DOSSIERS
Alle dossiers

Onrechtmatige uitingen  

IT 4545

Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis en Niek Weessies, Boekx.

Uitlatingen in tv-programma Radar waren niet onrechtmatig

Rechtbank 24 apr 2024, IT 4545; C/16/5610158 / HA ZA 23-508 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-in-tv-programma-radar-waren-niet-onrechtmatig

Rb. Midden-Nederland 24 april 2024, IEF 22030, IT 4545; C/16/5610158 / HA ZA 23-508 (Eiser tegen gedaagde). Eiser is een schildersbedrijf. Het televisieprogramma ‘Radar’ van AVROTROS heeft een reportage gewijd aan eiser. Gedaagde heeft meegewerkt aan de reportage. De strekking van deze reportage is dat eiser bij gedaagde (en anderen) met opzet te weinig zou offreren om vervolgens meerwerk in rekening te brengen. De opmerkingen die gedaagde heeft gemaakt in de uitzending zijn volgens eiser onrechtmatig. Ook zou gedaagde onrechtmatig gehandeld hebben door de journalisten van Radar niet volledig geïnformeerd te hebben. Eiser stelt schade te hebben geleden en klanten te hebben verloren door het handelen van gedaagde. Zij vordert schadevergoeding.

IT 4540

Eiser en gedaagde moeten beiden onnodig grievende uitlatingen verwijderen

Rechtbank 23 apr 2024, IT 4540; ECLI:NL:RBAMS:2024:2295 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/eiser-en-gedaagde-moeten-beiden-onnodig-grievende-uitlatingen-verwijderen

Rb. Amsterdam 23 april 2024, IT 4540; ECLI:NL:RBAMS:2024:2295 (Eiser tegen gedaagde). Eiser is journalist, auteur en royaltydeskundige en -verslaggever. Gedaagde is eveneens journalist en royaltydeskundig en tot 2023 hoofdredacteur van het tijdschrift Royalty. Op 2 december 2023 heeft gedaagde op de Facebookpagina van Royalty een artikel van roddelpraat.nl gedeeld, waarin staat dat gedaagde geen tweede maagverkleining zou hebben gekregen. Daarbij heeft gedaagde het volgende geschreven: "Wat eeb een onzin weer. Geen tweede want nooit een eerste gehad". Op 3 december 2023 heeft eiser op deze post van gedaagde gereageerd. Gedaagde en eiser hebben vervolgens meerdere berichten geplaatst op X. De berichten zijn wegens privacyredenen niet opgenomen in de uitspraak. Bij brief van 19 december 2023 heeft eiser gedaagde gesommeerd om zijn berichten te verwijderen en om een rectificatie op X te plaatsen. Eiser vordert bij de rechtbank – kortgezegd – veroordeling van gedaagde om de uitingen te verwijderen en verwijderd te houden en zich daarnaast ook te onthouden van iedere andere jegens eiser onrechtmatige uiting, op straffe van een dwangsom. Bovendien vordert eiser gedaagden te veroordelen om een rectificatie te plaatsen. De vorderingen van gedaagde in reconventie zijn soortgelijk.

IT 4536

Publicaties in krant over politicus zijn niet onrechtmatig

Hof 23 apr 2024, IT 4536; ECLI:NL:GHAMS:2024:1036 (NRC c.s. tegen geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/publicaties-in-krant-over-politicus-zijn-niet-onrechtmatig

Hof Amsterdam 23 april 2024, IT 4536, IEF 22008; ECLI:NL:GHAMS:2024:1036 (NRC c.s. tegen geïntimeerde). Geïntimeerde was in de periode van 1999 tot 2005 werkzaam als wethouder en van 2005 tot 2023 Tweede Kamerlid. NRC en De Limburger hebben in hun krant en op hun website artikelen geplaatst over een grondtransactie en een vergunning voor het bouwen van een woning, waarbij geïntimeerde zou zijn bevoordeeld. Geïntimeerde bestrijdt dat hij is bevoordeeld en vraagt een verklaring voor recht dat de beschuldiging onrechtmatig is, een bevel de beschuldiging niet meer te uiten, rectificatie en een schadevergoeding. NRC c.s. betwist dit en stelt dat zij zeer zorgvuldig onderzoek gedaan heeft en dat de uitingen die voorliggen voldoende steun in de feiten vinden. Zij voert aan dat er sprake is van belangenverstrengeling van overheidsfunctionarissen en dat nu juist een actueel onderwerp van het publieke debat is.

