DOSSIERS
Alle dossiers

Overige onderwerpen  

IT 4537

Eiseres en gedaagde beide slachtoffer van cryptofraude

Rechtbank 15 feb 2024, IT 4537; ECLI:NL:RBAMS:2024:2212 (Eiseres tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/eiseres-en-gedaagde-beide-slachtoffer-van-cryptofraude

Rb. Amsterdam 15 februari 2024, IT 4537; ECLI:NL:RBAMS:2024:2212 (Eiseres tegen gedaagden). Op 27 maart 2023 heeft eiseres bij de politie aangifte gedaan van fraude. In het proces-verbaal geeft zij aan een gefalsificeerde factuur te hebben ontvangen van Biltz BV met het verzoek dezelfde dag het bedrag over te maken naar de rekening van gedaagde. Op 30 juni 2023 heeft gedaagde bij de politie aangifte gedaan van fraude met betaalproducten. Gedaagde stelt dat een vriend van haar misbruik heeft gemaakt van haar bankrekening en zij er verder niets mee te maken heeft. Eiseres vordert gedaagde te veroordelen tot betaling van €85.887,75 en Bitvavo (de cryptodienst) te veroordelen om de activa in de digitale bewaarportemonnee te liquideren. Gedaagde voert aan dat zij misleid is door haar vriend en dat eiseres verweten kan worden dat zij niet alert is geweest en de betaling heeft doorgezet. Bitvavo voert aan dat het bevriezingsbevel dat haar is opgelegd bij tussenvonnis van 14 december 2023 achterwege had moeten blijven. De rechtbank oordeelt als volgt. 

IT 4535

Aanhouding journalist bij Extinction Rebellion leidt tot schending 10 EVRM

Hof 23 apr 2024, IT 4535; ECLI:NL:GHDHA:2024:559 (Appellant tegen de Staat en de Politie), https://itenrecht.nl/artikelen/aanhouding-journalist-bij-extinction-rebellion-leidt-tot-schending-10-evrm

Hof Den Haag 23 april 2024, IT 4535; ECLI:NL:GHDHA:2024:559 (Appellant tegen de Staat en de Politie). Appellant is fotojournalist. Hij bevond zich op 13 oktober 2021 in een busje met actievoerders van Extinction Rebellion. De actievoerders waren van plan om als protestactie de A12 te blokkeren. Appellant wilde van binnenuit verslag doen van deze actie (‘embedded journalism’). De Politie heeft het busje staande gehouden en alle inzittenden, inclusief appellant, aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen van het, kort gezegd, versperren van een weg met gevaar voor de verkeersveiligheid. Kort nadat zijn hoedanigheid als journalist was vastgesteld, is hij vrijgelaten. Volgens appellant was die hoedanigheid al veel eerder duidelijk, onder meer omdat hij een officieel persherkenningsteken droeg in de vorm van een zogenaamde ‘rellenkaart’ en hij zijn politieperskaart kon tonen. Volgens hem was de handelwijze in elk geval onrechtmatig vanwege strijd met zijn recht op vrije nieuwsgaring, zoals beschermd door artikel 10 EVRM. Hij wil dat de rechter dit vaststelt, hem een schadevergoeding toekent en de Politie en de Staat opdraagt een rectificatie te plaatsen. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen. Het hof komt tot een ander oordeel.

IT 4513

Conflict over geheimhoudingsbeding en teruggave bedrijfseigendommen

Rechtbank 13 mrt 2024, IT 4513; ECLI:NL:RBROT:2024:2311 (Eisers tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/conflict-over-geheimhoudingsbeding-en-teruggave-bedrijfseigendommen

