DOSSIERS
Alle dossiers

Overige onderwerpen  

IT 4436

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

Rechtbank Midden-Nederland 15 nov 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase), https://itenrecht.nl/artikelen/slachtoffer-van-oplichting-met-cryptovaluta-kan-schade-niet-verhalen-op-coinbase

Rb. Midden-Nederland 15 november 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase). Coinbase is een platform waarop consumenten in cryptomunten kunnen handelen. Consumenten moeten hiervoor een account aanmaken en daarbij de gebruiksvoorwaarden van Coinbase te accepteren. Eiser is het slachtoffer geworden van fraude. Hij wilde enige begeleiding bij het investeren in bitcoins en heeft bij zijn zoektocht op het internet zijn contactgegevens achtergelaten op een website. Hierna werd hij gebeld door een adviseur (hierna: A), die eiser een Coinbase account heeft laten aanmaken. Op advies en met behulp van A heeft eiser via Coinbase bitcoins gekocht. In werkelijkheid was A niet oprecht en zijn de bitcoins overgemaakt naar externe wallets van de oplichters. Eiser heeft later telefonisch en per e-mail contact gehad met andere personen, die hem ertoe hebben bewogen grote geldbedragen over te maken. Eiser heeft aangifte gedaan, maar de oplichters zijn niet achterhaald. In deze procedure vordert eiser een verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen eiser en Coinbase buitengerechtelijk is vernietigd, dan wel dat Coinbase onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser. De vordering strekt tot terugbetaling van de geleden schade. 

IT 4423

EU vraagt opheldering van AliExpress over illegale producten

De Europese Commissie heeft Alibaba's dochteronderneming, AliExpress, om verduidelijking gevraagd over de aanpak van illegale producten, waaronder vervalsingen, die op het platform worden verkocht. Dit verzoek komt in lijn met de onlangs aangenomen Europese regels, de Digital Services Act (DSA), die eist dat grote techbedrijven meer doen om illegale en schadelijke inhoud op hun platforms tegen te gaan. AliExpress krijgt drie weken, tot 27 november, om informatie te verstrekken over de maatregelen die het heeft genomen om te voldoen aan de DSA-regels tegen de verspreiding en verkoop van illegale producten, zoals nepgeneesmiddelen. "DSA is er ook om ervoor te zorgen dat illegale of onveilige producten die via e-commerceplatforms in de EU worden verkocht, worden verwijderd, waaronder het groeiende aantal valse en potentieel levensbedreigende medicijnen en farmaceutica die online worden verkocht," aldus EU-industriechef Thierry Breton.

IT 4405

Conclusies van de Raad over digitale empowerment ter bescherming van grondrechten

Op 20 oktober 2023 heeft de Raad van de Europese Unie conclusies aangenomen met betrekking tot digitale empowerment voor de bescherming en handhaving van grondrechten in het digitale tijdperk. Deze conclusies richten zich op twee kernthema's: de bevordering van digitale empowerment bij individuen en belangrijke sectoren, en het tot stand brengen van een veilige digitale omgeving waarin grondrechten worden gewaarborgd. In deze aangenomen conclusies doet de Raad een oproep aan de lidstaten om binnen hun bevoegdheden passende maatregelen te nemen. Hieronder vallen het bevorderen van adequate mediawijsheid en digitale geletterdheid, het intensiveren van inspanningen om de digitale kloof te verkleinen, en het implementeren van geschikte initiatieven om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot online overheidsdiensten. Bijzondere aandacht wordt ook geschonken aan de specifieke behoeften van diverse groepen, waaronder kinderen en jongeren, ouderen, vrouwen en meisjes, evenals personen met een handicap. Het doel is om ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten en dat digitale empowerment en de bescherming van grondrechten voor alle Europese burgers een realiteit worden. Deze conclusies weerspiegelen de voortdurende inzet van de EU om de uitdagingen van het digitale tijdperk aan te pakken en de digitale inclusie te bevorderen.

IT 4391

Artikel ingezonden door Arnoud Engelfriet, ICTRecht.

Regulering van robots en algoritmes: waar staan we met de AI Act?

De zorgen over de explosieve groei van AI zijn voor Europa aanleiding geweest om nieuwe, vergaande wetgeving door te voeren: de AI Act. Ter bevordering van eerlijkheid, transparantie, robuustheid en diversiteit bevat deze wet een woud aan nieuwe eisen. Ook het perspectief is nieuw: risicobeheersing in plaats van regulering an sich. Wat zijn de contouren van de te verwachten nieuwe wet?

IT 4388

Rapport Eenheid in Veelzijdigheid

Het rapport 'Eenheid in Veelzijdigheid' van het Adviescollege Publieke Omroep is tot stand gekomen om een toekomstbestendig plan te creëren voor de publieke omroep. In het rapport staat onder andere een advies dat de Nederlandse Omroep uit maximaal zes omroepverenigingen mag bestaan en dat omroepen aan strengere voorwaarden moeten voldoen. Voor aspirant-omroepen dient de toelatingsprocedure langer en inhoudelijker te worden. De toelating, uittreding en verantwoording van omroepen gaat onder het toezicht staan van een nieuwe op te richten onafhankelijke autoriteit: de Autoriteit Publiek Media. Daarnaast wordt geadviseerd dat de overheid zich minder met de publieke omroep moet gaan bemoeien. Het aantal omroepen dient verminderd te worden om versnippering in het publieke bestel tegen te gaan. Een oneindig aantal omroepen is namelijk niet nawerkbaar in de praktijk. Nieuwe omroepen kunnen wel als redactie-omroep toetreden om hun eigen geluid te laten horen. Lees het gehele rapport hier.

