IT 4100
30 september 2022
Uitspraak

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer in burenruzie

 
IT 4099
30 september 2022
Uitspraak

HvJ EU: indirecte gevoelige informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens

 
IT 4098
29 september 2022
Artikel

Inhoudsopgave Computerrecht

 
IT 4027

Vacature: rechter in opleiding (vanaf 6 jaar werkervaring) bij Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag zoekt een rechter in opleiding (vanaf 6 jaar werkervaring). Ben je op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft je de kans om rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen rechtbank Den Haag hebben we 1 opleidingsplaats beschikbaar. Wij zijn op zoek naar kandidaten binnen alle rechtsgebieden en in het bijzonder naar kandidaten met een achtergrond in belastingrecht of intellectueel eigendomsrecht. Ook kandidaten met twintig jaar of meer werkervaring als generalist (superervaren juristen) en kandidaten met meer dan 15 jaar juridische werkervaring in een specifiek rechtsgebied (superspecialisten) worden uitgenodigd om te solliciteren.

IT 4026

Schade door misgelopen bitcoins

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 3 aug 2022, IT 4026; ECLI:NL:RBGEL:2022:3907 (Eisers tegen Stichting Nijverheidsweg), https://itenrecht.nl/artikelen/schade-door-misgelopen-bitcoins

Rb. Gelderland 3 augustus 2022, IT 4026; ECLI:NL:RBGEL:2022:3907 (eisers tegen Stichting Nijverheidsweg) In het tussenvonnis van 27 oktober 2021 werd aan Stichting Nijverheidsweg gelegenheid gegeven zich uit te laten over de door eisers gevorderde schade. Eisers meenden onder meer dat zij een vergoeding zouden moeten krijgen voor de Bitcoins die zij niet hebben kunnen minen door inbeslagname en verkoop van de goederen. De rechtbank oordeelt dat, ook al hadden eisers de miners kunnen vervangen, er redelijkerwijs enige tijd overheen was gegaan voordat de vervangende miners operationeel waren. Daarnaast overweegt de rechtbank dat, doordat de geleden schade onzeker is vanwege de speculatieve aard van de Bitcoin, dit er niet toe leidt dat er moet worden aangenomen dat er geen schade geleden is. De mogelijkheid dat eisers schade hebben geleden is voldoende aannemelijk geworden. De rechtbank oordeelt dan ook dat Stichting Nijverheidsweg de hierdoor geleden schade van eisers, nader op te maken bij staat, moet vergoeden.

IT 4024

Hans Schnitzler: Empathy in times of digitisation

Recent figures from the Public Prosecutor’s Office show that the number of legal cases for sedition, threats and public assaults has risen sharply in the past year. Obviously, this increase is related to the sharpening of antagonisms during the coronas crisis. What has received less attention is that this coarsening of society cannot be viewed separately from an important side effect of our online existence, namely: the creation of an almost unbridgeable empathy gap.

IT 4025

Uitspraak ingezonden door Jos van der Wijst, BG.legal.

Domeinnaam maakt geen inbreuk op Betty Blue-merken

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 17 aug 2022, IT 4025; ECLI:NL:RBDHA:2022:8269 (CS24 tegen Betty Blue), https://itenrecht.nl/artikelen/domeinnaam-maakt-geen-inbreuk-op-betty-blue-merken

Rechtbank Den Haag 17 augustus, IEF 20886, IT 4025; ECLI:NL:RBDHA:2022:8269 (CS 24 tegen Betty Blue) Betty Blue is een Italiaans kledingbedrijf dat onder de naam 'Elisabetta Franchi' kleding verkoopt via eigen winkels en distributeurs. Betty Blue is houdster van de zogenaamde Betty Blue-merken en domeinnamen. CS 24 exploiteert een kledingwinkel in Amsterdam en een online webwinkel, en verkoopt onder meer kleding van het merk Elisabetta Franchi. CS 24 is houder van de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl. De geschillenbeslechter van de WIPO heeft eerder beslist dat de domeinnaam aan Betty Blue moet worden overgedragen. CS 24 heeft vervolgens de website meerdere malen aangepast, met onder meer een bericht dat er geen commerciele band met Betty Blue bestaat en de website behoort tot de kledingonderneming CS 24.
CS24 vordert nu dat voor recht wordt verklaard zij geen inbreuk maakt op het Elisabetta Franchi-merk van Betty Blue en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens Betty Blue door registratie en gebruik van de domeinnaam. De vordering wordt toegewezen.

