DOSSIERS
Alle dossiers

Privacy  

IT 3589

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Hanneke van Lith, Van Kaam.

Uitzending over werkwijze grondhandelaar niet onrechtmatig

Rechtbank 7 jul 2021, IT 3589; (Multirisk tegen AVROTROS), https://itenrecht.nl/artikelen/uitzending-over-werkwijze-grondhandelaar-niet-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 7 juli 2021, IEF 20081, IT 3589; HL ZA20-225 (Multirisk tegen AVROTROS) Op 5 maart 2019 heeft AVROTROS in het programma Opgelicht?! aandacht besteed aan de website www.makelaaringrond.nl en de heer P. Volgens eisers is de uitzending onrechtmatig en zij vorderen onder meer een aanzienlijke schadevergoeding en rectificatie. De rechtbank wijst alle vorderingen af. Het belang van AVROTROS weegt in dit geval zwaarder dan het belang van eisers. Daarvoor is het volgende redengevend. De kern van de uitzending is dat aanzienlijk veel contractanten van eisers ontevreden zijn en vraagtekens plaatsen bij de werkwijze van eisers. Dit is een misstand die aan de kaak mag worden gesteld en in zijn algemeenheid ook voldoende steun vindt in de feiten. Dat er niets aan de hand zou zijn zoals door eisers gesteld is een miskenning van deze feiten. Dat de opzet en de inleiding objectiever had gekund en op twee punten niet zorgvuldig is, maakt in het licht van het voorgaande niet dat de uitzending in het geheel onrechtmatig is. Het beroep van eisers op de journalistieke maatstaven van de Leidraad voor de Raad voor de Journalistiek maakt dit oordeel niet anders nu dit geen rechtens aan te leggen criterium is waaraan de rechter moet toetsen.

IT 3586

Kredietregistratie rechtvaardigt nog niet een BKR-registratie

Rechtbank 22 apr 2021, IT 3586; ECLI:NL:RBAMS:2021:3161 (Verzoeker tegen Rabobank), https://itenrecht.nl/artikelen/kredietregistratie-rechtvaardigt-nog-niet-een-bkr-registratie

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, IT 3586; ECLI:NL:RBAMS:2021:3161 (Verzoeker tegen Rabobank) Verzoeker wil zijn BKR-registratie verwijderd zien. Hij kan op dit moment geen aanspraak maken op een hypotheeklening en een zakelijke leaseauto. Verzoeker is van mening dat hij financieel draagkrachtig genoeg is en dat de BKR-registratie niet gerechtvaardigd is. Hij heeft op grond van de AVG bezwaar gemaakt tegen deze manier van het verwerken van zijn persoonsgegevens, maar dit bezwaar is afgewezen. De rechtbank oordeelt, dat een enkele verwijzing naar de verplichting van de Rabobank om mee te werken aan kredietregistratie, onvoldoende is. Daarnaast heeft verzoeker voldoende onderbouwd waarom hij zou kunnen voldoen aan toekomstige betalingsverplichtingen. Rabobank dient de registratie te verwijderen. 

IT 3584

Geen belang bij camerabeelden tramaanslag

Rechtbank 4 mei 2021, IT 3584; ECLI:NL:RBDHA:2021:5959 (Eiser tegen de Staat), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-belang-bij-camerabeelden-tramaanslag

Rechtbank Den Haag 4 mei 2021, IT 3584; ECLI:NL:RBDHA:2021:5959 (Eiser tegen de Staat) Eiser was ter plekke aanwezig tijdens een aanslag in de tram in Utrecht in maart 2019. Beelden van de aanslag, waarop eiser te zien is, zijn tijdens het strafproces in de rechtszaal getoond. Eiser vordert, dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie hem de beelden verstrekt of dat hij inzage krijgt in de beelden. Volgens de rechtbank heeft eiser niet voldoende kunnen onderbouwen waarom inzage in de camerabeelden goed is voor zijn verwerkingsproces. Ook moeten de (overige) slachtoffers en nabestaanden beschermd worden. Zodoende heeft eiser niet voldoende belang bij zijn vordering. 

