Gepubliceerd op dinsdag 17 oktober 2023
IT 4396

Beantwoording Kamervragen Risico Analyse Model

Beantwoording kamervragen RAM 2022-2023, IT 4396; 2023-0000229107. In deze stukken worden Kamervragen beantwoord naar aanleiding het bericht dat een grote hoeveelheid gegevens verzameld zou worden door de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft beloofd een extern onderzoek laten doen naar het Risico Analyse Model (hierna: RAM). Wegens bepaalde ontwikkelingen zijn deze onderzoeken echter niet gestart. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft aangegeven ook een onderzoek te willen starten en de staatssecretaris wil afwachten of de aankondiging door de AP nog gevolgen heeft voor de vraagstelling en reikwijdte van het externe onderzoek. De staatssecretaris is van plan om de vragen van Kamerleden en het onderzoek van de AP te betrekken bij het onderzoek en blijft van mening dat dit externe onderzoek noodzakelijk is om helderheid te krijgen over de informatievoorziening rondom RAM, zoals data, analyses en het gebruik van die analyses. In alle waarschijnlijkheid gaat het onderzoek in november beginnen. De staatssecretaris beantwoordt Kamervragen, maar benadrukt dat pas na het externe onderzoek en het onderzoek van de AP definitieve antwoorden gegeven kunnen worden.

Lid Omzigt heeft herhaaldelijk verzocht om memo’s te ontvangen over RAM. Intussen heeft een zoekslag plaatsgevonden ten aanzien van de stukken die door het directieteam van de Belastingdienst zijn besproken en zijn opgenomen in “Digidoc”, het centrale systeem voor stukkenstroom en archivering daarvan binnen het ministerie van Financiën. De vervolgzoekslag zal plaatsvinden in mailboxen en netwerkschijven van de Belastingdienst. Zodra deze zoekslag is afgerond, worden de resultaten gedeeld met de Kamer. De minister geeft aan dat hij de kamer meerder keren heeft geïnformeerd over het bestaan van het RAM-systeem en het gebruik daarvan door de belastingdienst. Destijds heeft de minister aangegeven dat het RAM-systeem niet gebruikt wordt bij Toeslagen. Nu gaat de minister het verband tussen het RAM-systeem en de toeslagen onderzoeken. De minister geeft aan een onafhankelijk onderzoek te doen om een volledig zicht te krijgen op de informatie betreffende RAM. De minister durft niet te zeggen of, net als in het geval van de toeslagenaffaire, weer een dossier bestaat waarin de Belastingdienst zich jarenlang niet aan de wet heeft gehouden. De minister wil voor de meeste antwoorden op de Kamervragen graag het onderzoek van de AP en het onafhankelijk onderzoek afwachten.