Rb. Rotterdam 13 maart 2024, IT 4513; ECLI:NL:RBROT:2024:2311 (Eisers tegen gedaagden). Onderhavige zaak gaat over twee broers die samen met gedaagde voormalig medeaandeelhouders waren van de vennootschap van eisers. Na onderling conflict is een einde gekomen aan het aandeelhouderschap van de gedaagde. In de vaststellingovereenkomst heeft gedaagde zich verplicht bedrijfseigendommen van de eisers terug te geven en geheimhouding te betrachten. Volgens de eisers zijn deze verplichtingen niet nagekomen. Het beding zou overtreden zijn doordat een usb-stick met een geluidsopname niet is overhandigd. Eisers vorderen verklaring voor recht dat het geheimhoudingsbeding is geschonden en gedaagden te dwingen zich in de toekomst wel aan het beding te houden. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van het achterhouden van bedrijfseigendom. Het feit dat de advocaat nog beschikt over de opname, maakt dit niet anders, omdat de advocaat een wettelijke bewaarplicht heeft en dit niet betekent dat gedaagde zelf nog beschikt over de opname. Ook valt niet in te zien dat een door een aandeelhouder gemaakte geluidsopname waarin wordt gesproken over de vennootschap waarin hij aandeelhouder is, eigendom is van die vennootschap. De vordering betreffende het schenden van de geheimhoudingsplicht wordt ook afgewezen. In kort geding is door derden gesproken over een door gedaagde gemaakte geluidsopname. De inhoud hiervan is echter niet geopenbaard, waardoor niet valt in te zien dat gedaagde daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Beide vorderingen worden afgewezen en eisers worden veroordeeld in de proceskosten.

IT 4486

KSB-naheffing voor illegaal kansspelen

Rechtbank 30 jan 2024, IT 4486; ECLI:NL:RBGEL:2024:1067 (Belanghebbende tegen de Staat), https://itenrecht.nl/artikelen/ksb-naheffing-voor-illegaal-kansspelen

Rb. 30 januari 2024, IT 4486; ECLI:NL:RBGEL:2024:1067 (Belanghebbende tegen de Staat). In onderhavige zaak heeft belanghebbende geen aangiften kansspelbelasting (KSB) gedaan in de jaren 2012 tot en met 2016. Uit onderzoek van de Regionale Recherce blijkt dat verdachten (waaronder belanghebbende) verdacht werden van deelname aan een criminele organisatie, grootschalige georganiseerde illegale gokactiviteiten, witwassen en belastingfraude. De inspecteur heeft vervolgens per brief het voornemen tot opleggen van naheffingsaanslagen aangekondigd over betreffende tijdvakken.Tijdens het onderzoek is een rechtshulpverzoek uitgegaan naar de bevoegde autoriteiten van Oostenrijk met het verzoek om een doorzoeking ter inbeslagneming te verrichten bij de softwareleverancier die softwarelicenties voor het gebruik van een gokwebsite verstrekt. Personen A en G zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld wegens het als leider deelnemen aan een criminele organisatie. Deze samenwerking kan gekwalificeerd worden als stille maatschap. Dergelijke samenwerking is inhoudingsplichtig op grond van de Wet op de kansspelbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Gelet op de verplichting tot inhouding en afdracht van belanghebbende, had zij de verschuldigde kansspelbelasting dan ook op aangifte af dienen te dragen. Omdat zij dat niet gedaan heeft en niet heeft verzocht om te worden uitgenodigd om aangifte te doen, heeft de inspecteur terecht naheffingsaanslagen aan het samenwerkingsverband opgelegd.

IT 4485

Minister handhaaft terecht afwijzing van S&O-aanvraag

Overige instanties 20 feb 2024, IT 4485; ECLI:NL:CBB:2024:105 (CQM tegen de minister), https://itenrecht.nl/artikelen/minister-handhaaft-terecht-afwijzing-van-s-o-aanvraag

CBb 20 februari 2024, IT 4485; ECLI:NL:CBB:2024:105 (CQM tegen de minister) Het CQM heeft voor het project CQM9034 een S&O-verklaring aangevraagd voor de periode januari-december 2022. De RVO vroeg om meer specifieke informatie over technische knelpunten en oplossingen, maar de minister wees de aanvraag af omdat de verstrekte informatie te vaag was.

IT 4483

Het hof wijst het verzoek tot verwijzing en aanhouding van Volkswagen AG af

Hof 20 feb 2024, IT 4483; ECLI:NL:GHARL:2024:1233 (Volkswagen AG tegen Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting), https://itenrecht.nl/artikelen/het-hof-wijst-het-verzoek-tot-verwijzing-en-aanhouding-van-volkswagen-ag-af

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2024, IT 4483; ECLI:NL:GHARL:2024:1233 (Volkswagen AG tegen Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting) Volkswagen AG is een internationaal opererende autofabrikant die auto’s met de EA 189 dieselmotor heeft geproduceerd. In 2015 werd bekend dat Volkswagen wereldwijd auto's had uitgerust met gemanipuleerde software om de uitstoot tijdens tests te verlagen, inclusief de auto van [persoon X].