IT 3583

Geen aanmerkelijk belang bij bewaren dossier

Rechtbank 24 jun 2021, IT 3583; ECLI:NL:RBNHO:2021:5101 (Verzoekers tegen Veilig Thuis), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-aanmerkelijk-belang-bij-bewaren-dossier

Rechtbank Noord-Holland 24 juni 2021, IT 3583; ECLI:NL:RBNHO:2021:5101 (Verzoekers tegen Veilig Thuis) In deze zaak gaat het over de vraag of Veilig Thuis het dossier over de kinderen van verzoekers moet verwijderen. Het dossier kan volgens Veilig Thuis een bijdrage leveren aan het beëindigen van een mogelijke situatie van kindermishandeling of huiselijk geweld.  De rechtbank oordeelt dat Veilig Thuis onvoldoende gemotiveerd heeft onderbouwd waarom de bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor de kinderen van verzoekers. Daarom moet Veilig Thuis het dossier vernietigen.

IT 3582

Eiseres is draagkrachtig, BKR-registratie is onevenredig

Rechtbank 15 jun 2021, IT 3582; ECLI:NL:RBAMS:2021:3139 (Eiseres tegen ING), https://itenrecht.nl/artikelen/eiseres-is-draagkrachtig-bkr-registratie-is-onevenredig

Rechtbank Amsterdam 15 juni 2021, IT 3582; ECLI:NL:RBAMS:2021:3139 (Eiseres tegen ING) Eiseres wil graag een hypotheek voor de koop van een woning. De woning is van de overleden grootmoeder van eiseres en wordt relatief (gezien de huidige woningmarkt) goedkoop te koop aangeboden. Eiseres staat geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR en komt daarom niet in aanmerking voor een hypotheek. Ze vordert dat haar persoonsgegevens uit het CKI worden verwijderd. De rechtbank weegt het belang van eiseres zwaarder af vanwege haar geringe schuld en de lange resterende looptijd van de registratie. De rechtbank vindt het spijtig dat hypotheekverstrekkers alleen oog lijken te hebben voor het feit dat er een BKR-registratie is, maar vervolgens niet toetsen in hoeverre de aanvrager de lasten kan dragen.

IT 3581

AVG en UAVG van toepassing in de zaak DPS tegen Facebook

Rechtbank 30 jun 2021, IT 3581; ECLI:NL:RBAMS:2021:3307 (Data Privacy Stichting (DPS) tegen Facebook), https://itenrecht.nl/artikelen/avg-en-uavg-van-toepassing-in-de-zaak-dps-tegen-facebook

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2021, IT 3581; ECLI:NL:RBAMS:2021:3307 (DPS tegen Facebook) In dit vonnis in incident gaat het met name over de bevoegdheid, de ontvankelijkheid en het toepasselijke recht. Facebook heeft onder andere aangevoerd, dat DPS onvoldoende de belangen waarborgt van degenen voor wie zij zegt op te komen. Dit blijkt volgens Facebook met name uit het feit dat de stichting net is opgericht en haar eigen financiële belangen behartigt. Op dit punt overweegt de rechtbank, dat DPS weliswaar een ad hoc organisatie is, maar dat ze voldoet aan de Claimcode en dat er voldoende afstand is tussen de stichting en de financier. Verder merkt de rechtbank Facebook Nederland aan als een in Nederland gevestigde verwerkingsverantwoordelijke en verklaart de UAVG van toepassing. De incidentele vorderingen tot onbevoegdheid, aanhouding en niet-ontvankelijkheid worden afgewezen.

