IT 4100
30 september 2022
Uitspraak

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer in burenruzie

 
IT 4099
30 september 2022
Uitspraak

HvJ EU: indirecte gevoelige informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens

 
IT 4098
29 september 2022
Artikel

Inhoudsopgave Computerrecht

 
IT 4100

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer in burenruzie

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 31 aug 2022, IT 4100; ECLI:NL:RBROT:2022:7452 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-op-persoonlijke-levenssfeer-in-burenruzie

Rb. Rotterdam 31 augustus 2022, IT 4100; ECLI:NL:RBROT:2022:7452 (eiser tegen gedaagde) In een burenruzie klaagt eiser over gedaagde dat gedaagde met haar telefoon geluids- en filmopnames van eiser maakt. Tevens heeft gedaagde camera’s bij haar eigen voordeur geplaatst. Eiser vordert een verbod op het maken van opnames en vordert verwijdering van de camera. De rechtbank wijst het verbod op het maken van opnames toe op grond van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiser. De vordering tot verwijdering van de camera bij de voordeur van gedaagde wordt afgewezen omdat eiser zelf ook een camera boven haar voordeur heeft die mede op de voortuin van gedaagde is gericht.

 

IT 4099

HvJ EU: indirecte gevoelige informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 1 aug 2022, IT 4099; ECLI:EU:C:2022:601 (OT tegen Vyriausioji tarnybinės etikos komisija), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-indirecte-gevoelige-informatie-valt-onder-bijzondere-persoonsgegevens

HvJ EU 1 augustus 2022, IT 4099, IEFbe 3550; ECLI:EU:C:2022:601 (OT tegen Hoge commissie) Beantwoording van de prejudiciële vragen. In Litouwen bestaat er wetgeving die vereist dat overheidsfunctionarissen én hun levenspartners verklaringen over hun private belangen overleggen aan een ethische commissie (de zgn. Hoge commissie). Deze commissie publiceert deze verklaringen online. Een directeur van een milieubeschermingsorganisatie weigert gegevens van zijn partner te overleggen en de zaak komt bij het Hof. Het Hof oordeelt dat in de betreffende wetgeving geen goed evenwicht is tussen de legitieme doelen en de bescherming van privacy. Verder zijn er onvoldoende waarborgen getroffen in de wetgeving. Een tweede interessant punt dat volgt uit het arrest is dat ook indirecte gevoelige informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens in de zin van art. 9 AVG. Zo valt uit de publicatie van de naam van de levenspartner van de directeur af te leiden wat de seksuele oriëntatie is van beide personen. Het publiceren van informatie op een website die indirect de seksuele geaardheid kan onthullen vormt een verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

IT 4098

Inhoudsopgave Computerrecht

Inhoudsopgave van Computerrecht 5-2022.

EDITORIAL
181 De datalekken-pandemie / p. 313 / F.J. Zuiderveen Borgesius

ARTIKELEN
182 De verhouding tussen de AVG en de WAMCA: is een collectieve privacyschadeclaim zonder dat daartoe opdracht is gegeven door betrokkene (opt-out) mogelijk op grond van de AVG? / p. 315
Hoewel in de parlementaire geschiedenis van de AVG, UAVG en WAMCA, (Nederlandse) jurisprudentie en (Nederlandse) literatuur geen eenduidig antwoord kan worden gevonden op de vraag of het mogelijk is massaschadeclaims in verband met AVG-schendingen op opt-out-basis op grond van artikel 80 AVG/de WAMCA in te stellen, is met de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot implementatie van de Richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten in ieder geval helder hoe de Minister voor Rechtsbescherming hier tegenaan kijkt. Deze uitleg past bij de uitleg van het HvJ EU in het meest recente arrest waarin (de uitleg van) artikel 80 lid 2 AVG aan de orde was. Vooralsnog lijkt de weg dus open te liggen voor massaschadeclaims in verband met AVG-schendingen op opt-out-basis. E.A.J. Schoenmakers & A.P. Koburg

IT 4097

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

Blijven leren is blijven groeien! Daarom biedt de Mr. S.K. Martens Academie ook het komend jaar weer een interactief, verdiepend en specialistisch lesprogramma, direct toepasbaar in de praktijk. Bij de postacademische specialisatieopleiding 'Intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk' delen ruim 36 gerenommeerde sprekers hun ervaring en expertise. Leer de fijne kneepjes van het vak in negen masterclasses op locatie, twee online lessen, een terugkomdag met oud-studenten en een nieuw alumninetwerk.

