Gepubliceerd op donderdag 4 januari 2024
IT 4447
Rechtbank Amsterdam ||
10 nov 2023
Rechtbank Amsterdam 10 nov 2023, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://itenrecht.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden

Uitspraken ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Vzr. Rb. Amsterdam 10 november 2023, IEF 21822, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Eiser was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. Tussen de eiser en oud-leerlingen van eiser zijn ontuchtige handelingen geweest. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt door de politie en eiser is hiervoor in 2022 veroordeeld. Eiser heeft beroep ingesteld tegen dit vonnis, de mondelinge behandeling heeft nog niet plaatsgevonden. Eiser mocht na deze veroordeling geen rij- en theorielessen meer geven. Op 20 december 2022 heeft een voormalig bestuurslid van de brancheorganisatie Landelijke Beroepsvereniging kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche het programma Undercover in Nederland bericht over het feit dat eiser, ondanks de veroordeling, nog steeds (theorie)les geeft. Hierop heeft Noordkaap onderzoek ingesteld. Noordkaap heeft op meerdere momenten verborgen camera-acties uitgevoerd. Noordkaap wil beelden van aan de kaak gestelde misstanden uitzenden. Eiser vordert onder andere Noordkaap te verbieden beeld- en/of geluidsmateriaal van eiser openbaar te maken. Noordkaap voert verweer.

De rechtbank heeft vastgesteld dat voor het geven van theorielessen van motorrijtuigcategorie B, waar eiser les in gaf, een certificaat vereist is. Eiser had dit certificaat niet. De beschuldigingen dat eiser niet bevoegd was tot het geven van theorielessen is om die reden dus terecht. Eiser stelt dat de beelden niet zouden mogen worden uitgezonden aangezien de veroordeling nog niet onherroepelijk is, nu hij hiertegen hoger beroep heeft ingesteld. De rechtbank oordeelt dat de niet onherroepelijkheid niet betekent dat Noordkaap niet over de veroordeling mag uitzenden. Voorts heeft eiser gesteld dat het gebruik van verborgen camera’s een ingrijpend middel is. Het gebruik van verborgen camera’s wordt gerechtvaardigd geacht, omdat het hier gaat om een ernstige overtreding van eiser en deze misstanden niet op een andere manier aan de kaak konden worden gesteld. Met een zichtbare camera zou eiser namelijk anders hebben geantwoord op vragen. Uit bovenstaande feiten en omstandigheden volgt dat het belang van Noordkaap bij uitingsvrijheid zwaarder weegt dan het privacybelang van eiser. De vordering zal om die reden worden afgewezen.

4.6. De lessen die gaf vielen niet onder de motorrijtuigcategorieën C. Cl. D of Dl. Daaruit volgt dat voor het geven van theoretisch rijonderricht voor alle andere motorrijtuigen. waaronder B. zoals in dit geval. wel een certificaat is vereist. Het IBKI heeft dat ook bevestigd. Voor het verkrijgen van een certificaat is een VOG vereist. die vanwege zijn strafrechtelijke veroordeling (ook al is die nog niet onherroepelijk) op dit moment niet kan krijgen. Het vereiste certificaat en VOG zijn er niet voor niets. Een rij instructeur geeft immers vaak les aan jonge mensen in een één-op-één situatie. en uit het rapport Van rij les naar rij onderw ijs. Advies verbeteren autorijscholenbranche’ uit april 2021’ blijkt dat dat vereiste onder meer is ingesteld vanwege het hoge aantal meldingen van seksueel grensoverschrij dend gedrag door rij instructeurs en exam inatoren. was zich ook bewust van de vereiste VOG en het vereiste certificaat. Zijn advocaat heeft in de strafrechtelijke procedure de rechtbank immers verzocht om rekening te houden met het feit dat een veroordeling zou betekenen dat hij zijn rijschool kwijt zou raken en zijn beroep niet meer zou kunnen uitoefenen. heeft weliswaar aan Stegeman laten weten dat hij ervan overtuigd is dat hij wel zonder certificaat les mag geven, maar hij heeft geen stukken overgelegd die die stelling ondersteunen (bij Noordkaap noch in deze procedure). De beschuldiging dat niet bevoegd was tot het geven van theorielessen is dus terecht.