IT 4480

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

Hof 6 feb 2024, IT 4480; ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-concurrentie-door-ex-werknemer-van-schwa-medico

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 februari 2024, IEF 21897, IT 4480;ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde) Tussen partijen heeft lange tijd een arbeidsovereenkomst bestaan. Deze overeenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. Vervolgens is geïntimeerde bij een concurrent van Schwa-Medico in dienst getreden. Schwa-Medico verwijt geïntimeerde dat hij haar onrechtmatig concurrentie aandoet.

IT 4471

Uitspraak ingezonden door Thomas Kriense, Blenheim Advocaten

Verzameling van productgegevens door Tracpartz vormt geen databank

Rechtbank Noord-Nederland 7 feb 2024, IT 4471; ECLI:NL:RBNNE:2024:354 (Tracpartz tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/verzameling-van-productgegevens-door-tracpartz-vormt-geen-databank

Rb. Noord-Nederland 7 februari 2024, IEF 21882, IT 4471; C/18/220643 (Tracpartz tegen gedaagde) Uitspraak van de rechtbank Groningen inzake databankrecht versus vrijelijk gebruik van technische informatie door webshops. Tracpartz biedt via haar webshop tractoronderdelen voor oude minitractoren aan. Op haar site staat bij elk onderdeel vermeld voor welke tractormerken en/of typen dit onderdeel geschikt is. Tracpartz noemt dit de ‘bijzondere productinformatie’. Gedaagde exploiteert een soortgelijke webshop en heeft op zijn website dezelfde bijzondere productinformatie staan. Tracpartz is van mening dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt, doordat hij zonder toestemming meerdere delen van de website en content van Tracpartz heeft gekopieerd en gebruikt voor zijn eigen website. Dit maakt inbreuk op het databankenrecht van Tracpartz. Na sommatie vond correspondentie plaats over de vraag of er sprake is van een databank, en of er inbreuk op gemaakt wordt door gedaagde.

IT 4457

Verdachte schuldig bevonden in 'Cookiemonster'-onderzoek

Rechtbank 12 jan 2024, IT 4457; ECLI:NL:RBMNE:2024:75 (Verdachte tegen OvJ), https://itenrecht.nl/artikelen/verdachte-schuldig-bevonden-in-cookiemonster-onderzoek

Rb. Midden-Nederland 12 januari 2024, IT 4457; ECLI:NL:RBMNE:2024:75 (Verdachte tegen officier van justitie) In deze zaak wordt verdachte beschuldigd van verschillende strafbare feiten. De verdachte wordt onder andere verdacht van het ongeoorloofd binnendringen van servers en netwerken van financiële instellingen en het vervaardigen en verhandelen van gegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. Verdachte is naar voren gekomen in het internationale onderzoek naar de criminele digitale marktplaats Genesis Market waar de gestolen digitale identiteit van ruim twee miljoen nietsvermoedende mensen te koop werd aangeboden (Operatie Cookiemonster).

IT 4436

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

Rechtbank Midden-Nederland 15 nov 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase), https://itenrecht.nl/artikelen/slachtoffer-van-oplichting-met-cryptovaluta-kan-schade-niet-verhalen-op-coinbase

Rb. Midden-Nederland 15 november 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase). Coinbase is een platform waarop consumenten in cryptomunten kunnen handelen. Consumenten moeten hiervoor een account aanmaken en daarbij de gebruiksvoorwaarden van Coinbase te accepteren. Eiser is het slachtoffer geworden van fraude. Hij wilde enige begeleiding bij het investeren in bitcoins en heeft bij zijn zoektocht op het internet zijn contactgegevens achtergelaten op een website. Hierna werd hij gebeld door een adviseur (hierna: A), die eiser een Coinbase account heeft laten aanmaken. Op advies en met behulp van A heeft eiser via Coinbase bitcoins gekocht. In werkelijkheid was A niet oprecht en zijn de bitcoins overgemaakt naar externe wallets van de oplichters. Eiser heeft later telefonisch en per e-mail contact gehad met andere personen, die hem ertoe hebben bewogen grote geldbedragen over te maken. Eiser heeft aangifte gedaan, maar de oplichters zijn niet achterhaald. In deze procedure vordert eiser een verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen eiser en Coinbase buitengerechtelijk is vernietigd, dan wel dat Coinbase onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser. De vordering strekt tot terugbetaling van de geleden schade.