Gepubliceerd op woensdag 13 september 2023
IT 4373
Overige instanties ||
11 jul 2023
Overige instanties 11 jul 2023, IT 4373; ACM/21/053908 (ACM tegen LG), https://itenrecht.nl/artikelen/acm-legt-lg-een-boete-op-van-7-miljoen-wegens-afstemmen-van-prijzen

ACM legt LG een boete op van 7 miljoen wegens afstemmen van prijzen

ACM 11 juli 2023, IT 4373; ACM/21/053908 (sanctiebesluit LG) De ACM legt LG Electronics Benelux (hierna: LG) een boete op van meer dan 7 miljoen euro wegens het afstemmen van consumentenprijzen van LG-televisies met verschillende detailhandelaren. Deze prijsafstemming tussen LG en de detailhandelaren heeft zich afgespeeld in de periode vanaf januari 2015 tot december 2018. Hiermee overtreedt LG het kartelverbod van art. 6 lid 1 Mededingingswet en art. 101 lid 1 VWEU.

Uit communicatie tussen LG en detailhandelaren blijkt dat LG de detailhandelaren informeerde over prijzen van concurrerende handelaren en verwachtte dat detailhandelaren zich hielden aan de door LG gecommuniceerde prijzen. Via prijsvergelijkingswebsites en webshops van detailhandelaren monitorde LG de prijzen die zij aanhielden. LG nam contact op met een detailhandelaar indien deze te ver verlaagde van de door LG gewenste marktprijs, constateerde de ACM. Zo werd voorkomen dat andere detailhandelaren hun prijs ook zouden verlagen. Op deze manier werden verlagingen van consumentenprijzen teruggedraaid en werd de prijsconcurrentie beperkt. Het geven van prijsadviezen en het monitoren van verkoopprijzen is in principe niet in strijd met het kartelverbod. Echter ging LG veel verder dan het verstrekken van vrijblijvende adviesprijzen. LG maakte de consumentenprijzen bekend en stuurde de detailhandelaren daarop aan. LG verzocht de detailhandelaren hun aanbiedingen of kortingen niet online aan te bieden, zodat consumenten geen prijstransparantie hadden.

Voor deze prijsafstemmingen ziet de ACM geen commerciële noodzaak of grond, waardoor de gedragingen van LG verboden zijn. LG betwist dat sprake is van verboden gedragingen door te stellen dat slechts sprake was van onderhandelingen over inkoopprijzen en premies. De ACM gaat hier niet in mee, doordat de gedragingen van LG gericht zijn op het controleren en minimaliseren van prijsafwijkingen. De ACM concludeert dit onder meer aan de hand van de frequentie waarin LG contact opnam met de individuele detailhandelaren. LG betoogt dat zij slechts een adviserende rol op zich nam en geenszins dwang heeft uitgeoefend op de detailhandelaren om de adviesprijzen van LG te volgen. De ACM geeft aan dat dwang niet noodzakelijk is doordat detailhandelaren juist niet onwelwillend tegenover de verzoeken van LG stonden. De detailhandelaren benaderden immers zelf LG wanneer zij een concurrent zagen die een ‘te lage’ consumentenprijs hanteerde.

De ACM neemt in aanmerking dat LG jarenlang stelselmatig ingreep op de consumentenprijzen en redelijkerwijs had moeten weten dat de gedragingen in strijd zijn met de mededingingsregels. De ACM laat wel het in het voordeel van LG wegen dat LG geen directe dwang heeft uigeoefend op de detailhandelaren. De uiteindelijke boete bedraagt 7.943.500 euro.

10. Het gedrag van LG had tot doel om de mededinging te beperken door detailhandelaren telkens te wijzen op de door LG gewenste consumentenprijs en direct contact op te nemen als de consumentenprijs te laag was in de ogen van LG. In het besluit stelt de ACM vast dat LG verboden handelde in relatie tot zeven (grote) detailhandelaren die samen goed waren voor bijna de helft van de verkoop van televisietoestellen van LG in Nederland. Deze prijsafstemming is ten nadele van de consument. De gedragingen vond plaats in een toch al zeer transparante markt, door de gemakkelijke vindbaarheid van de producten en hun online prijzen via de webwinkels van de detailhandelaren en prijsvergelijkingssites.