11165 (Eisers tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-in-whatsapp-groep-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 oktober 2022, IT 4136; ECLI:NL:RBDHA:2022:11165 (eisers tegen gedaagden) Op 23 februari 2022 heeft gedaagde 2 een aannemingsovereenkomst gesloten met eisers, uit hoofde waarvan eisers dakkapellen zou plaatsen aan de voor- en achterzijde van zijn woning. Gedaagde 1 heeft op 21 juni 2022 een aannemingsovereenkomst met eisers gesloten voor het realiseren van een uitbouw van de woonkamer van haar woning. Gedaagden zijn niet tevreden over de samenwerking en hebben op respectievelijk 20 september 2022 en 26 september 2022 bij de politie aangifte van oplichting/fraude tegen eisers gedaan. Gedaagden hebben de aannemingsovereenkomst met eisers op respectievelijk 21 september 2022 en 25 augustus 2022 ontbonden. Er is daarna een WhatsAppgroep opgericht waarin allerlei uitlatingen over eisers gedaan zijn. Eisers vorderen gedaagden te gebieden om met onmiddellijke ingang het doen van onrechtmatige uitlatingen over de B.V. , meer in het bijzonder de uitlating dat zij oplichters zijn. De voorzieningenrechter wijst de vordering af omdat niet is gebleken dat gedaagden door middel van de Whatsappgroep berichten over oplichting of fraude geopenbaard hebben met als doel om eisers schade te berokkenen en evenmin dat zij door middel van die berichten klanten van eisers ertoe hebben aangespoord om de met eisers gesloten overeenkomst te ontbinden. 

IT 4125

Uitspraak ingezonden door Joe Jay de Haas, De Vries Van Spanje Advocaten.

Gedaagde moet uitlatingen over overleden dochter verwijderen

Rechtbank Overijssel 20 okt 2022, IT 4125; (Eiseres tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-moet-uitlatingen-over-overleden-dochter-verwijderen

Vzr. Rechtbank Zwolle 20 oktober 2022, IEF 21042, IT 4125; C/08/286613 / KG ZA 22/217 (X tegen Y) Gedaagde laat zich op sociale media uit over de overleden dochter van eiseres. Eiseres vraagt de voorzieningenrechter gedaagde te verbieden om deze uitlatingen nog langer te doen. Gedaagde is niet op zitting verschenen. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe nu deze haar niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt. 

IT 4124

Geïntimeerde veroordeeld tot schadevergoeding wegens lastercampagne

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 okt 2022, IT 4124; ECLI:NL:GHARL:2022:8504 (Appellant tegen geïntimeerde ), https://itenrecht.nl/artikelen/geintimeerde-veroordeeld-tot-schadevergoeding-wegens-lastercampagne

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2022, IEF 21038, IT 4124; ECLI:NL:GHARL:2022:8504 (appellant tegen geïntimeerde) Appellant verdenkt geïntimeerde van betrokkenheid bij een grootscheepse lastercampagne die was bedoeld om appellant schade toe te brengen. Een zakenpartner van appellant, heeft opdracht gegeven appellant ‘kapot te maken’. Aan de opdrachtnemer is voor dat doel naar eigen zeggen een eerste betaling gedaan van € 750.000, waarna opdrachtnemer in de onderneming van appellant is geïnfiltreerd en een lastercampagne heeft opgetuigd die heeft geresulteerd in diverse, zeer belastende publicaties en de voorlopige hechtenis van appellant. Geïntimeerde heeft gezegd dat appellant diep in een criminele organisatie zat (wapenhandel, drugshandel en witwassen), dat hij samen met zijn broer en moeder werd aangestuurd door de Iraanse geheime dienst en dat hij met deze informatie naar buiten zou treden. Het hof oordeelt dat geïntimeerde onrechtmatig heeft gehandeld tegenover appellant en veroordeelt hem tot betaling van schadevergoeding van € 789.845.

IT 4123

Uitgeverij hoeft hoofdstuk over euthanasie niet te schrappen

Gerechtshof Amsterdam 27 sep 2022, IT 4123; ECLI:NL:GHAMS:2022:2739 (Appellante tegen Unieboek 1), https://itenrecht.nl/artikelen/uitgeverij-hoeft-hoofdstuk-over-euthanasie-niet-te-schrappen

Hof Amsterdam 27 september 2022, IT 4123; ECLI:NL:GHAMS:2022:2739 (appellante tegen Unieboek 1) Unieboek 1 heeft het boek ‘Je kunt het maar één keer doen’ uitgegeven. In het boek is een hoofdstuk toegewijd aan het overlijden van de vader van appellante. Appellante heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij Unieboek 1. Zij heeft daarbij onder meer te kennen gegeven dat het de wens van haar vader was om details over zijn euthanasie privé te houden. Verder heeft appellante Unieboek 1 gewezen op onjuistheden dan wel onzorgvuldigheden in het hoofdstuk over haar vader. Apellante vordert Unieboek 1 te gebieden het hoofdstuk over haar vader te schrappen. Het hof wijst de vordering af omdat in dit geval de vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven het belang van appellante op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer en de bescherming van haar eer en goede naam en de nagedachtenis van haar vader.

