Gepubliceerd op donderdag 16 maart 2023
IT 4237
Rechtbank Noord-Holland ||
9 mrt 2023
Rechtbank Noord-Holland 9 mrt 2023, IT 4237; (Cameratoezicht), https://itenrecht.nl/artikelen/mogen-eisers-de-beveiligingscamera-s-terugplaatsen

Uitspraak ingezonden door Joep Bakker, The Data Lawyers

Mogen eisers de beveiligingscamera’s terugplaatsen?

Rechtbank Noord-Holland 9 maart 2023, IT 4237; 9803580 \ CV EXPL 22-1333 (eisers tegen gedaagden) In deze zaak hebben eisers aan de voor- en achterzijde van hun woning beveiligingscamera's opgehangen. Gedaagden hebben vervolgens in kort geding gevorderd dat de camera's worden verwijderd omdat deze een inbreuk zouden maken op hun privacy. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de camera's inderdaad een inbreuk maken op de privacy van gedaagden en eisers veroordeeld om de camera's te verwijderen. In deze bodemprocedure vragen eisers nu om toestemming om de camera's terug te mogen plaatsen, nadat zij de cameraposities hebben aangepast. 

De kantonrechter oordeelt dat de camera’s teruggeplaatst mogen worden. Eisers hebben het recht om hun perceel te beveiligen met beveiligingscamera’s. Wel dient dit proportioneel te zijn en beperkt tot het noodzakelijke minimum. Na de uitspraak van de voorzieningenrechter hebben eisers diverse aanpassingen gedaan, waardoor het perceel van gedaagden aan de achterzijde niet meer zichtbaar is op de camera. Er wordt daardoor geen inbreuk meer gemaakt op de privacy van gedaagden en die camera mag dan ook worden teruggeplaatst. Dat de lens van de camera richting het perceel van gedaagden wijst, maakt dat niet anders. Ook de camera aan de voorzijde mag worden teruggeplaatst. Op de camera aan de voorzijde is een (klein) gedeelte van het perceel van gedaagden zichtbaar waardoor, indien de camera wordt teruggeplaatst, wel inbreuk wordt gemaakt op de privacy van gedaagden. De kantonrechter oordeelt echter dat eisers een gerechtvaardigd belang hebben bij het terugplaatsen van de camera. Eisers hebben aangetoond dat er een daadwerkelijk belang bestaat bij het beschermen van de eigendommen van eisers. Het gebruik van de camera voldoet daarnaast aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Tot slot weegt het belang van eisers om hun eigendommen te beschermen in dit geval zwaarder dan het (geringe) privacybelang van gedaagden.

Tot slot is bij de beoordeling van de vraag of de camera’s teruggehangen mogen worden geen rekening gehouden met het verweer van gedaagden dat de stand van de camera’s in de toekomst aangepast zou kunnen worden. Het wantrouwen hieromtrent is volgens de kantonrechter geen reden om het terugplaatsen van de camera’s te verbieden. De rechter heeft wel op voorstel van eisers een verbod tot het wijzigen van de camerastanden opgelegd.

4.3. Uit het door eisers overgelegde screenshot blijkt dat het perceel van gedaagden nadat de cameraposities zijn gewijzigd en zij en hogere schutting hebben geplaatst, niet meer zichtbaar is op de camera. Er wordt daardoor geen inbreuk meer gemaakt op de privacy van gedaagden. Dat de lens van de camera in de richting van hun perceel wijst, maakt dat niet anders. Hoewel invoelbaar is dat gedaagden hierbij een onbehaaglijk gevoel hebben, maakt dat niet dat hun privacy daardoor wordt geschonden. Eisers zijn dan ook gerechtigd om de camera aan de achterzijde van de woning terug te plaatsen, in de positie zoals die op het screenshot te zien is.

4.7. Tegenover het belang van gedaagden om hun eigendommen te beschermen staat het belang van eisers op eerbiediging van hun privacy. Uit het overgelegde screenshot van het camerabeeld blijkt dat het deel van de tuin van gedaagden dat met de camera wordt opgenomen zeer gering is en dat gedaagden en hun bezoekers, ook als de auto's niet op de oprit geparkeerd staan, slechts vluchtig in beeld komen. Dit is naar het oordeel van de kantonrechter een dusdanig beperkte inbreuk op hun privacy dat het belang van gedaagden om hun eigendommen te beschermen moet prevaleren. Ook de camera aan de voorzijde van de woning mag derhalve door eisers worden teruggeplaatst.

4.9. Om de vrees van gedaagden dat de cameraposities worden aangepast weg te nemen, hebben eisers op de zitting de kantonrechter verzocht hen eventueel een verbod op het wijzigen van de camerastanden op te leggen. Omdat dit verzoek volgens eisers pas op de zitting is gedaan, hebben eisers de kantonrechter verzocht om zich bij akte over dit verzoek uit te mogen laten. Aan dit verzoek gaat de kantonrechter echter voorbij. In de dagvaarding (zie punt 57) hebben eisers reeds voorgesteld hen een verbod tot het wijzigen van de camerastanden op te leggen. Eisers hadden hier dus al voorafgaand aan de zitting over na kunnen denken. Dat zij dat niet hebben gedaan, komt voor hun rekening en risico. De kantonrechter zal daarom, in overeenstemming met hetgeen eisers hebben voorgesteld, een verbod tot het wijzigen van de camerastanden opleggen.