Gepubliceerd op dinsdag 20 september 2022
IT 4077
Rechtbank Noord-Holland ||
7 sep 2022
Rechtbank Noord-Holland 7 sep 2022, IT 4077; ECLI:NL:RBNHO:2022:7749 (Intrum tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/handelaar-heeft-niet-voldaan-aan-informatieverplichting

Handelaar heeft niet voldaan aan informatieverplichting

Rb. Noord-Holland 7 september 2022, IT 4077; ECLI:NL:RBNHO:2022:7749 (Intrum tegen gedaagde) Intrum was voorheen h.o.d.n. Lindorff, rechtsopvolger van Vattenfall (voorheen genaamd Nuon). Tussen Vattenfall en gedaagde is op afstand een overeenkomst gesloten. Bij deze overeenkomst tussen handelaar en consument moet er zijn voldaan aan enkele (pre)contractuele informatieverplichtingen. Vattenfall (en Nuon deed dit ook) maakt gebruik van de bestelknop ‘Aanvraag versturen’. De kantonrechter oordeelt dat hiermee geen duidelijke mededeling is gedaan dat de consument met het aanklikken van deze bestelknop een betalingsverplichting aangaat. Hierdoor heeft Vattenfall niet voldaan aan haar informatieverplichting en is de overeenkomst vernietigbaar. De vordering van Intrum tot betaling van termijnbedragen die voortvloeiden uit de overeenkomst, wordt afgewezen door de kantonrechter.

3.4. Daaruit blijkt onder andere dat in het bestelproces bij Vattenfall en dus kennelijk ook bij NUON gebruik wordt gemaakt van een bestelknop waarop de woorden “Aanvraag versturen” staan. Op grond van de hiervoor vermelde wettelijke informatieverplichtingen geldt onder meer dat een handelaar zijn elektronisch bestelproces zodanig moet inrichten dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze (al dan niet via een bestelknop) duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Als hieraan niet is voldaan, is de overeenkomst vernietigbaar.3 Bij de beoordeling of aan deze verplichting is voldaan, moet alleen rekening worden gehouden met de woorden op de bestelknop waarmee de consument het bestelproces afrondt.4 Met de hiervoor vermelde woorden op de bestelknop is geen duidelijke mededeling gedaan dat de consument met het aanklikken van die knop een betalingsverplichting aangaat. Er is dan ook niet voldaan aan deze verplichting. Als gevolg daarvan is de overeenkomst vernietigbaar, en wel voor wat betreft de betalingsverplichting van [gedaagde] .