Gepubliceerd op maandag 18 december 2023
IT 4441
Rechtbank ||
27 nov 2023
Rechtbank 27 nov 2023, IT 4441; ECLI:NL:RBLIM:2023:6922 (STICHTING HET ROBERTSHUIS tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-afgifte-van-opgenomen-audiofragmenten-wordt-afgewezen

Vordering tot afgifte van opgenomen audiofragmenten wordt afgewezen

Vzr. Rb. Limburg 27 november 2023, IT&R 4441; ECLI:NL:RBLIM:2023:6922 (STICHTING HET ROBERTSHUIS tegen gedaagden) Gedaagden zijn de ouders van een minderjarige die een zware vorm van autisme heeft. Het Robertshuis is een zorgcentrum en biedt dagbehandeling voor onder meer kinderen met een autismestoornis. Gedaagden hebben tijdens een dagbehandeling bij het Robertshuis audiofragmenten laten opnemen vanuit de rugzak van de minderjarige.

Het Robertshuis vordert na eisvermeerdering en eiswijziging tijdens de mondelinge behandeling, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad gedaagden te bevelen om het Robertshuis een kopie te verstrekken van alle audiofragmenten. Gedaagden voeren hiertegen verweer. Het Robertshuis heeft volgens de voorzieningenrechter spoedeisend belang bij haar vordering. Het Robertshuis heeft gesteld dat zij een rechtmatig belang heeft bij de audiofragmenten. Gedaagden willen de audiofragmenten laten afspelen aan getuigen. Het Robertshuis wil de audiofragmenten ook horen. Zij bevinden zich in een nadeligere rechtspositie als zij de audiofragmenten niet horen. De weigering tot afgifte van de audiofragmenten is in strijdt met artikel 6 EVRM volgens het Robertshuis. Voor de waarheidsvinding vindt de voorzieningenrechter het belangrijk dat de getuigen, bestaande uit (ex-)werknemers, antwoorden geven op vragen op basis van wat zij hebben waargenomen. Hiermee wordt voorkomen dat er antwoord wordt gegeven op de vragen op basis van de audiofragmenten. Gedaagden zijn bereid een kopie van de audiofragmenten over te dragen aan het Robertshuis na het getuigenverhoor, zodat dit verhoor onafhankelijk zal verlopen. Hierdoor zal het verhoor eerlijk verlopen en zal het Robertshuis zich niet in een nadeligere positie bevinden. Er is volgens de voorzieningenrechter dus geen schending op een eerlijk proces. De vordering wordt om die reden afgewezen.

4.8. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het in het kader van de waarheidsvinding van belang is dat de getuigen, zijnde (ex-)werknemers van het Robertshuis, tijdens het voorlopig getuigenverhoor op basis van hun eigen herinneringen antwoord geven op gestelde vragen over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Op het moment dat de getuigen geconfronteerd worden met audiofragmenten kan bezien worden of zij daar authentiek op reageren en of hun afgelegde verklaringen geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Daar past niet bij dat de getuigen mogelijk via het Robertshuis van tevoren de audiofragmenten te horen krijgen en zij hun getuigenverklaring daarop (on)bewust afstemmen. [gedaagden] heeft toegezegd dat hij bereid is om een kopie van alle audiofragmenten aan het Robertshuis te verstrekken na de enquête in het voorlopig getuigenverhoor. Daarmee kan het Robertshuis zich deugdelijk op de contra-enquête voorbereiden en een verzoek doen eventueel reeds gehoorde getuigen opnieuw op te roepen en te bevragen als de audiofragmenten daartoe aanleiding blijken te geven. Dit betekent dat geen enkel audiofragment buiten beeld hoeft te blijven en het Robertshuis uiteindelijk de beschikking zal krijgen over alle audiofragmenten. In die zin zal het Robertshuis zich niet in een nadeligere positie bevinden dan [gedaagden] . Gelet op het voorgaande is derhalve geen sprake van een schending van het recht op een eerlijk proces (zoals genoemd in artikel 6 EVRM, en ook in artikel 17 van de Grondwet) en heeft het Robertshuis op dit moment geen rechtmatig belang bij afgifte van de audiofragmenten.