Gepubliceerd op dinsdag 14 maart 2023
IT 4234
Rechtbank Zeeland-West-Brabant ||
3 mrt 2023
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 mrt 2023, IT 4234; ECLI:NL:RBZWB:2023:1459 (Eiser tegen de minister van Defensie), https://itenrecht.nl/artikelen/terecht-geoordeeld-dat-geen-persoonsgegevens-zijn-gevonden-binnen-de-bestanden

Terecht geoordeeld dat geen persoonsgegevens zijn gevonden binnen de bestanden

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03 maart 2023, IT 4234; ECLI:NL:RBZWB:2023:1459 (eiser tegen de minister van Defensie) Bestuursrecht. De eiser heeft een verzoek ingediend om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens binnen de rapportages van het Land Information Manoevere Centre (LIMC) en vergelijkbare bestanden. De minister heeft het verzoek behandeld op basis van de AVG en heeft geconcludeerd dat er geen persoonsgegevens van eiser zijn aangetroffen in de genoemde bestanden. De rechtbank heeft geoordeeld dat de minister het verzoek terecht heeft beperkt en dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd. De eiser moet expliciet om inzage in zijn persoonsgegevens in andere bestanden verzoeken. Het beroep van de eiser is ongegrond verklaard.

4.1. Hoewel eiser zijn verzoek om informatie als een WOB-verzoek heeft ingediend, heeft de minister dat verzoek behandeld op basis van de AVG. Na ontvangst van het verzoek heeft de minister dat ook kenbaar gemaakt aan eiser en die heeft daar geen bezwaar tegen gemaakt en ook thans daar geen beroepsgronden tegen gericht. De rechtbank zal het verzoek om informatie dan ook als een AVG-verzoek beoordelen.

4.2. Eiser heeft betoogd dat de minister ten onrechte het AVG-verzoek beperkt heeft opgevat. Eiser meent dat zijn verzoek op alle denkbare informatie ziet, op welke informatiedrager dan ook. Een groot deel van de familie van eiser is sinds de jaren 60 in dienst geweest bij het Ministerie van Defensie. Daarnaast is eiser gekeurd voor de dienstplicht. Hier zouden stukken van moeten zijn.

4.3. De minister heeft betoogd eiser in zijn verzoek heeft gevraagd om openbaarmaking van de gegevens van eiser binnen de rapportages van het LIMC en vergelijkbare bestanden. Daarnaast is tijdens de hoorzitting een nadere toelichting gegeven aangaande de wijze waarop is gezocht naar mogelijk persoonsgegevens van eiser. Hieruit blijkt dat het onderzoek zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat het verzoek van eiser onjuist is behandeld. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat het verzoek onjuist is behandeld en dat wel sprake zou zijn van persoonsgegevens in de bestanden van het LIMC.

4.6. De rechtbank is van oordeel dat het college terecht heeft geoordeeld dat geen persoonsgegevens zijn gevonden binnen de bestanden waarin in het verzoek van eiser om is verzocht. Eiser heeft in verzocht om het verstrekken van zijn persoonsgegevens in de rapportages van het LIMC en vergelijkbare bestanden. Eiser heeft in zijn bezwaarschrift aangevoerd dat hij graag inzage wil in zijn persoonsgegevens in alle bestanden die onder de minister berusten, maar de minister heeft zijn onderzoek terecht beperkt tot hetgeen waar in het verzoek om is verzocht. Indien eiser inzage wil in zijn persoonsgegevens in andere bestanden die onder de minister berusten, moet eiser hierom expliciet verzoeken in een nieuw verzoek. Het staat eiser vrij om dit alsnog te doen.

4.7. De minister heeft inzicht gegeven over hoe is gezocht naar de persoonsgegevens van eiser. De rechtbank acht het niet ongeloofwaardig dat de minister de persoonsgegevens van eiser niet heeft gevonden. Het is dan aan eiser om aannemelijk te maken dat zijn persoonsgegevens wel voorkomen in de bestanden. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat in het rapport van het LIMC en vergelijkbare bestanden wel persoonsgegevens van eiser zijn opgenomen. Dat eiser heeft betoogd dat hij ooit voor militaire dienstplicht is gekeurd, maakt nog niet dat hierover gegevens zijn opgenomen in het rapport van het LIMC en vergelijkbare bestanden. Het medisch keuren is immers geen onderdeel van de werkzaamheden van het LIMC.