Gepubliceerd op maandag 19 september 2022
IT 4068
Rechtbank Amsterdam ||
Rechtbank Amsterdam , IT 4068; ECLI:NL:RBAMS:2022:5286 (Eiser tegen ELQ), https://itenrecht.nl/artikelen/belang-van-eiser-weegt-zwaarder-dan-bkr-registratie

Belang van eiser weegt zwaarder dan BKR-registratie

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2022, IT 4068; ECLI:NL:RBAMS:2022:5286 (Eiser tegen ELQ) Kort geding. Eiser wil dat ELQ op straffe van een dwangsom een BKR-registratie verwijderd. Eiser is eenmalig in financiële problemen geraakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar hij niet veel aan kon doen. In dit geval weegt het belang van eiser om verder te gaan met zijn leven en een nieuwe woning te kopen dan ook zwaarder wegen dan het algemene belang van ELQ om de registratie voor de volle vijf jaar te handhaven. De vordering wordt toegewezen. Nu ELQ heeft toegezegd aan een eventueel veroordelend vonnis te zullen voldoen wordt een dwangsom niet nodig geacht.

De oorzaak van de achterstand en codering is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Door de echtscheiding hebben [eiser] en zijn ex-echtgenote de woning moeten verkopen en zijn zij met een restschuld achtergebleven. Vervolgens heeft [eiser] ernstige psychische klachten gekregen. Hij had last van een depressie en kreeg daar medicatie voor, waarmee hij zijn werk als chauffeur niet kon uitvoeren. Hij is in de Ziektewet beland en kreeg daardoor minder inkomsten.

Na zijn ziekteperiode heeft [eiser] verschillende banen via een uitzendbureau gehad en hij heeft afgelost voor zover zijn inkomen daartoe ruimte bood. Sinds 2018 heeft hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de gemeente Breda, waar hij een inkomen heeft van € 43.102,50 bruto per jaar. [eiser] heeft tijdens de schuldbemiddelingsperiode van drie jaar geen nieuwe schulden gemaakt. Hij heeft een nieuwe partner, met wie hij ook een kinderwens heeft. Zij wonen thans in een tweekamerappartement, in een buurt waar veel overlast is door hangjongeren die de hele nacht lawaai maken. Zij willen met het oog op de gewenste gezinsuitbreiding dan ook graag verhuizen.

[eiser] is dus eenmalig in financiële problemen geraakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar hij niet veel aan kon doen. De schulden zijn immers niet ontstaan door het aangaan van onverantwoorde leningen of door een buitensporig uitgavenpatroon, maar door de gedwongen verkoop van de echtelijke woning op een zeer ongunstig moment. [eiser] heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen om zijn schulden af te lossen (voor zover hij daartoe in staat was), dat hij geen onverantwoorde uitgaven doet, en dat hij een stabiel leven leidt, met een vaste baan en een nieuwe partner. De woning die [eiser] en [naam] hebben gekocht kunnen zij gelet op hun inkomens financieren, zo blijkt uit een toets die door een hypotheektussenpersoon is gedaan (productie 11). Door ELQ is benadrukt dat er door haar een fors bedrag is afgeboekt, maar die enkele omstandigheid kan niet de doorslag geven. In dit geval moet het belang van [eiser] om verder te gaan met zijn leven en een nieuwe woning te kopen dan ook zwaarder wegen dan het algemene belang van ELQ om de registratie voor de volle vijf jaar te handhaven. Het risico dat [eiser] opnieuw in de problemen komt is gelet op het voorgaande immers beperkt.
4.9.

De conclusie is dat de vordering van [eiser] zal worden toegewezen op na te melden termijn. Nu ELQ heeft toegezegd aan een eventueel veroordelend vonnis te zullen voldoen wordt het niet nodig geacht een dwangsom aan de veroordeling te verbinden.