DOSSIERS
Alle dossiers

Social media  

IT 4151

Influencer geen schending vaststellingsovereenkomst

Rechtbank Noord-Holland 9 nov 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/influencer-geen-schending-vaststellingsovereenkomst

Ktr. Rb. Noord-Holland 9 november 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden) Eiser is de voormalige buurvrouw van gedaagde. In 2004 hebben zij een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin onder meer werd bedongen dat gedaagde zijn weiland met paardenbak niet bedrijfsmatig mocht exploiteren. Deze verplichting moest ook gedaagdes rechtsopvolger worden opgelegd. Gedaagde heeft zijn woning verkocht aan twee mannen die actief zijn in de paardensport en daarnaast influencers zijn. In dat kader nemen zij op voormeld weiland video’s op, bestemd voor sociale media. Eiseres vordert betaling van een boete wegens schending van de vaststellingsovereenkomst omdat de nieuwe eigenaren hun perceel bedrijfsmatig exploiteren. De kantonrechter wijst de vorderingen af omdat het in de vastellingsovereenkomst genoemde verbod ertoe strekt potentiële overlast door bedrijfsmatige exploitatie van de paardenbak te voorkomen, en niet te voorkomen dat iemand er min of meer toevallig geld verdient.

IT 4145

Nederlandse massaclaim Twitter wegens schending AVG

Via jestaattekoop.nl. Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) klaagt Twitter aan wegens verkoop van miljoenen persoonsgegevens. Twitter was tot 1 januari 2022 eigenaar van MoPub, een bedrijf dat gebruikersdata verzamelt via meer dan 30.000 apps. Hieronder vallen de vaak gedownloade apps Buienradar, MyFitnessPal en Vinted, maar ook datingapps als Happn en Grindr. De door MoPub verzamelde persoonsgegevens van gebruikers van de apps zijn zonder hun toestemming verkocht aan derde commerciële partijen. Hiermee wordt de AVG overtreden, SDBN gaat dan ook een massaclaim bij Twitter neerleggen. SDBN wil bij de rechter afdwingen dat Twitter persoonsgegevens correct verwerkt en de verzamelde gegevens verwijdert. Ook gaat SDBN schadevergoeding vorderen ten behoeve van de gedupeerde gebruikers. SDBN streeft ernaar om uiterlijk op 31 december 2022 de dagvaarding uit te brengen en verwacht in 2026 uitspraak.

IT 4136

Uitlatingen in Whatsapp groep niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 25 okt 2022, IT 4136; ECLI:NL:RBDHA:2022:11165 (Eisers tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-in-whatsapp-groep-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 oktober 2022, IT 4136; ECLI:NL:RBDHA:2022:11165 (eisers tegen gedaagden) Op 23 februari 2022 heeft gedaagde 2 een aannemingsovereenkomst gesloten met eisers, uit hoofde waarvan eisers dakkapellen zou plaatsen aan de voor- en achterzijde van zijn woning. Gedaagde 1 heeft op 21 juni 2022 een aannemingsovereenkomst met eisers gesloten voor het realiseren van een uitbouw van de woonkamer van haar woning. Gedaagden zijn niet tevreden over de samenwerking en hebben op respectievelijk 20 september 2022 en 26 september 2022 bij de politie aangifte van oplichting/fraude tegen eisers gedaan. Gedaagden hebben de aannemingsovereenkomst met eisers op respectievelijk 21 september 2022 en 25 augustus 2022 ontbonden. Er is daarna een WhatsAppgroep opgericht waarin allerlei uitlatingen over eisers gedaan zijn. Eisers vorderen gedaagden te gebieden om met onmiddellijke ingang het doen van onrechtmatige uitlatingen over de B.V. , meer in het bijzonder de uitlating dat zij oplichters zijn. De voorzieningenrechter wijst de vordering af omdat niet is gebleken dat gedaagden door middel van de Whatsappgroep berichten over oplichting of fraude geopenbaard hebben met als doel om eisers schade te berokkenen en evenmin dat zij door middel van die berichten klanten van eisers ertoe hebben aangespoord om de met eisers gesloten overeenkomst te ontbinden. 