Op 8 december start een nieuwe lichting advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels aan deze postacademische specialisatieopleiding. Met deelnemers uit verschillende sectoren, die meer uit zichzelf willen halen. Is dit ook op jou van toepassing, heb je mimimaal drie jaar ervaring in de civiele praktijk en wil je deze praktijk versterken? Neem deel aan de klas van 2022/2023. Verdiep je kennis, vergroot je netwerk en versterk je vaardigheden in een deskundige, informele en inspirerende omgeving. Kom zelf, kom samen of tip een collega!

Benieuwd naar het programma, naar de ervaringen van studenten, of naar een offerte op maat? Stuur een mail naar info@delex.nl, of check de brochure. Neem voor meer vragen contact op met Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) of Vivien Rӧrsch (vivien@larorsch.com).

IT 4096

Mogelijk sprake van tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 18 aug 2022, IT 4096; ECLI:NL:RBAMS:2022:4913 (Eiseres tegen Drimpy), https://itenrecht.nl/artikelen/mogelijk-sprake-van-tekortkoming-die-ontbinding-rechtvaardigt

Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2022, IT 4096; ECLI:NL:RBAMS:2022:4913 (eiseres tegen Drimpy) Eiseres is gespecialiseerd in de ontwikkeling van softwareproducten. Drimpy ontwikkelt een Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Dat is een website of applicatie waar consumenten gezondheidsgegevens op een veilige manier kunnen verzamelen, beheren of delen. Partijen zijn overeengekomen dat eiseres bepaalde diensten aan Drimpy zal verlenen. Eiseres heeft Drimpy meerdere facturen gestuurd voor haar werkzaamheden, die maar deels betaald zijn door Drimpy. Eiseres heeft de overeenkomst tussen haar en Drimpy beëindigd, maar Drimpy meent dat de overeenkomst nog van kracht zou zijn. In dit geding vordert eiseres dat Drimpy wordt veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen.

IT 4095

Geen inbreuk op AVG dus geen recht op schadevergoeding

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 13 apr 2022, IT 4095; ECLI:NL:RBROT:2022:7239 (Verzoekster tegen rechtbank Noord-Holland), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-avg-dus-geen-recht-op-schadevergoeding

Rb. Rotterdam 13 april 2022, IT 4095; ECLI:NL:RBROT:2022:7239 (verzoekster tegen rechtbank Noord-Holland) Verzoekster was meer dan 4 jaar werkzaam bij de Belastingkamer van de rechtbank Noord-Holland. Verzoekster heeft op 31 maart 2022 de Raad voor de Rechtspraak (hierna: RvdR) verzocht om inzage in haar persoonsgegevens. De RvdR stuurde dit verzoek door naar de rechtbank Noord-Holland. Ook deed verzoekster enkele verzoeken met betrekking tot haar persoonsgegevens en maakt ze bezwaar tegen de verwerking van haar persoonsgegevens. Verzoekster vordert in dit geschil onder meer inzage in verschillende persoonsgegevens en een materiële en immateriële schadevergoeding. Op grond van artikel 15 lid 1 AVG heeft een betrokkene het recht op inzage in van hem betreffende persoonsgegevens. De rechtbank wijst de vordering tot inzage af ten aanzien van alle gegevens. De rechtbank is dan ook van mening dat er geen sprake is van een inbreuk op de AVG. Hierdoor heeft verzoekster ook geen recht om een materiële en immateriële schadevergoeding en wordt ook deze vordering van verzoekster afgewezen.

IT 4094

Aansprakelijkheid wegens onbevoegdheid bij sluiten telecomovereenkomst

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 sep 2022, IT 4094; ECLI:NL:GHARL:2022:7714 (appellant tegen geïntimeerde ), https://itenrecht.nl/artikelen/aansprakelijkheid-wegens-onbevoegdheid-bij-sluiten-telecomovereenkomst

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 september 2022, IT 4094, ECLI:NL:GHARL:2022:7714 (appellant tegen geïntimeerde) Appellant is agent geweest bij het tot stand komen van telefoonabonnementen tussen telecomaanbieders en anderzijds klanten van telecomdiensten. Zo is appellant ook agent geweest bij de tot stand gekomen overeenkomst tussen geïntimeerde en Telfort. Appellant heeft een zakelijk telefoonabonnement afgesloten met Telfort voor SAVA Verkeersregelaars. Geïntimeerde handelde hierbij als vertegenwoordiger van SAVA Verkeersregelaars, zonder dat hij daartoe bevoegd was. De overeenkomst is derhalve niet rechtsgeldig tot stand gekomen, appellant lijdt hierdoor schade. Het hof oordeelt dat geïntimeerde onrechtmatig heeft gehandeld jegens appellant en de door appellant geleden schade, verminderd met eigen schuld, dient te vergoeden.

