IT 4481
21 februari 2024
Uitspraak

Tonen van foto en ter beschikking stellen van camerabeelden geen inbreuk op AVG

 
IT 4480
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IT 4459
20 februari 2024
Artikel

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

 
IT 4441

Vordering tot afgifte van opgenomen audiofragmenten wordt afgewezen

Rechtbank 27 nov 2023, IT 4441; ECLI:NL:RBLIM:2023:6922 (STICHTING HET ROBERTSHUIS tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-afgifte-van-opgenomen-audiofragmenten-wordt-afgewezen

Vzr. Rb. Limburg 27 november 2023, IT&R 4441; ECLI:NL:RBLIM:2023:6922 (STICHTING HET ROBERTSHUIS tegen gedaagden) Gedaagden zijn de ouders van een minderjarige die een zware vorm van autisme heeft. Het Robertshuis is een zorgcentrum en biedt dagbehandeling voor onder meer kinderen met een autismestoornis. Gedaagden hebben tijdens een dagbehandeling bij het Robertshuis audiofragmenten laten opnemen vanuit de rugzak van de minderjarige.

IT 4440

Gedaagden moeten de persoonsgegevens van CBR-medewerkers van hun website halen

Rechtbank Gelderland 30 nov 2023, IT 4440; ECLI:NL:RBGEL:2023:6486 (CBR tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagden-moeten-de-persoonsgegevens-van-cbr-medewerkers-van-hun-website-halen

Vzr. Rb. Gelderland 30 november 2023, IT&R 4440; ECLI:NL:RBGEL:2023:6486 (CBR tegen gedaagden) Het CBR is een bestuursorgaan die de rijvaardigheid van personen bevordert. Gedaagden zijn beide autorijschoolhouders. Bij op tegenspraak gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van 10 maart 2023 is het aan gedaagden verboden examenritten te volgen of te spotten op een wijze die het normale verkeer frustreert. Sinds september 2023 houden gedaagden zich weer regelmatig op bij het CBR. Gedaagden hebben vervolgens op hun website de namen van medewerkers van het CBR geplaatst. Bij de brief van 9 oktober 2023 is gevraagd de namen van de websites te halen. Gedaagden hebben hier geen gehoor aan gegeven.

IT 4439

Prejudiciële vragen over verwerkingsverantwoordelijke van COVID-applicatie

HvJ EU 5 dec 2023, IT 4439; ECLI:EU:C:2023:949 (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tegen Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ), https://itenrecht.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-verwerkingsverantwoordelijke-van-covid-applicatie

HvJEU 5 december 2023, IT 4439; ECLI:EU:C:2023:949 (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tegen Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija). Dit verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4, punten 2 en 7, artikel 26, lid 1, en artikel 83, lid 1, van de AVG. Tijdens de COVID-pandemie heeft de minister van Volksgezondheid van de Republiek Litouwen opdracht gegeven tot het aanschaffen van een computersysteem dat gegevens registreert en monitort van personen die aan het virus blootgesteld waren. Deze opdracht werd gegeven aan het NVSC. Bij e-mail heeft een persoon die beweerde het NVSC te vertegenwoordigen de vennootschap ITSS medegedeeld dat zij was uitgekozen om voor dat doel een mobiele applicatie te ontwikkelen. De applicatie die hieruit ontstond is van 4 april tot en met 26 mei 2020 online geweest en vroeg gegevens zoals identiteitsnummer, adresgegevens, naam en telefoonnummer. Omdat er geen officiële overheidsopdracht was voor de applicatie van ITSS is er een onderzoek gestart naar de verwerking van persoonsgegevens via de mobiele applicatie. Op basis hiervan is er aan het NVSC op grond van artikel 83 AVG een administratieve geldboete opgelegd. Ook ITSS kreeg, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, een boete. Het NVSC is tegen het boetebesluit opgekomen en stelt dat ITSS moet worden beschouwd als enige verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 punt 7.

IT 4438

Voorlopig akkoord voor regels over kunstmatige intelligentie

Na dagenlang intensief onderhandelen heeft de EU in Brussel een voorlopig politiek akkoord bereikt over de AI Act. In de AI Act worden Europese eisen gesteld in het kader van kunstmatige intelligentie: een vermogen van een technologie om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. De AI Act kan worden gezien als de wetgeving met betrekking tot kunstmatige intelligentie. De technologie loopt momenteel voor op de mens. Met de AI Act wordt er geprobeerd om dichterbij de technologie te komen door het gat met de technologie te verkleinen.

