Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023
IT 4281

AVG viert vijfjarig bestaan

Morgen viert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vijfjarig bestaan sinds de inwerkingtreding. De AVG heeft een fundamenteel recht op gegevensbescherming versterkt en geharmoniseerd voor alle burgers in de Europese Unie. Zo kunnen ze hun rechten uitoefenen om toegang te krijgen tot hun gegevens, correcties aan te brengen en hun gegevens te wissen. 

Achtergrond
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Deze verordening heeft het doel burgers te beschermen bij de verwerking en vrije beweging van persoonlijke gegevens. Het versterkt gegevensbescherming, biedt meer en sterkere rechten aan individuen, vergroot transparantie en zorgt ervoor dat degenen die persoonlijke gegevens verwerken verantwoordelijk worden gehouden. Onder de AVG hebben nationale gegevensbeschermingsautoriteiten sterkere en geharmoniseerde handhavingsbevoegdheden. Het creëert bovendien een gelijk speelveld voor bedrijven die actief zijn op de EU-markt, ongeacht hun vestigingsplaats, waarborgt de vrije stroom van gegevens binnen de EU en vergemakkelijkt veilige internationale gegevensoverdrachten.

In 2020 concludeerde de Commissie dat de AVG burgers een sterke set afdwingbare rechten bood en flexibel genoeg was om oplossingen te bieden voor digitale problematiek. Het volgende rapport over de toepassing van de AVG wordt verwacht in 2024. 

Five years ago, in 2018, a pioneering act entered into application: the General Data Protection Regulation (GDPR). This landmark legislation has empowered citizens to truly gain control over their data and has created a level playing field for businesses. The GDPR has been a decisive step in shaping the digital transition in the EU. Not only have we set global standards for the safe regulation of data flows, but we have also created the foundation for a human-centric approach to the use of technology.

The GDPR has strengthened and harmonised a fundamental right to data protection for all citizens in the European Union. Individuals are now entitled to know which of their data is being used and for which purpose. They can exercise their rights to access, correct and erase their data.