Gepubliceerd op vrijdag 27 oktober 2023
IT 4412

Zeer grote platforms en zoekmachines gaan de eerste transparantierapporten publiceren

Persbericht Europese Commissie. Onder de Digital Services Act (DSA) dienen zeer omvangrijke online platforms, oftewel VLOP's (Very Large Online Platforms), te voldoen aan voorschriften inzake transparantie. Als onderdeel van deze nalevingsvereisten, zijn deze platforms verplicht om transparantierapporten openbaar te maken. Enkele van deze platforms hebben reeds aan deze verplichting voldaan. Hieronder vallen Amazon, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, Zalando en Bing. Deze rapporten worden gepubliceerd om samen met een database van de Commissie met verklaringen en aanvullende voorschriften voor aangewezen diensten, bij te dragen aan het creëren van helderheid en verantwoording met betrekking tot het modereren van online content op deze platforms. Dit initiatief streeft naar een meer transparante benadering van de inhoudsmoderatie op online platformen en versterkt de naleving van de DSA.

Een transparantierapport dient inzicht te verschaffen in de inhoudsmoderatie op de platforms, met onder andere de volgende informatie: het aantal meldingen dat gebruikers indienen, het aantal items dat door het platform proactief wordt verwijderd, de bevelen van relevante autoriteiten en de nauwkeurigheid en foutenmarge van geautomatiseerde contentmoderatiesystemen. Deze rapporten zijn onlangs voor het eerst gepubliceerd en zullen voortaan om de zes maanden moeten worden bijgewerkt. Overige zeer grote online platforms en zoekmachines hebben tot 6 november de tijd om hun eigen transparantierapporten te publiceren. Voor platforms met minder dan 45 miljoen gebruikers en intermediaire diensten geldt dat zij vanaf februari 2024, wanneer de DSA voor hen van kracht wordt, jaarlijks een transparantierapport moeten opstellen en publiceren. Dit initiatief bevordert de transparantie en verantwoording in de online moderatie van content en zal blijvend van kracht zijn om de naleving van de DSA te waarborgen.