Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023
IT 4280

Kuipers over voortgang EHDS-voorstel

Bruno Kuipers, de minister van Volksgezondheid, informeert de Tweede Kamer met een brief over de voortgang omtrent de onderhandelingen over het EHDS-voorstel (European Health Data Space). Het doel is om deze richtlijn zoveel mogelijk in lijn te brengen met het nationale beleid op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Terwijl er op Europees niveau wordt gewerkt aan een geharmoniseerd kader, heeft Nederland onlangs de eerste stappen gezet voor de verbetering van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Een van de belangrijkste stappen was de recentelijk aangenomen Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Het EHDS-voorstel streeft naar een balans tussen toegankelijkheid van gegevens voor primair en secundair gebruik en de juiste waarborgen voor zorgvuldige en vertrouwelijke uitwisseling van gezondheidsgegevens. Het voorstel omvat maatregelen die moeten bijdragen aan het vertrouwen van zorgverleners en patiënten. Een ander belangrijk aspect is het optimaliseren van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners die nodig zijn voor behandelingen. Daarnaast streeft Nederland naar interoperabiliteit tussen verschillende elektronische patiëntendossiers (EPD-systemen), zodat zorgverleners eenvoudig gegevens kunnen delen. De implementatie van deze nieuwe regelgeving zou moeten bijdragen aan betere zorg in Nederland. 

Het EHDS-voorstel zal kortom significante veranderingen met zich meebrengen voor het huidige Nederlandse gezondheidsinformatiestelsel. Zodra er meer bekend is over het voorstel, zal Kuipers de Tweede Kamer weer informeren.