Gepubliceerd op dinsdag 16 mei 2023
IT 4277
||
15 mei 2023
15 mei 2023, IT 4277; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT), https://itenrecht.nl/artikelen/schending-van-auteursrechten-op-software-niet-gebleken

Schending van auteursrechten op software niet gebleken

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21423, IT 4277; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT c.s.) De rechter heeft uitspraak gedaan in een zaak over het auteursrecht op bepaalde software. De eiser in deze zaak is Workrate en de gedaagden worden gezamenlijk PayingIT genoemd. Workrate is actief in datacenterbeveiliging en biedt ondersteuning aan klanten bij beveiligingsprocessen. PayingIT verkoopt software op het gebied van payrolling, personeelsplanning en salarisadministratie.

Workrate heeft rond 2008 een software ontwikkeld genaamd Workmate, voor procesmanagement en compliance. Deze software werd vervolgens geëxploiteerd door PayingIT onder de naam 'Usemate'. Workrate bezit 49% van de aandelen in Usemate B.V., dat later PayingIT werd. Op een gegeven moment hebben beide partijen besloten om Usemate zelfstandig te maken, zodat de Usemate-software los van Workrate kon worden geëxploiteerd. Daarom hebben ze onderhandeld over een koop- en licentieovereenkomst omtrent de software.

Workrate heeft in 2015 een kopie van de software gemaakt en de 'onderliggende functionaliteiten' van de software doorverkocht aan derden. PayingIT meende in de zaak van 2020 (zie IEF 19579) dat Workrate hierdoor inbreuk maakte op haar auteursrechten op de Usemate-software en de licentieovereenkomst schendt. Partijen waren in deze zaak in geschil over de omvang van de beoogde overdracht van de auteursrechten. Omdat hiervoor nader onderzoek vereist was, ging dit het kort geding van 2020 te buiten.

In deze zaak vordert Workrate dat de rechtbank voor recht verklaart dat Workrate geen inbreuk maakt op de auteursrechten op de Usemate-software en vordert dat PayingIT de licentieovereenkomst nakomt. PayingIT vordert een verklaring voor recht dat de auteursrechten op de Usemate-software aan PayingIT c.s. zijn overgedragen en dat Workrate daarop inbreuk maakt en wanprestatie pleegt.

De rechtbank oordeelt dat het auteursrecht op de software bij PayingIT ligt en dat Workrate een licentie hierop heeft gekregen om de 'onderliggende functionaliteiten' te kunnen gebruiken, door te ontwikkelen en te exploiteren. Deze uitleg heeft tot gevolg dat Workrate geen inbreuk maakt op het auteursrecht van PayingIT door deze door te verkopen aan derden.

De vorderingen van Workmate worden toegewezen. 

5.20. Workrate heeft in 2016 een kopie van de Usemate code uit 2015 gemaakt, de 2015-kopie (zie 3.9). [gedaagde 5] was hier van op de hoogte (zie 3.8). Voor zover de 2015-kopie ook de ‘onderliggende functionaliteiten’ bevat, staat het Workrate vrij hierop aanpassingen te maken zonder dat dit een inbreuk op de auteursrechten van Payingit c.s. oplevert. Dit recht ziet alleen op de ‘onderliggende functionaliteiten’ uit de 2015kopie en niet op de Usemate functionaliteit zelf, dat ligt niet besloten in de overeenkomsten. Dat Workrate een door-ontwikkelrecht had blijkt overigens ook uit e-mail van 29 maart 2016 waarin [gedaagde 5] heeft geschreven dat Workrate kan door ontwikkelen op dezelfde code (3.10).

5.21. De conclusie van het voorgaande is dat de leemte in het contract, bij wie het auteursrecht berust op de ‘onderliggende functionaliteiten’, zo dient te worden uitgelegd dat het auteursrecht bij Payingit c.s. berust en Workrate een licentie hierop heeft gekregen om de ‘onderliggende functionaliteiten’ te kunnen gebruiken, door te ontwikkelen en te exploiteren.

5.22. Deze uitleg heeft tot gevolg dat Workrate geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Payingit c.s. door gebruik van de ‘onderliggende functionaliteiten’ in de 2015-kopie. Ook de exploitatie van de ‘onderliggende functionaliteiten’ aan derden, zoals de klanten Equinix en InterXion is geen auteursrechtinbreuk omdat Workrate heeft gesteld dat zij alleen de onderliggende functionaliteiten gebruikt en exploiteert van de Usemate software (uit de 2015-kopie).