IT 4529

Eer en goede naam directeur wordt geschonden door valse beschuldigingen

Hof 9 apr 2024, IT 4529; ECLI:NL:GHAMS:2024:862 (Appellanten tegen geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/eer-en-goede-naam-directeur-wordt-geschonden-door-valse-beschuldigingen

Hof Amsterdam 9 april 2024, IT 4529; ECLI:NL:GHAMS:2024:862 (Appellanten tegen geïntimeerde). Het geschil heeft betrekking op de beschuldigingen aan het adres van geïntimeerde en via Dutch Solar Systems B.V. (hierna: DSS). Deze beschuldigingen bestonden uit (onjuiste) informatie die de goede naam en reputatie van geïntimeerde aantasten. Appellant meent dat geïntimeerde bij DSS – waar geïntimeerde directeur bij is geweest – heeft gefraudeerd, miljoenen euro’s heeft weggesluisd naar Gambia en de oorzaak geweest zou zijn van een FIOD-inval bij Strukton, het bedrijf van appellant. Bij vonnis van 25 juni 2019 heeft de voorzieningenrechter bij de rechtbank Overijssel appellant veroordeeld tot plaatsing van een rectificatie. Appellant is echter ook daarna in het openbaar blijven verklaren dat geïntimeerde de FIOD-inval heeft veroorzaakt. De voorzieningenrechter heeft vervolgens bij vonnis van 2 augustus 2019 geoordeeld dat appellant het maximale bedrag aan dwangsommen (€ 200.000,-) had verbeurd, en heeft de dwangsom verhoogd. Appellant komt in hoger beroep hiertegen op. Het hof sluit zich aan bij de voorzieningenrechter en oordeelt aan de hand van een belangenafweging dat het verspreiden van privécommunicatie en gegevens als onrechtmatig beschouwd moet worden. Uit het feitenmateriaal blijkt immers voldoende dat appellant de werk e-mailaccounts van geïntimeerde heeft doorzocht en het onrechtmatige gebruik van haar privé gegevens heeft gefaciliteerd door aan mogelijk belastende e-mails ter beschikking te stellen. Het hof ziet genoeg aaneleidng het maxium van de te verbeuren dwangsommen te verhogen van € 500.000,- tot € 750.000,-.

IT 4526

Influencers krijgen beschuldigen over zich heen via LinkedIn

Rechtbank 27 mrt 2024, IT 4526; ECLI:NL:RBZWB:2024:2326 (Eisers tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/influencers-krijgen-beschuldigen-over-zich-heen-via-linkedin

Rb. Zeeland-West-Brabant 27 maart 2024, IT 4526; ECLI:NL:RBZWB:2024:2326 (Eisers tegen gedaagden). Eisers zijn “influencer en vlogger” en eigenaar van een vakantiewoning. Gedaagde heeft deze woning gehuurd in januari 2023. Tijdens overleg over de eventuele (huur-)koop van de vakantiewoning is een conflict ontstaan, waarbij partijen elkaar de toegang tot de vakantiewoning over en weer hebben ontzegd. Gedaagde heeft vervolgens op LinkedIn een post geplaatst over “de malafide praktijken” van eisers, hen beschuldigd van oplichting en hierbij een foto van eisers toegevoegd. Eisers vorderen een verklaring voor recht dat gedaagde een onrechtmatige daad heeft gepleegd en een schadevergoeding van € 25.000,-. De kantonrechter oordeelt dat, in het licht van zijn recht op vrijheid van meningsuiting, gedaagde zijn persoonlijke mening en frustratie mag uiten, maar hij de grenzen hierbij heeft overschreden. Eisers worden in de berichten in verband gebracht met strafbare feiten, zoals diefstal en chantage, wat niet binnen de grenzen van betamelijkheid valt. Gedaagde is verplicht schadevergoeding van € 500,00 te betalen, inclusief een dwangsom van € 500,00 per grievende uitlating. Daarnaast wordt een contactverbod en een plicht tot plaatsing van een rectificatie opgelegd.

IT 4524

Koppel laat websitebeheerder negatief publiceren over ex-partner

Hof 2 apr 2024, IT 4524; ECLI:NL:GHARL:2024:2236 (Huidige partners tegen voormalige partner), https://itenrecht.nl/artikelen/koppel-laat-websitebeheerder-negatief-publiceren-over-ex-partner

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 april 2024, IT 4524; ECLI:NL:GHARL:2024:2236 (Huidige partners tegen voormalige partner). Huidige partners (man en huidige partner) hebben volgens de voormalige partner (van de man) opdracht gegeven aan een websitebeheerder om negatieve artikelen te publiceren op onder andere onrecht.nl, waarbij de huidige partners de websitebeheerder vertrouwelijke informatie verstrekt zouden hebben. De voormalige partner heeft bij de voorzieningenrechter een verbod onder dwangsom gevorderd, opdat huidige partners derden niet meer de opdracht geven publicaties te doen waarin hun goede naam en reputatie worden aangetast. Daarnaast is door de man gevorderd dat hij ontheven wordt uit zijn verplichtingen die bij vonnis van 15 december 2020 zijn opgelegd. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen, met uitzondering van de proceskostenveroordeling en de vordering van de man, toegewezen. Beide partijen gaan in hoger beroep bij het Gerechtshof (hierna: het hof).

