Gepubliceerd op woensdag 18 oktober 2023
IT 4398
Rechtbank Den Haag ||
21 sep 2023
Rechtbank Den Haag 21 sep 2023, IT 4398; ECLI:NL:RBDHA:2023:14359 (Eiseres tegen UWV), https://itenrecht.nl/artikelen/gedupeerde-datalek-uwv-krijgt-schadevergoeding

Gedupeerde datalek UWV krijgt schadevergoeding

Rb. Den Haag 21 september 2023, IT 4398; ECLI:NL:RBDHA:2023:14359 (Eiseres tegen UWV). Verweerder heeft eiseres in kennis gesteld van een datalek, waarbij vijf brieven bestemd voor eiseres naar een verkeerd adres zijn gestuurd. Eiseres heeft verweerder daarna aansprakelijk gesteld op grond van dit datalek en verzocht om immateriële schadevergoeding. Haar is daarop een vergoeding aangeboden van €250,-. Eiseres vond deze vergoeding onvoldoende en eiste een hoger bedrag en inzage in haar persoonsgegevens bij UWV ten aanzien van het datalek. Het UWV heeft dit verzoek afgewezen, waartegen eiseres beroep heeft ingesteld.

Eiseres voert aan dat haar verzoek om informatie in de zin van de AVG te kwalificeren is als een besluit in de zin van de Awb volgens de Uitvoeringswet van de AVG. Ook voert eiseres aan dat de bestuursrechter bevoegd is te beslissen in het verzoek om schadevergoeding. Verweerder stelt echter dat de beslissing over het toekennen van schadevergoeding geen besluit is, maar een privaatrechtelijke rechtshandeling. De bestuursrechter is bevoegd om te oordelen over een verzoek om vergoeding van materiële of immateriële schade als gevolg van een handelen in strijd met de AVG door een bestuursorgaan. Eiseres stelt dat de geboden compensatie door het UWV niet in verhouding staat tot de angsten en depressies die eiseres heeft doorstaan. Door de psychiatrische klachten van eiseres hebben de door het datalek veroorzaakte problemen een grotere impact op eiseres dan op andere mensen. Eiseres heeft haar klachten onderbouwd met een rapport van haar behandelen psycholoog. De vergoeding die verweerder had geboden was gebaseerd op vergelijkbare situaties, maar vindt de rechter voor de situatie van eiseres niet voldoende. De rechtbank kent haar een vergoeding van €500,- toe wegens immateriële schadevergoeding, maar niet haar gehele eis.

5.6

Tussen partijen is uitsluitend de hoogte van de schadevergoeding in geschil. Eiseres heeft gesteld dat het door verweerder aangeboden bedrag in geen verhouding staat tot de angsten en depressies die eiseres heeft moeten doorstaan. De post die verweerder naar een verkeerd adres heeft gestuurd, bevatte procedurele aanschrijvingen en medische gegevens. Eiseres heeft daardoor termijnen overschreden, waar zij angsten door kreeg. De medische gegevens kwamen op straat te liggen. Er dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de psychiatrische klachten die eiseres heeft, waardoor de door de datalek veroorzaakte problemen een grotere impact hadden op eiseres dan zij zouden hebben gehad op gezonde mensen. Ter onderbouwing daarvan heeft eiseres verwezen naar een rapport van haar behandelend psycholoog bij GGZ Delfland. Het datalek heeft ook een negatieve invloed gehad op haar gezondheidstoestand en daarmee op het herstel van haar arbeidsongeschiktheid.