Gepubliceerd op donderdag 19 oktober 2023
IT 4401

Europese Commissie stuurt informatieverzoek naar X wegens aanwijzingen verspreiding desinformatie

Europese Commissie 12 oktober 2023, IT 4401. Vandaag hebben de diensten van de Europese Commissie X formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de Digital Services Act (DSA). Dit verzoek werd gedaan naar aanleiding van aanwijzingen die de diensten van de Commissie hebben ontvangen over de vermeende verspreiding van illegale inhoud en desinformatie, met name de verspreiding van terroristische en gewelddadige inhoud en haatzaaiende taal. Het verzoek heeft ook betrekking op de naleving van andere bepalingen van de DSA.

Na de aanwijzing van X als zeer groot online platform moet zij voldoen aan alle bepalingen die sinds eind augustus 2023 door de DSA zijn ingevoerd, waaronder de beoordeling en beperking van risico's in verband met de verspreiding van illegale inhoud, desinformatie, gendergerelateerd geweld en eventuele negatieve gevolgen voor de uitoefening van de grondrechten, de rechten van het kind, de openbare veiligheid en het geestelijk welzijn. In dit specifieke geval onderzoeken de diensten van de Commissie de naleving van de DSA door X, onder andere met betrekking tot zijn beleid en acties inzake kennisgevingen over illegale inhoud, klachtenbehandeling, risicobeoordeling en maatregelen om de vastgestelde risico's te beperken. De diensten van de Commissie zijn gemachtigd om X om meer informatie te vragen om na te gaan of de wet correct wordt toegepast.

X moet de gevraagde informatie uiterlijk 18 oktober 2023 aan de diensten van de Commissie verstrekken voor vragen over de activering en werking van het crisisresponsprotocol van X en uiterlijk 31 oktober 2023 voor de overige vragen. Op basis van de beoordeling van de antwoorden van X zal de Commissie de volgende stappen beoordelen. Dit kan de formele inleiding van een procedure overeenkomstig artikel 66 van de DSA inhouden. Op grond van artikel 74, lid 2, van de DSA kan de Commissie boetes opleggen voor onjuiste, onvolledige of misleidende informatie in antwoord op een verzoek om informatie. Indien X niet antwoordt, kan de Commissie besluiten de informatie bij beschikking op te vragen. In dit geval kan het uitblijven van een antwoord binnen de gestelde termijn leiden tot het opleggen van dwangsommen.