IT 4487

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam.

Uitzending AVROTROS over HEM niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 6 mrt 2024, IT 4487; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros), https://itenrecht.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-hem-niet-onrechtmatig

Rb. Midden Nederland 6 maart 2024, IEF 21929, IT 4487; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros). Het tv-programma Radar heeft meermaals aandacht besteed aan Allround Hollands Energie B.V., ook bekend als Hollandse Energie Maatschappij of HEM, onder andere via online nieuwsberichten en drie uitzendingen. In onderhavige procedure staan twee uitzendingen en vier nieuwsberichten centraal. Aanleiding voor de publicaties zijn de meer dan 200 klachten die de redactie ontvangt. Die klachten hebben onder meer betrekking op het niet verstrekken van essentiële informatie, het hanteren van enorm hoge opzegboetes, het verstrekken van onjuiste informatie, het hanteren van verschillende versies van een contract, de onbereikbaarheid van de klantenservice, de agressieve bejegening, het niet terugbetalen van te veel betaalde voorschotten en het fors verhogen van voorschotbedragen bij een contract met een vast tarief. HEM vindt de publicaties van AVROTROS onrechtmatig en vordert onder andere verwijdering en een rectificatie. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatige publicaties en wijst de vorderingen af. 

IT 4465

Ongefundeerde berichten op social media over NextportChina

Rechtbank Rotterdam 24 aug 2023, IT 4465; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/ongefundeerde-berichten-op-social-media-over-nextportchina

Rb. Rotterdam 24 augustus 2023, IEF 21871, IT 4465; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde) NextportChina is een onderneming die zich richt op het bijstaan van bedrijven die zich richten op de Chinese (online) markt. Zij maakt hiervoor gebruik van de inzet van Chinese werknemers die tijdelijk in Nederland werken, waaronder gedaagde. Nadat het dienstverband van gedaagde niet werd verlengd, plaatste gedaagde berichten op het social media kanaal WeChat over NextportChina. Hij laat zich negatief uit over de manier waarop het bedrijf met haar werknemers omgaat en maakt ook opmerkingen over de seksuele intimiderende uitspraken en acties van de Nederlandse baas. NextportChina vordert in deze zaak om gedaagde te veroordelen alle berichten van WeChat en andere social media over NexportChina te verwijderen.

IT 4455

Hof bekrachtigt vonnis over onrechtmatige beschuldigingen van plagiaat, bedrog en fraude

Hof 9 jan 2024, IT 4455; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-vonnis-over-onrechtmatige-beschuldigingen-van-plagiaat-bedrog-en-fraude

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2024, IEF 21840, IT 4455; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde) Appellant is sterrenkundige en schrijver. Stichting [geïntimeerde] (hierna: geïntimeerde) beheert, onderhoudt en gebruikt een radiotelescoop. Geïntimeerde verwijt appellant ervan dat hij zich onrechtmatig heeft uitgelaten in verschillende publicaties jegens de stichting. Zo heeft appellant zich er meerdere keren over uitgelaten dat het bestuur van geïntimeerde zich schuldig zou maken aan bedrog, fraude, plagiaat, pseudowetenschap, intimidatie en seksisme. De rechtbank heeft in een vonnis van 27 oktober 2021 appellant onder andere veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen te staken en gestaakt te houden. Na dit vonnis heeft appellant hier zich niet aan gehouden.

IT 4442

Beschuldigende berichten via e-mail en LinkedIn zijn onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 23 nov 2023, IT 4442; ECLI:NL:RBAMS:2023:7466 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/beschuldigende-berichten-via-e-mail-en-linkedin-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rb. Amsterdam 23 november 2023, IT 4442; ECLI:NL:RBAMS:2023:7466 (Eisers tegen gedaagde). Eiser 2 is bestuurder van eiser 1 (hierna tezamen: eisers), een investeringsmaatschappij in de vastgoedsector. Gedaagde heeft in de zomer van 2023 berichten geplaatst op LinkedIn en e-mails gestuurd naar zakelijke contacten van eisers, waarin zij eiser 2 beschuldigt van onder meer fraude, diefstal, inbraak en huisvredebreuk. Zo zouden eisers (onder andere) hebben gesjoemeld met het persoonsgebonden budget van de moeder van gedaagde en zaken ontvreemd uit haar huis. Eisers geven ter zitting aan dat deze beschuldigingen volstrekt onjuist zijn. Eisers vorderen dat gedaagde wordt verboden om contact op te nemen met de zakelijke relaties van eisers, haar te verbieden om zich in welke vorm dan ook negatief uit te laten over eisers en haar te bevelen alle reeds geplaatste berichtgeving op social media, waaronder LinkedIn, te verwijderen.