IT 3575

Gemeente had besluit op inzageverzoek moeten herroepen

Rechtbank 17 jun 2021, IT 3575; ECLI:NL:RBLIM:2021:4866 (Eiseres tegen Gemeente Maastricht), https://itenrecht.nl/artikelen/gemeente-had-besluit-op-inzageverzoek-moeten-herroepen

Rechtbank Limburg 17 juni 2021, IT 3575, ECLI:NL:RBLIM:2021:4866 (Eiseres tegen Gemeente Maastricht) Eiseres heeft verweerder, de gemeente Maastricht verzocht om inzage van haar persoonsgegevens en inzage gekregen. Zij stelt echter onder meer dat het overzicht dat ze heeft gekregen niet compleet is. Geoordeeld wordt dat eiseres op grond van artikel 15 van de AVG geen recht heeft op documenten waarin persoonsgegevens van haar zijn opgenomen. De rechtbank vindt het niet ongeloofwaardig dat verweerder niet in meer persoonsgegevens inzage kan geven. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat er toch meer persoonsgegevens van haar worden verwerkt. Omdat verweerder eiseres na heroverweging inzage heeft gegeven in persoonsgegevens waarvan eiseres naar aanleiding van haar inzageverzoek nog geen inzage heeft gehad terwijl zij van deze persoonsgegevens wel inzage had moeten krijgen, had verweerder het besluit op het inzageverzoek moeten herroepen. Nu dit niet is gebeurd wordt het bestreden besluit vernietigd. De rechtbank laat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand omdat het alsnog herroepen van het besluit op het inzageverzoek de rechtsgevolgen van het bestreden besluit niet wijzigt.

IT 3569

Te onbepaald verzoek is geen ingebrekestelling

Rechtbank 26 jan 2021, IT 3569; ECLI:NL:RBZWB:2021:383 (Eiser tegen gemeente Steenbergen), https://itenrecht.nl/artikelen/te-onbepaald-verzoek-is-geen-ingebrekestelling

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 januari 2021, IT 3569; ECLI:NL:RBZWB:2021:383 (Eiser tegen gemeente Steenbergen)  Eiser heeft om inzage van zijn persoonsgegevens verzocht. Hierop heeft de gemeente Steenbergen verzocht om een aantal persoonsgegevens om zijn identiteit te kunnen vaststellen. Hier heeft eiser niet aan voldaan, terwijl hij wel de gemeente nogmaals heeft verzocht om een beslissing te nemen over zijn aanvraag. Vervolgens heeft hij beroep ingesteld bij de rechtbank tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op zijn verzoek. De rechtbank verklaart het beroep van eiser ongegrond, omdat de tweede brief van eiser te onbepaald is en dus niet kan worden aangemerkt als een ingebrekestelling. 

IT 3564

HR verwerpt principaal beroep in Dutch Filmworks tegen Ziggo

Hoge Raad 25 jun 2021, IT 3564; ECLI:NL:HR:2021:985 (Dutch Filmworks tegen Ziggo), https://itenrecht.nl/artikelen/hr-verwerpt-principaal-beroep-in-dutch-filmworks-tegen-ziggo

HR 25 juni 2021, IEF 20047, IT 3564 ; ECLI:NL:HR:2021:985 (Dutch Filmworks tegen Ziggo) Deze zaak draait om de vraag of internet service provider Ziggo kan worden verplicht om aan de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten de NAW-gegevens te verstrekken die horen bij IP-adressen van waaruit een film illegaal volgens die rechthebbende is gedownload. Het grondrecht op bescherming van intellectuele eigendom staat tegenover het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens en privacy van de internetgebruikers. De Hoge Raad verwerpt het principale beroep. Eerder oordeelden de voorzieningenrechter [IEF 18224] en het hof [IEF 18806] dat het aanpakken van ‘illegale downloaders’ onder voorwaarden rechtmatig is, maar dat in dit geval de rechthebbende te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van de betrokken internetgebruikers. Die beslissing achtte A-G Drijber te billijken, zijn conclusie strekte tot verwerping van het principale cassatieberoep [IEF 19788].