Gepubliceerd op donderdag 23 februari 2023
IT 4224

Actualiteiten Privacyrecht | woensdag 8 maart

Onder welke voorwaarden mag de overheid, uit oogpunt van corruptiebestrijding of belangenverstrengeling, de particuliere belangen publiceren van natuurlijke personen in openbare dienst of werkzaam voor gesubsidieerde instellingen? Dit is, niet verrassend, niet snel toegestaan volgens het HvJ EU in ´Vyriausioji tarnybinės etikos komisija´ [IT 4099], een arrest over nationale anti-corruptie wetgeving. Het Unierecht verzette zich tegen deze nationale wetgeving, omdat de 'opbrengsten' in dit geval niet opwogen tegen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die publicatie met zich meebracht. Wat waren de afwegingen, en wat speelde nog meer mee in deze casus? 

Tezamen met meer uitspraken over privacy, persoonsgegevens en handhaving wordt dit besproken op woensdag 8 maart 2023, tijdens het seminar Actualiteiten PrivacyrechtVita Zwaan (bureau Brandeis) en Quinten Kroes (Brinkhof) leiden u deze middag door de belangrijkste privacy-uitspraken van de afgelopen 18 maanden. In slechts twee uur tijd krijgt u een helder en actueel overzicht van relevante rechtspraak.

Thema's die aan bod komen:

  • Openbare registers en informatieverstrekking in het algemeen belang; met o.a. de uitspraken van het HvJ EU over openbare registers ter bestrijding van witwassen (UBO) en corruptie, de verstrekking van PNR-gegevens en de toetsing van nationale wetten die telecom-aanbieders en advocaten verplichten om persoonsgegevens te verstrekken
  • Schadeclaims en collectieve acties; met de eerste Nederlandse vonnissen over collectieve claims en de opinie van AG Campos Sánchez-Bordona over het AVG-schadebegrip
  • Grondslagen; de VoetbalTV- en KNTLB-zaken over het gerechtvaardigd belang, de Facebook en WhatsApp-boetes van de Ierse toezichthouder over de grondslag van de uitvoering van de overeenkomst
  • Rechten van de betrokkene; de nadere uitleg van het HvJ EU van het inzagerecht en het verwijderrecht

Datum: woensdag 8 maart 2023
Tijd: 15.00 - 17.15 uur (met aansluitend borrel)
Accreditatie: 2 opleidingspunten NOvA
Locatie: Circl, Gustav Mahlerplein 1B, Amsterdam

Met borrel na afloop. Schuift u ook aan? Aanmelden kan via deze link of via info@delex.nl