IT 4106

Twitter hoeft vergelijkbare berichten niet te verwijderen

Rechtbank Den Haag 4 okt 2022, IT 4106; ECLI:NL:RBDHA:2022:10082 (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen Twitter), https://itenrecht.nl/artikelen/twitter-hoeft-vergelijkbare-berichten-niet-te-verwijderen

Vzr. Rechtbank Den Haag 4 oktober 2022, IEF 21005, IT 4106; ECLI:NL:RBDHA:2022:10082 (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen Twitter) In de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 is door verscheidene personen via Twitter verspreid dat er gedurende vele jaren in Bodegraven een pedo-satanisch netwerk hebben bestaan waar talloze jonge kinderen het slachtoffer van zijn geworden. Bij vonnis in kort geding van 2 juli 2021 heeft de vorzieningenrechter de verspreiders verboden verdere onrechtmatige uitlatingen te doen over de kwestie en hen opgedragen de tweets te verwijderen.[zie IEF 20074 en IT 3588]. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil nu dat Twitter vergelijkbare berichten met dezelfde beschuldigingen van anderen actief opspoort en verwijdert. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit te ver gaat en wijst de vordering van de gemeente af.

IT 3937

Google niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IT 3937; ECLI:NL:RBAMS:2022:2638 (Eiser tegen Google), https://itenrecht.nl/artikelen/google-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20723, IT 3937; ECLI:NL:RBAMS:2022:2638 (Eiser tegen Google) Zie primair ook het eerste vonnis in deze reeks: [IEF 20722] In dit tweede vonnis inzake de Jort Kelder nepadvertenties en tweets, staan de advertentiediensten van Google centraal. De omstandigheden van het eerdere vonnis zijn vergelijkbaar met dit vonnis. Er worden nepadvertenties verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptovaluta. Kelder stelt vervolgens dat Google te weinig heeft gedaan om de nepadvertenties met gebruik van zijn portret en naam te verwijderen. De rechtbank oordeelt daarentegen dat dit niet het geval is en benadrukt, net zoals in het geval van Twitter, dat de partij achter de advertenties dient te worden aangesproken. In tegenstelling tot het vonnis van Twitter, lukt het Kelder in deze procedure jegens Google wel om de gegevens te verkrijgen van diegene achter de advertenties.

IT 3936

Twitter niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IT 3936; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter), https://itenrecht.nl/artikelen/twitter-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20722, IT 3936; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter) Kort geding. Jort Kelder heeft zowel Twitter als Google [IIEF 20273] voor de rechter gedaagd in verband met nepadvertenties die werden geplaatst met gebruik van hun advertentiediensten. In dit eerste vonnis van de rechtbank staan de advertentiedienst en tweets van Twitter centraal. Op het platform van Twitter zouden nepadvertenties en tweets worden verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptocurrency en andere financiële producten. Volgens Kelder had Twitter te weinig gedaan om te voorkomen dat de nepadvertenties en tweets werden verspreid op het platform. De rechter oordeelt dat Twitter hiervoor niet aansprakelijk is, omdat voldoende voorzorgsmaatregelen zouden zijn getroffen om de verspreiding van nepadvertenties en tweets te voorkomen. Hierdoor kan Twitter geen verwijt worden gemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de partijen achter de advertenties en tweets. De eis om Twitter te verplichten om gegevens van de partijen achter de advertenties en tweets te verschaffen aan Kelder wordt afgewezen, gezien de vordering onvoldoende zou zijn onderbouwd.

 

IT 3865

Instagram-accounts zijn geen 'voorwerpen'

Hoge Raad 8 mrt 2022, IT 3865; ECLI:NL:PHR:2022:220 (Instagram-accounts), https://itenrecht.nl/artikelen/instagram-accounts-zijn-geen-voorwerpen

HR Conclusie A-G 8 maart 2022, IT 3865; ECLI:NL:PHR:2022:220 (Instagram-accounts) Strafrecht. Klager wordt ervan verdacht dat hij via zijn Instagram-accounts valse merkkleding zou verkopen. Deze accounts zijn daarom in beslag genomen. Klager stelt zich op het standpunt dat Instagram-accounts geen voorwerpen zijn in de zin van artikel 94 (lid 2) Sv en daarom niet vatbaar voor inbeslagneming op de voet van dat artikel. De rechtbank is het hiermee eens en oordeelt dat het beslag op de Instagram-accounts dient te worden opgeheven.

