Gepubliceerd op maandag 18 september 2023
IT 4376
Rechtbank Zeeland-West-Brabant ||
13 sep 2023
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 sep 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiseres tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/man-plaatst-foto-s-kinderen-in-strijd-met-avg

Man plaatst foto's kinderen in strijd met AVG

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiser tegen gedaagde).Uit de relatie van gedaagde en eiser zijn kinderen geboren, daarna zijn eiser en gedaagde uit elkaar gegaan. Eiser en gedaagde hebben afspraken gemaakt over het plaatsen van foto's van de kinderen op social media. Gedaagde heeft zich niet aan deze afspraken gehouden en deelde op zijn sociale kanalen niet alleen foto’s van de kinderen, maar ook van de familieleden van eiser en contactgegevens van een hulpverlener. Gedaagde handelt in strijd met de AVG door deze foto’s en gegevens zonder toestemming te plaatsen. Eiser eist dat hij bepaalde accounts van sociale media verwijdert en daarnaast geen uitingen meer doet over haar, de opvoeding van de kinderen en haar familieleden.

Gedaagde geeft aan dat de uitingen zijn manier van communiceren zijn en de dreigementen niet serieus bedoeld te hebben. De voorzieningenrechter stelt vast dat gedaagde zich niet houdt aan de gemaakte afspraken en dat zijn dreigementen wel serieus kunnen worden opgevat. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat gedaagde inbreuk maakt op de privésfeer van zowel de vrouw als kinderen door foto’s van minderjarige kinderen zonder toestemming van de vrouw te plaatsen. Hiermee handelt gedaagde in strijd met de AVG. De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde tot het verwijderen van zijn accounts van sociale media en de foto’s en video’s die hij daarop geplaatst heeft over de moeder en haar familieleden. Daarnaast verbiedt de voorzieningenrechter gedaagde om dergelijke beeden in de toekomst te delen.

4.3.1

De voorzieningenrechter stelt vast dat de man de afspraken die tijdens de vorige mondelinge behandeling zijn gemaakt niet is nagekomen. Als onbetwist staat vast dat de man tot aan de mondelinge behandeling op 3 augustus 2023 meermaals per dag berichten plaatst op Facebook en Youtube, waarbij hij ernstige bedreigingen uit naar de vrouw, maar ook naar een betrokken hulpverleenster van Veilig Thuis. Ondanks dat de man aangeeft dat dit zijn manier van uiten is en dat hij zeker niet van plan is om zijn bedreigingen daadwerkelijk uit te voeren, zijn de berichten van de man zodanig ernstig bevonden dat er bij de betrokken hulpverlening zorgen zijn ontstaan over de fysieke veiligheid van de vrouw, waarbij zij zelfs is geadviseerd om niet bij de rechtbank te verschijnen. Daarnaast is gebleken dat de man de eerder geplaatste berichten niet heeft verwijderd en zelfs nieuwe accounts actief in gebruik heeft. Voor de voorzieningenrechter staat vast dat de belangen van de vrouw en de kinderen door het handelen van de man op onaanvaardbare wijze worden geraakt. Op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) komt aan de vrouw en aan de kinderen het recht op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer toe en het recht om te worden gevrijwaard van ernstige inbreuken daarop. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een onrechtmatig daad, daar de man de vrouw schaadt door op social media bedreigingen te uiten naar de vrouw, haar te beledigen en in dit kader een buitensporige hoeveelheid beelden en video’s op social media te plaatsen. Dit geldt ook ten aanzien van de kinderen, omdat hij foto’s en video’s van hen op social media plaatst die openbaar toegankelijk zijn. De berichten van de man vormen een ernstige inbreuk op de privésfeer van zowel de vrouw als de kinderen. De man handelt hiermee ook in strijd met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening bevat namelijk het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de kinderen. In artikel 5 van deze verordening is namelijk bepaald dat voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen, die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers is vereist. Vaststaat dat de vrouw de man nimmer hiervoor haar toestemming heeft gegeven.