IT 4436

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

Rechtbank Midden-Nederland 15 nov 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase), https://itenrecht.nl/artikelen/slachtoffer-van-oplichting-met-cryptovaluta-kan-schade-niet-verhalen-op-coinbase

Rb. Midden-Nederland 15 november 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase). Coinbase is een platform waarop consumenten in cryptomunten kunnen handelen. Consumenten moeten hiervoor een account aanmaken en daarbij de gebruiksvoorwaarden van Coinbase te accepteren. Eiser is het slachtoffer geworden van fraude. Hij wilde enige begeleiding bij het investeren in bitcoins en heeft bij zijn zoektocht op het internet zijn contactgegevens achtergelaten op een website. Hierna werd hij gebeld door een adviseur (hierna: A), die eiser een Coinbase account heeft laten aanmaken. Op advies en met behulp van A heeft eiser via Coinbase bitcoins gekocht. In werkelijkheid was A niet oprecht en zijn de bitcoins overgemaakt naar externe wallets van de oplichters. Eiser heeft later telefonisch en per e-mail contact gehad met andere personen, die hem ertoe hebben bewogen grote geldbedragen over te maken. Eiser heeft aangifte gedaan, maar de oplichters zijn niet achterhaald. In deze procedure vordert eiser een verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen eiser en Coinbase buitengerechtelijk is vernietigd, dan wel dat Coinbase onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser. De vordering strekt tot terugbetaling van de geleden schade. 

IT 4434

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

HvJ EU 16 nov 2023, IT 4434; ECLI:EU:C:2023:874 (Ligue des droits humains ASBL en BA tegen Controleorgaan op de politionele informatie), https://itenrecht.nl/artikelen/verwerking-van-persoonsgegevens-besluiten-van-autoriteiten-zijn-juridisch-bindend

HvJEU 16 november 2023, IT 4434; ECLI:EU:C:2023:874 (Ligue des droits humains ASBL en BA tegen Controleorgaan op de politionele informatie). Verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten. BA, een Belgische burger, heeft de Nationale Veiligheidsoverheid verzocht om een veiligheidsattest af te geven voor beroepsdoeleinden. De Nationale Veiligheidsoverheid heeft dit geweigerd, omdat BA heeft deelgenomen aan 10 betogingen. Hierna heeft BA het Controleorgaan verzocht de verantwoordelijken voor de betrokken verwerking van persoonsgegevens te identificeren. Het Controleorgaan heeft BA enkel laten weten dat de nodige verificaties verricht waren. BA is hiertegen in beroep gegaan bij de rechter in eerste aanleg, die zich onbevoegd heeft verklaard. Het hof van beroep van Brussel, dat door de betrokkene en de mensenrechtenorganisatie Ligue des droits humains is aangezocht, vraagt het Hof of lidstaten verplicht zijn om te voorzien in de mogelijkheid dat een betrokkene een besluit van de toezichthoudende autoriteit kan betwisten. 

IT 4433

De minister van Economische Zaken en Klimaat krijgt gelijk over haar wijzigingen voor het Nationaal Frequentieplan

Rechtbank Rotterdam 29 nov 2023, IT 4433; ECLI:NL:RBROT:2023:10986 (Eiseressen tegen ministerie van Economische Zaken en Klimaat), https://itenrecht.nl/artikelen/de-minister-van-economische-zaken-en-klimaat-krijgt-gelijk-over-haar-wijzigingen-voor-het-nationaal-frequentieplan

Rb. Rotterdam 29 november 2023, IT&R 4433; ECLI:NL:RBROT:2023:10986 (Eiseressen tegen ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Inmarsat Solutions B.V.) In deze zaak beoordeelt de rechtbank de beroepen van VodafoneZiggo, Odido, KPN (telecomproviders) en Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, ECT, Greenet en Venus&Mercury (lokale gebruikers) tegen de besluiten van de Minister van Economische zaken en Klimaat (hierna: EZK) en Inmarsat Solution B.V. tot wijziging van het Nationaal frequentieplan (NFP). Het EZK heeft plannen om de 3,5 GHz-band aan te passen om de implementatie van snellere 5G-netwerken mogelijk te maken. EZK overweegt een gedeeltelijke vrijmaking van de band tussen 3400 en 3800 MHz voor 5G, ondanks het feit dat eiseressen op dit moment van deze frequenties gebruikmaken.