IT 4022

UNDER CONSTRUCTION / WERK AAN DE WEBSITES

De komende dagen – van 16 augustus t/m 19 augustus – wordt aan de website www.delex.nl en aan onze websites www.ie-forum.nlwww.ITenrecht.nlwww.reclameboek.nlwww.lsenr.nl en www.ie-forum.be gewerkt.

Daarom worden (nieuws)berichten tijdelijk niet bijgewerkt.

Inschrijven voor een seminar of congres is mogelijk via de mail, stuur daarvoor een bericht naar info@delex.nl.

Wilt u graag bijblijven? We streven ernaar zo snel mogelijk weer ‘live’ te gaan, en uiterlijk zaterdag 20 augustus staat alles weer online!

IT 4023

Betalingsverplichting verminderd met 50%

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 3 aug 2022, IT 4023; ECLI:NL:RBROT:2022:6451 (Capayable tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/betalingsverplichting-verminderd-met-50

Ktr. Rb. Rotterdam 3 augustus 2022, IT 4023; ECLI:NL:RBROT:2022:6451 (Capayable tegen gedaagde) Op grond van artikel 6:230m lid 1 onder e BW moet de volledige prijs van een product of dienst worden weergegeven. Eiseres heeft niet aangetoond dat hieraan is voldaan. De kantonrechter oordeelt dat het niet tonen van alle bijkomende kosten óók als voldoende ernstige schending van artikel 6:230m lid 1 onder e BW moet worden aangemerkt. Op grond van artikel 6:230v lid 3 BW moet het elektronische bestelproces zo worden ingericht dat aan de consument op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. De kantonrechter oordeelt dat er hier sprake is van een schending van artikel 6:230v lid 3 BW vanwege een onjuiste bestelknop. De kantonrechter oordeelt echter dat de schending in dit geval een volledige vernietiging van de overeenkomst niet rechtvaardigt. De kantonrechter vernietigt de overeenkomst daarom gedeeltelijk, in die zin dat de betalingsverplichting van de consument wordt verminderd met 50%.

IT 4021

Kleurcoderingenbestanden mochten niet worden doorverkocht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 22 jun 2022, IT 4021; ECLI:NL:RBDHA:2022:7983 (Creditsafe tegen Data-collectief), https://itenrecht.nl/artikelen/kleurcoderingenbestanden-mochten-niet-worden-doorverkocht

Rb. Den Haag 22 juni 2022, IEF 20890, IT 4021; ECLI:NL:RBDHA:2022:7983 (Creditsafe tegen Data-collectief) Creditsafe is een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van het verstrekken van kredietrapporten en online bedrijfsinformatie. Data-collectief houdt zich bezig met het verstrekken van online bedrijfsinformatie. Op 30 november 2017 sloten partijen een overeenkomst op grond waarvan Creditsafe wekelijks een databestand met bedrijfsinformatie diende te verstrekken aan Data-collectief. Creditsafe kwam er op een gegeven moment achter dat Data-collectief bestanden had doorverkocht aan een derde. Zij heeft hierop haar dienstverlening aan Data-collectief opgeschort per 13 augustus 2019. Op 4 oktober 2019 is de overeenkomst tussen partijen geëindigd. Creditsafe vordert in deze procedure onder meer een verklaring voor recht dat Data-collectief in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst en inbreuk heeft gemaakt op de databankrechten en auteursrechten van Creditsafe.