IT 4093

Onvoldoende toegelicht dat is voldaan aan contractuele verplichtingen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Overijssel 12 jul 2022, IT 4093; ECLI:NL:RBOVE:2022:2418 (Alektum tegen gedaagde ), https://itenrecht.nl/artikelen/onvoldoende-toegelicht-dat-is-voldaan-aan-contractuele-verplichtingen

Ktr. Rb. Overijssel 12 juli 2022, IT 4093; ECLI:NL:RBOVE:2022:2418 (Alektum tegen gedaagde) OK-it is een aanbieder van een app waarmee klanten hun aankopen in (web)winkels kunnen betalen. Gedaagde heeft diverse aankopen bij (web)winkels gedaan die door OK-it rechtstreeks zijn betaald aan de (web)winkels. OK-it kon de betaalde bedragen vervolgens echter niet van de betaalrekening van gedaagde incasseren. OK-it heeft de vordering op gedaagde gecedeerd aan Alektum. De kantonrechter stelt vast dat er sprake is van een kredietovereenkomst tussen OK-it als handelaar en gedaagde als consument. Er moest aan allerlei (pre)contractuele verplichtingen worden voldaan. Alektum heeft volgens de kantonrechter niet voldoende toegelicht dat deze voorschriften door OK-it zijn nageleefd bij het sluiten van de overeenkomst. Om die reden kan er door de kantonrechter ook niet worden vastgesteld of er voldaan is aan de (pre)contractuele verplichtingen. Alektum wordt door de kantonrechter dan ook in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten. De kantonrechter verwijst de zaak naar de rol.

IT 4092

HvJ EU Conclusie A-G: verwerking persoonsgegevens

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 20 sep 2022, IT 4092; ECLI:EU:C:2022:7042 (Meta Platforms Inc. tegen Bundeskartellamt), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-verwerking-persoonsgegevens

HvJ EU Conclusie A-G 20 september 2022, IT 4092; ECLI:EU:C:2022:704 (Meta Platforms Inc. tegen Bundeskartellamt) Het Oberlandesgericht Düsseldorf en het Bundeskartellamt hebben prejudiciële vragen die zien op de uitlegging van een aantal bepalingen van verordening (EU) 2016/679(4) met betrekking tot met name, de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, de relevante voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens en de uiting van vrije toestemming ten aanzien van een onderneming met een machtspositie. A-G Rantos concludeert dat artikel 9, lid 1, van verordening 2016/679 zo moet worden uitgelegd dat het verbod op verwerking van persoonsgegevens zich uit kan strekken tot de verwerking van gegevens door een exploitant van een sociaal netwerk.

IT 4091

Koopovereenkomst tokens rechtsgeldig

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Amsterdam 20 sep 2022, IT 4091; ECLI:NL:GHAMS:2022:2712 (appellant tegen geïntimeerde ), https://itenrecht.nl/artikelen/koopovereenkomst-tokens-rechtsgeldig

Gerechtshof Amsterdam 20 september 2022, IT 4091; ECLI:NL:GHAMS:2022:2712 (appellant tegen geïntimeerde) Appellant heeft MMTM tokens, een voorloper van een cryptocurrency, gekocht van Mobile Bridge Momentum. De kantonrechter heeft de overeenkomst vernietigd wegens oneerlijke handelspraktijk. Mobile Bridge Momentum is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het Hof. Het Hof heeft het vonnis van de kantonrechter vonnis vernietigd en geoordeeld dat de overeenkomst in stand moet blijven. De vordering van Mobile Bridge Momentum tot nakoming van de overeenkomst wordt wel toegewezen, het resterende bedrag van de koopprijs van de MMTM tokens moet aan Mobile Bridge Momentum worden betaald.