IT 4380

Gebruik van 'adwords' levert merkinbreuk op

19 sep 2023, IT 4380; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl), https://itenrecht.nl/artikelen/gebruik-van-adwords-levert-merkinbreuk-op

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 september 2023, IEF 21676; IT 4380; RB 3789; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl). Fleurop exploiteert een bezorgnetwerk van bloemisten en is merkhoudster van o.a. het woordmerk ‘Fleurop’. Bloemenwinkel.nl is tevens exploitant van een bezorgnetwerk van bloemendiensten. Zij maakt gebruik van het woordmerk ‘Fleurop’ als als key- en zoekwoord (hierna: adword) in haar advertenties om deze diensten online aan te prijzen. Door het gebruik van deze adwords, verschijnen advertenties van Bloemenwinkel.nl bovenaan bij het intoetsen van ‘Fleurop’ in de zoekbalk van Google. Fleurop vordert dat Bloemenwinkel dit gebruik staakt en gestaakt houdt, omdat Bloemenwinkel.nl hiermee inbreuk maakt op het merkenrecht van Fleurop.

IT 4339

Voldoende zorg tegen cybercriminaliteit

Rechtbank 3 jul 2023, IT 4339; ECLI:NL:OGEAC:2023:168 (I.F.C./G&V), https://itenrecht.nl/artikelen/voldoende-zorg-tegen-cybercriminaliteit

Gerecht in eerste aanleg van Curaço 3 juli 2023, ECLI:NLOGEAC:2023:168, IT 4339 (I.F.C./G&V) IFC en G&V hebben jarenlang samengewerkt in de logistieke dienstverlening. In het kader van de financiële afwikkeling krijgt G&V van IFC te horen dat zij, in tegenstelling tot de gebruikelijke manier van betalen, het geld naar een bank in Polen over kan maken. Latere deelbetalingen naar dezelfde bank blijken onjuist te zijn, nu de begunstigde van deze betalingen niet IFC is, maar een cybercrimineel. IFC vordert de deelbetalingen van G&V, maar deze beroept zich op bevrijdende betaling.

 

IT 4340

Gedaagden niet te goeder trouw in online misdrijf

Overige instanties 9 jan 2023, IT 4340; ECLI:NL:OGEAC:2023:187 (Eiseres/Gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagden-niet-te-goeder-trouw-in-online-misdrijf

Gerecht in eerste aanleg Curaço 9 januari 2023, ECLI:NL:OGEAC:2023:187, IT 4340 (Eiseres/Gedaagden) In deze zaak oordeelt de rechter over een online misdrijf waarbij eiseres geld afhandig is gemaakt en over is gemaakt naar de bankrekeningen van gedaagden. De vraag is of deze gedaagden te goeder trouw hebben ontvangen. Tegen een aantal van de gedaagden is verstek verleend. De gedaagden die wel aanwezig waren hebben aangevoerd dat zij niet wisten dat de ontvangen gelden uit een misdrijf en te goeder trouw waren.

IT 4356

Rechtbank Amsterdam heeft gedeeltelijk rechtsmacht in zaak sjoemelsoftware

Rechtbank Amsterdam 16 aug 2023, IT 4356; ECLI:NL:RBAMS:2023:5252 (Stichtingen/Gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-amsterdam-heeft-gedeeltelijk-rechtsmacht-in-zaak-sjoemelsoftware

Rechtbank Amsterdam 16 augustus 2023. IT 4356; ECLI:NL:RBAMS:2023:5252 (Stichtingen/Gedaagden) In dit geschil voeren Stichting Emission Claim, Stichting Car Claim en Stichting Diesel Emissions Justice (hierna: eisers) een rechtszaak tegen Stellantis c.s. en een groot aantal afzonderlijke autodealers. Eisers zijn belangenbehartigers van consumenten. Onderwerp van het geschil is de software die in bepaalde typen dieselvoertuigen is verwerkt. Deze software gaf een onjuiste weerstand van de hoeveelheid stikstofoxide die deze voertuigen uitstootten. De rechtbank beslist in deze zaak of zij rechtsmacht heeft ten aanzien van dit geschil.

IT 4353

Volkswagen aansprakelijk voor gebruik 'sjoemelsoftware'

Rechtbank Midden-Nederland 26 jul 2023, IT 4353; ECLI:NL:RBMNE:2023:3770 (VGDES/Volkswagen), https://itenrecht.nl/artikelen/volkswagen-aansprakelijk-voor-gebruik-sjoemelsoftware

Rechtbank Midden-Nederland 26 juli 2023, IT 4353, RB 3781; ECLI:NL:RBMNE:2023:3770 (VGDES/Volkswagen) In dit geschil vordert Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (hierna: eiser) namens consument [A] schadevergoeding wegens het gestelde onrechtmatige handelen door Volkswagen. In de periode tussen 2009 en 2015 heeft Volkswagen op grote schaal auto’s verkocht met een EA189 motor. Deze motor hield de uitstoot van stikstofoxide kunstmatig laag. Eiser stelt dat Volkswagen hierdoor onrechtmatig heeft gehandeld, omdat de auto vervuilender was dan werd aangegeven. Dit is in strijd met de Emissieverordening en daardoor onrechtmatig. Ook zou Volkswagen zich hiermee schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Volkswagen geeft aan dat de voornoemde verordening niet beoogt het belang van consumenten te beschermen. Ook betwist Volkswagen zich schuldig te hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken en dat consument [A] schade heeft geleden door de software.