DOSSIERS
Alle dossiers

Social media  

IT 4526

Influencers krijgen beschuldigen over zich heen via LinkedIn

Rechtbank 27 mrt 2024, IT 4526; ECLI:NL:RBZWB:2024:2326 (Eisers tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/influencers-krijgen-beschuldigen-over-zich-heen-via-linkedin

Rb. Zeeland-West-Brabant 27 maart 2024, IT 4526; ECLI:NL:RBZWB:2024:2326 (Eisers tegen gedaagden). Eisers zijn “influencer en vlogger” en eigenaar van een vakantiewoning. Gedaagde heeft deze woning gehuurd in januari 2023. Tijdens overleg over de eventuele (huur-)koop van de vakantiewoning is een conflict ontstaan, waarbij partijen elkaar de toegang tot de vakantiewoning over en weer hebben ontzegd. Gedaagde heeft vervolgens op LinkedIn een post geplaatst over “de malafide praktijken” van eisers, hen beschuldigd van oplichting en hierbij een foto van eisers toegevoegd. Eisers vorderen een verklaring voor recht dat gedaagde een onrechtmatige daad heeft gepleegd en een schadevergoeding van € 25.000,-. De kantonrechter oordeelt dat, in het licht van zijn recht op vrijheid van meningsuiting, gedaagde zijn persoonlijke mening en frustratie mag uiten, maar hij de grenzen hierbij heeft overschreden. Eisers worden in de berichten in verband gebracht met strafbare feiten, zoals diefstal en chantage, wat niet binnen de grenzen van betamelijkheid valt. Gedaagde is verplicht schadevergoeding van € 500,00 te betalen, inclusief een dwangsom van € 500,00 per grievende uitlating. Daarnaast wordt een contactverbod en een plicht tot plaatsing van een rectificatie opgelegd.

IT 4523

Vorderingen betreffende onrechtmatige publicatie worden afgewezen

Rechtbank 3 apr 2024, IT 4523; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters), https://itenrecht.nl/artikelen/vorderingen-betreffende-onrechtmatige-publicatie-worden-afgewezen

Rb. Overijssel 3 april 2024, IT 4523, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters). Eiseres is via een bericht op een website (zie citaat) beschuldigd van banden met en financiering van Hezbollah, een organisatie die als terroristisch wordt gezien. Zij bestrijdt deze beschuldigingen en wenst verwijdering van deze berichten. In onderhavige zaak vordert zij als voorlopige voorziening verstrekking van de NAW-gegevens van de houder van de websites en gebruiker van de Twitter- en Facebookaccounts waarop deze beschuldiging is geuit dan wel te zien is, op straffe van een dwangsom. Verder wil eiseres de nu nog onbekende derden die de beschuldiging verspreiden, in rechte betrekken. Eiseres betrekt in haar vorderingen Versio, Realtime Register, Twitter NL, TIC, Facebook NL en Meta.

IT 4515

Vordering tot herstel van LinkedIn-algoritme wordt afgewezen

Rechtbank 16 feb 2024, IT 4515; (Eiser tegen LinkedIn), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-herstel-van-linkedin-algoritme-wordt-afgewezen

Rb. Amsterdam 16 februari 2024, IT 4514; ECLI:NL:RBAMS:2024:1479 (Eiser tegen LinkedIn). Eiser had op 31 oktober 2023 op LinkedIn een bericht geplaatst waarin hij kritiek uit op het beleid van de Nederlandse regering inzake de Gaza-oorlog. Dezelfde dag heeft LinkedIn zijn account geblokkeerd. Eiser heeft LinkedIn twee sommatiebrieven gestuurd waarin hij verzoekt de verwijdering van zijn account ongedaan te maken en vervolgens zijn 4.545 tweedegraadsvolgers (weer) zichtbaar te maken. Hij suggereert dat het bericht de reden was voor het beperken van zijn account. Eiser vordert in dit kort geding herstel van zijn LinkedIn-algoritme en veroordeling van LinkedIn tot het plaatsen van een rectificatie op haar thuispagina. De vordering om LinkedIn te veroordelen het algoritme (bereik) aan te passen is niet toewijsbaar, omdat uit de gegevens niet blijkt dat dit is gedaald na verwijdering van het account. De vordering tot veroordeling tot het plaatsen van een rectificatie wordt ook afgewezen, omdat niet is gebleken dat LinkedIn onrechtmatig heeft gehandeld. Bovendien hadden partijen een overeenkomst afgesloten waarin neergelegd is dat LinkedIn het recht heeft het account tijdelijk te beperken wanneer dit nodig is. Eiser voert aan dat de beperking van het account naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting. Op grond van haar eigendomsrecht en ondernemingsvrijheid is LinkedIn echter bevoegd dergelijke beperkingen op te leggen. Alleen bij een essentiële vernietiging van de vrijheid van meningsuiting kan de overheidsrechter ingrijpen. In onderhavige zaak is dat niet het geval. De vorderingen worden afgewezen.