IT 4435

Europese Commissie lanceert database: inzicht in algemene voorwaarden van digitale diensten

De Europese Commissie heeft vandaag de Digital Services Terms and Conditions Database gelanceerd, met daarin de voorwaarden van digitale diensten, met een focus op online platforms zoals sociale media, app stores of marktplaatsen. Deze database is een initiatief van de Commissie, dat aansluit bij de verschillende transparantievereisten die zijn geïntroduceerd door de Digital Services Act (DSA), waaronder de verplichting voor online platforms om een eenvoudig te begrijpen, in duidelijke taal opgestelde samenvatting van hun voorwaarden te verstrekken, in de talen van de lidstaten waarin ze actief zijn. De Digital Services Terms and Conditions Database zal dienen als een bron voor gebruikers, toezichthouders en belanghebbenden. Toezichthouders kunnen het digitale landschap volgen en juridische naleving van regelgeving beoordelen. Onderzoekers krijgen de mogelijkheid om in real-time inzicht te krijgen in veranderende voorwaarden via de database.

IT 4432

AI en recht: hoe Pinsent Masons omgaat met AI in de juridische sector

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de eerste versie van ChatGPT gelanceerd werd - een goed moment om te reflecteren op de impact die dit heeft gehad op de juridische sector. In een interview dat recent is verschenen in het blad 'Data, Cybersecurity & Privacy' bespreken Alastair Morrison (Board member Pinsent Masons) en André Walter (Legal director Pinsent Masons) de potentiële toepassingen van generative AI en de impact hiervan op professionele diensten. Binnen Pinsent Masons wordt er al langer met automatische leertechnieken gewerkt, bijvoorbeeld om grote hoeveelheden gegevens uit documentatie kunnen halen en deze vervolgens te verwerken in contracten. Toch wordt er terughoudend omgegaan met openbare generative AI tools zoals ChatGPT vanwege de privacyverplichtingen die een advocaat heeft. De echte intrige ligt volgens Alastair en André in het observeren van de capaciteiten van generative AI wanneer deze vaardigheden worden gecultiveerd binnen een veilige omgeving - "That’s when things truly become captivating.", aldus Alastair. 

IT 4431

Eiser krijgt inzage in alle video- en audiobestanden en afbeeldingen van gedaagde

Rechtbank 27 nov 2023, IT 4431; ECLI:NL:RBMNE:2023:6293 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/eiser-krijgt-inzage-in-alle-video-en-audiobestanden-en-afbeeldingen-van-gedaagde

Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 november 2023, IT&R 4431; ECLI:NL:RBMNE:2023:6293 (eiseres tegen gedaagde). Eiseres, een publiekelijk bekend persoon, en gedaagde hebben in 2018 en 2019 een relatie gehad. Tijdens de relatie met gedaagde heeft eiseres meerdere filmpjes gemaakt waarop te zien is dat zij seksuele handelingen bij zichzelf verricht. Deze filmpjes heeft zij aan gedaagde verstuurd. De relatie is inmiddels verbroken, waardoor eiseres vreest dat gedaagde dit materiaal zal verspreiden. Eiseres vordert in conventie onder andere inzage/afschrift van beslagen bescheiden die verband houden met pornografisch materiaal, gedaagde te verbieden om pornografisch of anderszins belastende materialen waarop of waarin eiseres te zien of te horen is aan derden te verspreiden en gedaagde te verbieden om met betrekking tot eiseres contact op te nemen met roddelpers of juice kanalen. Eiseres heeft een spoedeisend belang. Om de eerste eis te verwezenlijken moet er worden voldaan aan drie eisen: eiseres moet een rechtmatig belang hebben bij inzage of afschrift; het moet gaan om bepaalde bescheiden en er moet een bepaalde rechtsbetrekking zijn.