IT 3747

Microsoft moet erfgenamen toegang tot accounts verlenen

Rechtbank Amsterdam 1 dec 2021, IT 3747; ECLI:NL:RBAMS:2021:7090 (Erfgenamen tegen Microsoft), https://itenrecht.nl/artikelen/microsoft-moet-erfgenamen-toegang-tot-accounts-verlenen

Vrz. Rechtbank Amsterdam 1 december 2021, IT 3747; ECLI:NL:RBAMS:2021:7090 (Erfgenamen tegen Microsoft) Kort geding. Op 17 juli 2021 overleed de erflater. Zijn erfgenamen eisen dat Microsoft hun toegang verstrekt tot de erflaters Hotmailaccount en Ondrive-account. Op grond van artikel 4:182 BW volgen de erfgenamen met het overlijden van de erflater hem van rechtswege op in zijn voor overgang vatbare rechten en in zijn bezit en houderschap. Zij zijn verkrijgers onder algemene titel in de zin van artikel 3:80 BW en zetten de rechtspositie van de erflater voort. Een overeenkomst is een voor overgang vatbaar recht in, tenzij de wet anders bepaalt of uit de overeenkomst zelf anders voortvloeit. De voorzieningenrechter stelt dat beide uitzonderingen in casus niet van toepassing zijn en oordeelt dat Microsoft de erven toegang tot de account van de erflater dient te verlenen door het wachtwoord te resetten en de erfgenamen een nieuw wachtwoord in te laten stellen.

IT 3647

Ontbinding arbeidsovereenkomst na plaatsen LinkedIn berichten

Rechtbank Gelderland 24 aug 2021, IT 3647; ECLI:NL:RBGEL:2021:4701 (De Waalboog tegen verweerder ), https://itenrecht.nl/artikelen/ontbinding-arbeidsovereenkomst-na-plaatsen-linkedin-berichten

Rechtbank Gelderland 24 augustus 2021, IEF 20174, IT 3647; ECLI:NL:RBGEL:2021:4701 (De Waalboog tegen verweerder) Verweerster is werkzaam bij zorginstelling De Waalboog. Tijdens de pandemie heeft zij zich op LinkedIn negatief uitgelaten over getroffen maatregelen en het vaccinatiebeleid. Hierbij is het zichtbaar waar verweerster in dienst is, terwijl deze uitingen haaks staan op het beleid dat De Waalboog zelf voert. Een betrokkene is van mening dat verweerster als privé persoon alle recht heeft op haar eigen mening, maar dat in tegenstelling tot media als Facebook en Twitter, LinkedIn een professioneel netwerk is, waar ze als medewerker van De Waalboog opereert. Verweerster ziet dit anders en weigert de posts te staken. Als reactie hierop is een beëindigingsvoorstel gedaan, die verweerster niet aanvaard heeft. De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van strijdigheid met goed werknemerschap. De berichten van verweerster hebben daadwerkelijk schadelijke gevolgen gehad binnen De Waalboog en dus kan er redelijkerwijs niet van de instelling verwacht worden dat ze het dienstverband voortzetten.

IT 3639

Onterecht ontslag na racistische afbeeldingen in appgroep

Gerechtshof Den Haag 30 aug 2021, IT 3639; ECLI:NL:GHDHA:2021:1575 (Air Products tegen verweerder ), https://itenrecht.nl/artikelen/onterecht-ontslag-na-racistische-afbeeldingen-in-appgroep

Gerechtshof Den Haag 30 augustus 2021, IEF 20162, IT 3639; ECLI:NL:GHDHA:2021:1575 (Air Products tegen verweerder) Verweerder is een medewerker van Air Products BV. In een appgroep waar onder andere collega's en ex-collega's van verweerder in zitten, heeft hij racistische afbeeldingen gestuurd. Na confrontatie hierover is verweerder op non-actief gesteld en later op staande voet ontslagen. Dit ontslag is door de kantonrechter vernietigd. Air Products is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Het hof oordeelt dat de rechtbank terecht heeft gezegd dat het geen zakelijke appgroep betreft. Verweerder wordt daarentegen wel geacht bewust te zijn van de invloed die de discriminerende afbeeldingen hadden op de werkvloer. Het hof kijkt uiteindelijk naar de afweging die Air Products had moeten maken. Alles bij elkaar is het hof het eens met de kantonrechter. Air Products had in de gegeven omstandigheden eerst een minder vergaand middel moeten inzetten dan het geven van een ontslag op staande voet aan verweerder. 

  • 1
  • 2
  • 1 - 10 van 11