IT 4120

Gedaagde hoeft artikel over woning niet te verwijderen

Rechtbank Oost-Brabant 12 okt 2022, IT 4120; ECLI:NL:RBOBR:2022:4461 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-hoeft-artikel-over-woning-niet-te-verwijderen

Vzr. Rb Oost-Brabant 12 oktober 2022, IT 4120; ECLI:NL:RBOBR:2022:4461 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is directeur en oprichter van Prijsvrij vakanties. Hij heeft een woning gekocht en is voornemens een nieuwe woning te laten bouwen op het perceel. Het herenhuis dat er stond, heeft hij laten slopen. Gedaagde is freelance journalist en fotograaf. Hij heeft een artikel geplaatst op een website waarin hij schrijft dat het niet wil vlotten met het nieuwbouwhuis van eiser. Eiser stelt dat gedaagde met het artikel inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van eiser en dat zijn goede naam en eer worden aangetast. Daarnaast zou gedaagde met het gebruik van de afbeelding van de nieuwbouwwoning inbreuk maken op het auteursrecht van eiser op die afbeelding. Gedaagde past het artikel aan en verwijderd de foto. Eiser vordert bij kort geding gedaagde te verplichten het artikel te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af omdat de belangenafweging in het nadeel van eiser uitvalt.

IT 4118

Uitspraak ingezonden door Kriek Wille, Van Doorne.

'De Club van Dollars' is geen onrechtmatige publicatie

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 okt 2022, IT 4118; ECLI:NL:GHSHE:2022:3450 (Appellant tegen Nieuw Amsterdam), https://itenrecht.nl/artikelen/de-club-van-dollars-is-geen-onrechtmatige-publicatie

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 oktober 2022, IEF 21023, IT 4118; ECLI:NL:GHSHE:2022:3450 (Appellant tegen Nieuw Amsterdam) Nieuw Amsterdam is een uitgeverij. Appellant is bij strafvonnis van 23 juni 2009 veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf wegens verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Op l juli 2009 heeft Nieuw Amsterdam het boek "De Club van Dollars" gepubliceerd en in omloop gebracht. De ondertitel van het boek is "Hoe de weduwe X en andere BN'ers werden bedrogen". Op de omslag van het boek is een foto afgedrukt waarop onder meer appellant staat met een zwart balkje voor zijn ogen. Het boek wordt niet meer aangeboden via de website van Nieuw Amsterdam, maar is (onder meer) tweedehands op de website van Bol.com te verkrijgen. Het hof oordeelt onder andere dat het betoog dat het zwarte balkje had moeten worden weggelaten omdat het criminaliserend is, niet opgaat vanwege de al vóór publicatie van het boek uitgesproken strafrechtelijke veroordeling en het waarschuwende karakter van het boek. Het boek is een journalistieke activiteit en is er sprake van verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden. De aan Nieuw Amsterdam gemaakte verwijten treffen geen doel treffen en er is geen sprake is van onrechtmatig handelen. Ten aanzien van de vordering betreffende het laten verwijderen van verwijzingen van Google en van internet, geldt dat onvoldoende onderbouwd is dat Nieuw Amsterdam hiertoe verplicht en in staat is.

IT 4115

Belang BNNVARA weegt zwaarder dan belang eiseres

Rechtbank Midden-Nederland 16 jun 2022, IT 4115; ECLI:NL:RBMNE:2022:2502 (Eiseres tegen BNNVARA), https://itenrecht.nl/artikelen/belang-bnnvara-weegt-zwaarder-dan-belang-eiseres

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 16 juni 2022, IEF 21016, IT 4115; ECLI:NL:RBMNE:2022:2502 (Eiseres tegen BNNVARA) Kort geding. Onrechtmatige uitlating in het programma BOOS dat op het Youtubekanaal van BNNVARA wordt uitgezonden. De presentator van het programma ging op bezoek bij het kantoor van eiseres. Doel van het bezoek was om aandacht te vragen voor de omstandigheid dat aan een groep jongeren het door hen betaalde geld na annulering van het eiseres evenement in 2021 nog niet was terugbetaald. Eiseres verzet zich tegen het online gaan van de uitzending totdat eiseres een gelegenheid is geboden tot wederhoor. Het belang van BNNVARA weegt zwaarder dan het belang van eiseres, de vorderingen worden afgewezen. 

Lees meer over deze uitspraak in de databank JUROU.
 

IT 4111

Publicatie over wethouder niet onrechtmatig

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 sep 2022, IT 4111; ECLI:NL:GHSHE:2022:3272 (Appellant tegen geïntimeerde ), https://itenrecht.nl/artikelen/publicatie-over-wethouder-niet-onrechtmatig

Hof ’s-Hertogenbosch 27 september 2022, IEF 21013, IT 4111; ECLI:NL:GHSHE:2022:3272 (Appellant tegen geïntimeerde) Appellant is op 11 juli 2017 ontslagen als wethouder bij de gemeente. Op 13 juli 2017 heeft geïntimeerde een overzichtsartikel geschreven. In dat artikel werden de hoofdlijnen van de carrière van appellant besproken, waaronder zijn recente ontslag als wethouder en eerdere gebeurtenissen. Appellant heeft gevorderd dat de rechtbank geïntimeerde beveelt om een rectificatie te plaatsen over het artikel. De rechtbank heeft de vordering bij vonnis van 31 maart 2021 afgewezen. Appellant gaat tegen het vonnis in hoger beroep. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank omdat in deze zaak de vrijheid van meningsuiting van geïntimeerde zwaarder weegt dan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van appellant.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1 - 10 van 33