Gepubliceerd op maandag 30 oktober 2023
IT 4413
Gerechtshof Amsterdam ||
26 sep 2023
Gerechtshof Amsterdam 26 sep 2023, IT 4413; ECLI:NL:GHAMS:2023:2532 (Appellante tegen Allsafe), https://itenrecht.nl/artikelen/de-ontwikkelaar-van-het-softwaresysteem-is-niet-tekortgeschoten-in-de-nakoming-van-haar-verbintenissen-uit-de-overeenkomst

De ontwikkelaar van het softwaresysteem is niet tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst

Hof Amsterdam 26 september 2023, IT 4413; ECLI:NL:GHAMS:2023:2532 (Appellante tegen Allsafe). Allsafe heeft appellante ingeschakeld om een op maat gemaakt softwaresysteem voor haar te ontwikkelen. Allsafe is niet tevreden over het systeem dat appellante heeft geleverd en heeft daarom de facturen onbetaald gelaten. Ook heeft Allsafe de overeenkomst ontbonden. Appellante vordert in deze procedure betaling van die facturen. Appellante vordert in deze procedure betaling van de facturen. Allsafe vordert op haar beurt terugbetaling van de betaalde facturen als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst. De rechtbank heeft de vorderingen van appellante afgewezen en de vorderingen van Allsafe gedeeltelijk toegewezen.

Het hof oordeelt hier dat Allsafe de overeenkomst met appellante niet mocht ontbinden en dat appellante de betaalde facturen niet aan Allsafe hoeft terug te betalen. Op appellante rustte de verbintenis om voor Allsafe in twee fasen een basaal CRM-systeem met de expliciet benoemde functionaliteiten te ontwikkelen. Appellante is in het nakomen van deze verbintenissen niet tekortgeschoten volgens de rechter, omdat Allsafe de tekortkomingen onvoldoende heeft gemotiveerd. Hierdoor had Allsafe niet de bevoegdheid om te ontbinden. Daarnaast moet Allsafe de onbetaalde facturen en bijkomende kosten betalen.

4.42.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet is komen vast te staan dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen [appellante] en Allsafe als gevolg waarvan Allsafe de bevoegdheid had de overeenkomst te ontbinden c.q. te beëindigen. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of Allsafe een overeenkomst kon ontbinden die al was opgezegd door [appellante] , hoe de beëindigingsregeling zoals neergelegd in de overeenkomst en algemene voorwaarden moet worden uitgelegd en of uitsluiting van het recht op ontbinding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Ook kan in het midden blijven of [appellante] in verzuim was op het moment dat Allsafe de overeenkomst ontbond.

4.43.

Aangezien Allsafe niet de bevoegdheid had de overeenkomst met [appellante] te ontbinden, heeft de door Allsafe uitgebrachte ontbinding geen effect gehad. Op [appellante] rust dan ook geen ongedaanmakingsverbintenis. De grieven van [appellante] die zijn gericht tegen de andersluidende oordelen van de rechtbank, slagen. De overige grieven van [appellante] behoeven geen bespreking.