Gepubliceerd op dinsdag 14 februari 2023
IT 4217

AP: CBS mag vaccinatiegegevens opvragen en beschikbaar maken voor onderzoek

Via Autoriteit Persoonsgegevens. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: het CBS) mag vaccinatiegegevens van het RIVM opvragen en beschikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie, zo concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) in reactie op een adviesaanvraag van de Tweede Kamer. De AP concludeert in zijn advies dat oversterfte-onderzoek gewoon binnen de reikwijdte van de AVG valt.

De AP plaatst een kritische noot bij de zogeheten ‘CBS-route’. Dit betreft de route waarbij gegevens die primair door de overheid ter beschikking zijn gesteld voor statistisch onderzoek worden gedeeld met wetenschappers van buitenaf. Volgens de AP dient deze route niet als gelegenheidsargument te dienen om persoonsgegevens te verzamelen voor ander onderzoek (dan die voor de overheid). Gezondheidsgegevens zijn immers zeer privacygevoelig.

Wel om die reden roept de AP het ministerie van VWS op om nieuwe wetgeving te creeëren die specifiek ziet op het gebruik van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De AVG biedt hier tevens de mogelijkheid voor. Sterker nog, die mogelijkheid staat zelfs expliciet genoemd in de AVG.  

Het hele advies is hier te vinden.