Gepubliceerd op donderdag 16 november 2023
IT 4425

Europees Parlement neemt EU Data Act aan

Op 9 november 2023 heeft het Europees Parlement de EU Data Act aangenomen, een nieuwe verordening die geharmoniseerde regels vaststelt voor toegang tot gegevens, het wisselen van cloudproviders en interoperabiliteitseisen in de EU. Deze wet wordt verwacht aanzienlijke gevolgen te hebben voor bedrijven die actief zijn in de EU. De Data Act, die van kracht wordt 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad en 20 maanden na inwerkingtreding van toepassing zal zijn, heeft als doel de EU-data-economie te stimuleren en een digitale interne markt te creëren. Het legt regels vast voor het gebruik en de waardecreatie van data, met een focus op het verlenen van meer rechten aan gebruikers van verbonden producten en het vergroten van de concurrentie in digitale markten, met name voor het versterken van de positie van het midden- en kleinbedrijf.

De Data Act verplicht fabrikanten van verbonden producten en aanbieders van gerelateerde diensten om gegevens toegankelijk te maken voor gebruikers volgens het principe van 'toegang bij ontwerp en standaard'. Het omvat ook regels voor gegevensdeling met derden, openbare instellingen en waarborgen tegen onrechtmatig gebruik door derden. Boetes voor niet-naleving zullen worden opgelegd en gehandhaafd door EU-landen. De wet biedt versterkte gegevensportabiliteit en maatregelen voor gegevensdeling, waardoor gebruikers van verbonden apparaten toegang krijgen tot en kunnen delen met derden. Het beoogt ook de machtsbalans van het MKB te herstellen, cloudinteroperabiliteit te bevorderen en dataoverdracht en toegang door niet-EU-landen te beperken. De Data Act wordt beschouwd als een belangrijke stap in de richting van een veerkrachtige digitale infrastructuur die Europese waarden en principes handhaaft. De wet is aangenomen met 481 stemmen voor, 31 tegen en 71 onthoudingen en zal formeel worden goedgekeurd door de Raad voordat deze in werking treedt. Het past binnen de bredere context van de Conferentie over de Toekomst van Europa en sluit aan bij het proces naar een evenwichtige digitale economie in Europa.