IT 4020

Verwijzing naar hyperlink resulteert in onvoldoende onderbouwde vordering

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 20 jul 2022, IT 4020; ECLI:NL:RBNHO:2022:6302 (Yunling tegen The Good Products), https://itenrecht.nl/artikelen/verwijzing-naar-hyperlink-resulteert-in-onvoldoende-onderbouwde-vordering

Ktr. Rb. Noord-Holland 20 juli 2022, IT 4020; ECLI:NL:RBNHO:2022:6302 (Yunling tegen The Good Products) Yunling heeft ter onderbouwing van haar stellingen verwezen naar hyperlinks van een online omgeving. De kantonrechter stelt dat het niet aan haar is om zelf in die online omgeving op zoek te moeten gaan naar informatie die relevant kan zijn ter onderbouwing van de vorderingen van partijen. Yunling is verplicht om de feiten en gronden ter onderbouwing van haar vordering volledig, concreet, gemotiveerd en naar waarheid aan te voeren. Yunling heeft met de hyperlinks haar vordering onvoldoende onderbouwd. De kantonrechter wijst om deze reden de vordering van Yunling af.

IT 4019

Geen verplichting tot verstrekken NAW-gegevens

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 10 aug 2022, IT 4019; ECLI:NL:RBMNE:2022:3193 (eisers tegen Gemeente Amersfoort), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-verplichting-tot-verstrekken-naw-gegevens

Vzr. Rb. Midden-Nederland 10 augustus 2022, IT 4019; ECLI:NL:RBMNE:2022:3193 (eisers tegen Gemeente Amersfoort) Een groep onderzoekers heeft op 11 september 2021 onderzoek uitgevoerd op een begraafplaats. De eisers in dit geding zijn de ouders van twee kinderen die begraven zijn op de desbetreffende begraafplaats. Eisers willen met dit kort geding onder meer bereiken dat de NAW-gegevens van deelnemers van de onderzoeksgroep aan hen worden verstrekt door de Gemeente Amersfoort. Zij menen dat de Gemeente onrechtmatig handelt door de persoonsgegevens niet te verstrekken. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat eisers een gerechtvaardigd belang hebben bij het verstrekken van de persoonsgegevens van in ieder geval de vertegenwoordiger van de onderzoeksgroep. Door de voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat ook aan de voorwaarde van noodzakelijkheid is voldaan.

IT 4018

Toegang tot volledige Microsoft-omgeving moet worden verzekerd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 3 mei 2022, IT 4018; ECLI:NL:RBAMS:2022:4452 (Eisers tegen Microsoft), https://itenrecht.nl/artikelen/toegang-tot-volledige-microsoft-omgeving-moet-worden-verzekerd

Vzr. Rb. Amsterdam 3 mei 2022, IT 4018; ECLI:NL:RBAMS:2022:4452 (Eisers tegen Microsoft) X N.V maakt gebruik van de diensten van Microsoft. X is op 22 april 2022 failliet verklaard. Eisers zijn als curatoren benoemd. De curatoren sommeerden Microsoft per e-mail van 26 april 2022 om toegang te verschaffen tot de Microsoft-omgeving. De curatoren kregen daarop bericht dat Microsoft B.V. en Microsoft Datacenter Netherlands B.V. niet de juiste vennootschappen zijn om in rechte te betrekken, aangezien zij de diensten niet leverden. De curatoren vorderen in deze zaak onder meer een veroordeling van Microsoft om het noodzakelijke te doen zodat toegang tot de Microsoft-omgeving wordt verzekerd. De rechtbank stelt vast dat curatoren een spoedeisend belang hebben bij toewijzing van hun vorderingen. Zij zijn als curatoren benoemd ter afwikkeling van het faillissement en dienen dus te beschikken over de volledige administratie van X. De voorzieningenrechter veroordeelt Microsoft Ireland Operations Limited (gedaagde 3) om al hetgeen noodzakelijk is te doen, zodat toegang tot de volledige Microsoft-omgeving wordt verzekerd. Daarnaast wordt het Microsoft Ireland Operations Limited door de voorzieningenrechter verboden om de Microsoft-omgeving te vernietigen of de toegankelijkheid ervan teniet te doen.