Gepubliceerd op maandag 21 november 2022
IT 4155
Rechtbank Amsterdam ||
18 nov 2022
Rechtbank Amsterdam 18 nov 2022, IT 4155; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (eisers tegen NRC), https://itenrecht.nl/artikelen/nrc-hoeft-geen-rectificatie-te-plaatsen

NRC hoeft geen rectificatie te plaatsen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 november 2022, IT 4155; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (eisers tegen NRC) Eisers zijn beiden juridisch/fiscaal adviseurs en werken als zodanig samen in TaXeCo. Na een reeks gebeurtenissen worden zij vervolgd wegens poging tot afdreiging. NRC heeft een lang negatief artikel geschreven over eisers. Eisers vorderen NRC te veroordelen het artikel te rectificeren. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening. Eisers kunnen worden aangemerkt als publieke figuren en die hebben meer kritiek te dulden dan een willekeurig persoon. Verder vindt de negatieve afschildering voldoende steun in de feiten, het artikel is niet onrechtmatig en valt het binnen de grenzen van de journalistieke vrijheid.

4.5. Eisers kunnen worden aangemerkt als ‘publieke figuren’. Zij hebben in het verleden na een conflict met KPMG Meijburg, waar zij beiden werkten, al ruimschoots in de publieke belangstelling gestaan. Inmiddels presenteren zij zich met TaXeCo op internet als adviseurs van veel grote bedrijven en bekende cliënten. [eiser 2] timmert flink aan de weg, zoekt regelmatig de media op en is ook op sociale media zeer actief, waarbij hij niet schuwt om ongezouten zijn mening te geven over bekende personen. NRC heeft daarvan een aantal sprekende voorbeelden genoemd. Verder vermeldt hij op zijn website onder meer dat hij een strategische bijdrage heeft geleverd aan de komst van chemiereus ICL naar Nederland en dat onder meer premier Rutte daarbij ‘persoonlijk betrokken’ was. Hij heeft verschillende interviews gegeven, onder meer aan NRC en Radio 1 en in 2018 is een artikel over [eiser 2] gepubliceerd. Als publieke figuren hebben eisers meer kritiek te dulden dan een ander willekeurig persoon.

 

4.8. Eisers worden in het artikel negatief afgeschilderd. Nu de beschuldigingen voldoende steun vinden in de feiten is dat echter niet onrechtmatig en valt het binnen de grenzen van de journalistieke vrijheid. Er zijn geen aanwijzingen dat NRC het artikel heeft gepubliceerd met het doel om eisers te beschadigen. Ook zijn eisers voldoende in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de bij NRC levende vragen. Eisers hebben er zelf voor gekozen om daarop slechts in algemene zin in te gaan. Wat zij in dat opzicht naar voren hebben gebracht heeft NRC in een katern bij het artikel weergegeven. Eisers tillen er zwaar aan dat NRC de uitkomst van dit kort geding niet heeft afgewacht voordat zij ging publiceren, maar daartoe was zij, mede gelet op de door haar gevolgde handelwijze, niet gehouden.