Gepubliceerd op dinsdag 31 oktober 2023
IT 4414

Akkoord van de G7-leiders over gedragscode inzake AI

Op 30 oktober 2023 kondigden de leiders van de G7 hun overeenstemming aan over een reeks internationale leidende principes voor kunstmatige intelligentie (AI) en een vrijwillige gedragscode voor AI-ontwikkelaars, als onderdeel van het Hiroshima AI-proces dat werd geïnitieerd tijdens de G7-top in mei 2023. Deze ontwikkeling werd met enthousiasme ontvangen door de Europese Commissie, die onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen actief betrokken was bij dit proces. Deze internationale overeenkomst is van groot belang, aangezien de principes en gedragscode een aanvulling zullen vormen op de juridisch bindende regels die momenteel worden afgerond binnen de EU AI Act. De EU heeft zich reeds gepositioneerd als een regelgevende pionier op het gebied van AI, en deze nieuwe overeenkomst weerspiegelt de inzet om betrouwbare AI te bevorderen en tegelijkertijd de veiligheid en rechten van individuen te waarborgen. De elf leidende beginselen zijn ontwikkeld door de G7-landen en de EU in nauwe samenwerking, en ze voorzien in richtlijnen voor organisaties die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen, inzetten en gebruiken. Deze beginselen leggen de nadruk op het nemen van passende maatregelen om risico's te identificeren en te beperken tijdens de hele levenscyclus van AI-systemen, het bevorderen van transparantie en verantwoordingsplicht, het delen van informatie en het investeren in robuuste beveiligingscontroles.

De Gedragscode, die voortbouwt op deze leidende principes, zal organisaties gedetailleerde en praktische richtlijnen bieden voor het ontwikkelen van AI. Beide documenten zullen regelmatig worden herzien en bijgewerkt om relevant te blijven in het snel evoluerende AI-landschap en om in te spelen op nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Voorzitter Ursula von der Leyen benadrukte het belang van deze overeenkomst en moedigde AI-ontwikkelaars aan om de Gedragscode te ondertekenen en te implementeren. De leiders van de G7 riepen ook organisaties op om zich te committeren aan de toepassing van de Internationale Gedragscode, en de eerste ondertekenaars zullen binnenkort worden bekendgemaakt.

Dit initiatief binnen de G7 is slechts een onderdeel van bredere internationale discussies over regulering en verantwoord gebruik van AI, die ook plaatsvinden in organisaties zoals de OESO, het Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), en in de context van de EU-VS Trade and Technology Council en de Digital Partnerships van de EU. Al met al is deze overeenkomst een belangrijke stap in de richting van wereldwijde samenwerking en coördinatie op het gebied van kunstmatige intelligentie, en het belooft de ontwikkeling en toepassing van AI-systemen veiliger en betrouwbaarder te maken, terwijl de waarden van de EU en de G7-landen worden weerspiegeld en beschermd.