IT 4510

Vlogger moet beschuldigende video's verwijderen van kanalen

Rechtbank Noord-Holland 22 mrt 2024, IT 4510; ECLI:NL:RBNNE:2024:1054 (eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/vlogger-moet-beschuldigende-video-s-verwijderen-van-kanalen

Rb. Noord-Nederland 22 maart 2024, IT 4508; ECLI:NL:RBNNE:2024:1054 (eiser tegen gedaagde) Eiser exploiteert een tattooshop en is daarnaast actief op YouTube. Gedaagde heeft ruim 61.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal. Partijen kennen elkaar van een korte samenwerking medio 2023. Gedaagde heeft meerdere vlogs op zijn social media kanalen geplaatst waarin hij eiser beschuldigt van verkrachting en drogering van vrouwen, het misbruiken van zijn eigen dochter en chantage. Eiser heeft naar aanleiding daarvan op 2 februari 2024 aangifte gedaan vanwege smaad. Eiser vordert gedaagde alle video's te verwijderen waarin eiser wordt genoemd. Gedaagde is niet op zitting verschenen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de vorderingen haar niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen. De vordering tot verwijdering van álle video’s is echter onvoldoende gespecificeerd, eiser heeft niet onderbouwd op welke wijze ‘alle andere video’s’ een inbreuk maken op zijn eer en goede naam en het recht op eerbiediging van de persoonlijk levenssfeer, waardoor toewijzing van de gehele vordering zou leiden tot een te grote beperking van de vrijheid van meningsuiting. 

IT 4479

Uitspraak ingezonden door Alexandra Iedema en Julia van Leeuwen, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Vordering tot inzage van beslagen bescheiden afgewezen wegens fishing expedition

Rechtbank Noord-Holland 13 feb 2024, IT 4479; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-van-beslagen-bescheiden-afgewezen-wegens-fishing-expedition

Vzr. Rb. Noord-Holland 13 februari 2024, IEF 21892, IT 4479; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop) Gedaagde heeft in 2013 een incasso-opdracht gegeven aan IVB, maar vervolgens geweigerd de eindafrekening hiervan aan IVB te betalen. IVB is een procedure gestart om de factuur alsnog betaald te krijgen. Na vonnis in deze zaak is gedaagde tot betaling overgegaan. Hij diende echter ook een klacht in bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, schreef de directie van IVB en plaatste op meerdere websites onder verschillende namen negatieve reviews over IVB. Strop, een verbonden aan FTM, publiceerde in 2019 een kritisch artikel over de werkwijze van IVB. In 2023 publiceerde FTM nogmaals een artikel over IVB. IVB heeft in een kort geding gevorderd FTM te veroordelen de geluidsfragmenten en telefoongesprekken die zijn opgenomen in kader van het onderzoek voor het artikel uit 2019, maar dit werd afgewezen. Bij beschikking is IVB verlof verleend tot het leggen van bewijsbeslag, met aanstelling van DigiJuris al gerechtelijk bewaarder. Groot & Evers, deurwaarderskantoor, heeft beslag gelegd op de bestanden.

IT 4465

Ongefundeerde berichten op social media over NextportChina

Rechtbank Rotterdam 24 aug 2023, IT 4465; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/ongefundeerde-berichten-op-social-media-over-nextportchina

Rb. Rotterdam 24 augustus 2023, IEF 21871, IT 4465; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde) NextportChina is een onderneming die zich richt op het bijstaan van bedrijven die zich richten op de Chinese (online) markt. Zij maakt hiervoor gebruik van de inzet van Chinese werknemers die tijdelijk in Nederland werken, waaronder gedaagde. Nadat het dienstverband van gedaagde niet werd verlengd, plaatste gedaagde berichten op het social media kanaal WeChat over NextportChina. Hij laat zich negatief uit over de manier waarop het bedrijf met haar werknemers omgaat en maakt ook opmerkingen over de seksuele intimiderende uitspraken en acties van de Nederlandse baas. NextportChina vordert in deze zaak om gedaagde te veroordelen alle berichten van WeChat en andere social media over NexportChina te verwijderen.

