Gepubliceerd op woensdag 20 december 2023
IT 4442
Rechtbank Amsterdam ||
23 nov 2023
Rechtbank Amsterdam 23 nov 2023, IT 4442; ECLI:NL:RBAMS:2023:7466 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/beschuldigende-berichten-via-e-mail-en-linkedin-zijn-onrechtmatig

Beschuldigende berichten via e-mail en LinkedIn zijn onrechtmatig

Vzr. Rb. Amsterdam 23 november 2023, IT 4442; ECLI:NL:RBAMS:2023:7466 (Eisers tegen gedaagde). Eiser 2 is bestuurder van eiser 1 (hierna tezamen: eisers), een investeringsmaatschappij in de vastgoedsector. Gedaagde heeft in de zomer van 2023 berichten geplaatst op LinkedIn en e-mails gestuurd naar zakelijke contacten van eisers, waarin zij eiser 2 beschuldigt van onder meer fraude, diefstal, inbraak en huisvredebreuk. Zo zouden eisers (onder andere) hebben gesjoemeld met het persoonsgebonden budget van de moeder van gedaagde en zaken ontvreemd uit haar huis. Eisers geven ter zitting aan dat deze beschuldigingen volstrekt onjuist zijn. Eisers vorderen dat gedaagde wordt verboden om contact op te nemen met de zakelijke relaties van eisers, haar te verbieden om zich in welke vorm dan ook negatief uit te laten over eisers en haar te bevelen alle reeds geplaatste berichtgeving op social media, waaronder LinkedIn, te verwijderen. 

Uitgangspunt voor de rechter is dat wanneer gedaagde dit soort beschuldigingen uit, deze een feitelijke basis moeten hebben. Gedaagde moet dit dan ook aannemlijk maken. Dit heeft zij nagelaten. Verder gaat het in deze zaak kennelijk om een familiekwestie, waarbij het niet nodig is dat gedaagde de zakelijke relaties van eisers lastigvalt. Er waren manieren waarop zij eisers had kunnen aanspreken zonder over te gaan tot het plaatsen van beschuldigende berichten op het internet en het e-mailen van relaties. De plaatsing van berichten tast de reputatie van eisers aan en vormt een hinderlijke inbreuk op het privéleven van eiser 2. Het voorgaande betekent dat het plaatsen van de berichten als onrechtmatig handelen van gedaagde jegens eiser moet worden aangemerkt. De hiervoor genoemde vorderingen worden toegewezen. 

4.5. Zoals ter zitting uitgebreid is besproken, zijn er andere manieren waarop [gedaagde] haar zus en [eiser 2] kan aanspreken, zonder ongefundeerde beschuldigende berichten op internet te plaatsen. Zij kan een (juridische) hulpverlener inschakelen, die de zuster van [gedaagde] en [eiser 2] kan aanschrijven en in het uiterste geval voor de rechter dagen. Dat is de geëigende weg; het sturen/posten van beschuldigende berichten via e-mail/LinkedIn of anderszins op internet is daarvoor niet de juiste manier.