Gepubliceerd op donderdag 19 oktober 2023
IT 4402
Rechtbank Zeeland-West-Brabant ||
27 sep 2023
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 sep 2023, IT 4402; ECLI:NL:RBZWB:2023:6767 (Eiser tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/eiseres-had-psychische-belasting-door-gebruik-van-haar-portret-beter-moeten-onderbouwen

Eiseres had psychische belasting door gebruik van haar portret beter moeten onderbouwen

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 27 september 2023, IT 4402; ECLI:NL:RBZWB:2023:6767 (Eiseres tegen gedaagden). Eiseres en gedaagde 2 zijn in 2009 gehuwd en hebben tijdens hun huwelijk een box en een online platform ontwikkeld met een zindelijkheidstraining. Deze training wordt aangeboden via gedaagde 1 BV waarvan gedaagde 2 enig aandeelhouder en bestuurder is. De marketing vindt vooral plaats via de website en sociale media. Hiervoor worden foto’s van eiser en gedaagde samen gebruikt of van eiseres alleen. In 2022 zijn eiseres en gedaagde 2 gescheiden en hebben de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld.

Eiseres vordert gedaagde om alle foto’s te verwijderen en verwijderd te houden en stoppen met gebruik te maken van haar naam in BV gerelateerde activiteiten. Eiseres grondt haar vorderingen op het auteursrecht, omdat zij geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar portret. In het echtscheidingsconvenant zijn ook geen afspraken gemaakt over het gebruikmaken van haar portret. De foto’s zijn gemaakt toen nog sprake was van een gelukkige relatie tussen gedaagde en eiser en de foto’s waren er ook op gericht om in deze context gebruikt te worden. Eiseres stelt een redelijk belang te hebben bij het verwijderen van deze foto’s, zodat zij de echtscheiding volledig kan afwikkelen. Daarnaast voert zij aan een spoedeisend belang te hebben bij toewijzing van haar vordering, omdat het gebruik van de foto’s een zware psychische belasting voor haar is.

Gedaagden voeren verweer dat eiseres geen spoedeisend belang heeft, omdat zij een jaar lang niet heeft gehandeld en in die tijd ook een bodemprocedure aanhangig had kunnen maken. Verder blijkt nergens uit dat zij last heeft van de situatie.  De rechter geeft aan dat de psychische belasting bij gedaagde blijkt nergens uit en is volgens de rechter door gedaagde onvoldoende onderbouwd. Hierdoor is geen sprake van spoedeisend belang volgens de rechter. Eiseres wordt niet veroordeeld tot de werkelijke proceskosten, omdat geen sprake is van misbruik van het recht. Eiseres voor misbruik van het recht moeten inzien dat haar vordering geen kans van slagen had.

4.3.

[eiseres] stelt dat de discussie over het gebruik van de foto’s tijdens het mediationtraject bewust is geparkeerd tot na de echtscheidingsprocedure. Vaststaat dat partijen op [datum 2] 2022 een echtscheidingsconvenant hebben gesloten en dat zij op [datum 3] 2022 zijn gescheiden. Eerst bij brief van 11 januari 2023 heeft [eiseres] via haar toenmalige advocaat het verzoek gedaan om de gegevens te verwijderen. In reactie hierop heeft [gedaagde 1] BV direct bij e-mail van 11 januari 2023 meegedeeld dat zij niet aan dit verzoek zou gaan voldoen. Vervolgens heeft [eiseres] pas vier maanden later, op 5 mei 2023, op deze e-mail gereageerd. Daarna vindt er tussen partijen nog enige correspondentie plaats. Pas op 25 juli 2023, bijna een jaar na de echtscheidingsprocedure, wordt de onderhavige dagvaarding uitgebracht. Dat er sprake is van een zodanige geestelijke belasting bij [eiseres] dat een spoedeisend belang bij een onverwijlde voorziening in kort geding gerechtvaardigd is, is alleen maar door [eiseres] gesteld en op geen enkele wijze feitelijk onderbouwd terwijl dit, gelet op de betwisting door [gedaagde 1] BV en [gedaagde 2] , wel op haar weg had gelegen. De conclusie op grond van het voorgaande is dat geen spoedeisend belang aanwezig wordt geacht. De vorderingen van [eiseres] dienen dan ook te worden afgewezen.