IT 4442

Beschuldigende berichten via e-mail en LinkedIn zijn onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 23 nov 2023, IT 4442; ECLI:NL:RBAMS:2023:7466 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/beschuldigende-berichten-via-e-mail-en-linkedin-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rb. Amsterdam 23 november 2023, IT 4442; ECLI:NL:RBAMS:2023:7466 (Eisers tegen gedaagde). Eiser 2 is bestuurder van eiser 1 (hierna tezamen: eisers), een investeringsmaatschappij in de vastgoedsector. Gedaagde heeft in de zomer van 2023 berichten geplaatst op LinkedIn en e-mails gestuurd naar zakelijke contacten van eisers, waarin zij eiser 2 beschuldigt van onder meer fraude, diefstal, inbraak en huisvredebreuk. Zo zouden eisers (onder andere) hebben gesjoemeld met het persoonsgebonden budget van de moeder van gedaagde en zaken ontvreemd uit haar huis. Eisers geven ter zitting aan dat deze beschuldigingen volstrekt onjuist zijn. Eisers vorderen dat gedaagde wordt verboden om contact op te nemen met de zakelijke relaties van eisers, haar te verbieden om zich in welke vorm dan ook negatief uit te laten over eisers en haar te bevelen alle reeds geplaatste berichtgeving op social media, waaronder LinkedIn, te verwijderen. 

IT 4419

Onrechtmatige daad door plaatsen van TikTok filmpjes

Rechtbank Rotterdam 26 okt 2023, IT 4419; ECLI:NL:RBROT:2023:9908 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-daad-door-plaatsen-van-tiktok-filmpjes

Rb. Rotterdam 26 oktober 2023, IT 4419; ECLI:NL:RBROT:2023:9908 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is verslaggever en heeft voor enkele nationale tv-programma's gewerkt. Eiser en gedaagde hebben eind 2020 een korte relatie met elkaar gehad. Eiser heeft een onlineprogramma waarin hij stelt dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door onjuiste, belastende informatie over hem te verspreiden waardoor zijn goede naam is geschaad. Het gaat onder andere over filmpjes op TikTok die over de relatie gaan, waarbij gedaagde aangeeft dat het geen leuke periode was, dat eiser gemeen en 'toxic' was, dat hij zich opdrong aan (andere) minderjarige meisjes en dat zij zich onveilig voelde. Eiser stelt in deze zaak dat gedaagde met het plaatsen van deze filmpjes onrechtmatig heeft gehandeld en vordert schadevergoeding. 

IT 4401

Europese Commissie stuurt informatieverzoek naar X wegens aanwijzingen verspreiding desinformatie

Europese Commissie 12 oktober 2023, IT 4401. Vandaag hebben de diensten van de Europese Commissie X formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de Digital Services Act (DSA). Dit verzoek werd gedaan naar aanleiding van aanwijzingen die de diensten van de Commissie hebben ontvangen over de vermeende verspreiding van illegale inhoud en desinformatie, met name de verspreiding van terroristische en gewelddadige inhoud en haatzaaiende taal. Het verzoek heeft ook betrekking op de naleving van andere bepalingen van de DSA.

IT 4376

Man plaatst foto's kinderen in strijd met AVG

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 sep 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiseres tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/man-plaatst-foto-s-kinderen-in-strijd-met-avg

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiser tegen gedaagde).Uit de relatie van gedaagde en eiser zijn kinderen geboren, daarna zijn eiser en gedaagde uit elkaar gegaan. Eiser en gedaagde hebben afspraken gemaakt over het plaatsen van foto's van de kinderen op social media. Gedaagde heeft zich niet aan deze afspraken gehouden en deelde op zijn sociale kanalen niet alleen foto’s van de kinderen, maar ook van de familieleden van eiser en contactgegevens van een hulpverlener. Gedaagde handelt in strijd met de AVG door deze foto’s en gegevens zonder toestemming te plaatsen. Eiser eist dat hij bepaalde accounts van sociale media verwijdert en daarnaast geen uitingen meer doet over haar, de opvoeding van de kinderen en haar familieleden.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 1 - 10 van 26