DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 17 mei 2023
IT 4278

Sigrid Kaag over de digitale euro

In een brief aan de Tweede Kamer informeert Sigrid Kaag, minister van Financiën, over de laatste ontwikkelingen omtrent de digitale euro. Sinds 2021 wordt er onderzoek gedaan naar de toepassing van de digitale euro door de Europese Centrale Bank (ECB). Het kabinet heeft sindsdien bepaalde voorwaarden gesteld voor de introductie van de digitale munt, waaronder het bestaan van duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en de economie, privacybescherming voor eindgebruikers, overeenstemming met anti-witwasmaatregelen, waarborgen voor financiële stabiliteit en een niet-programmeerbare digitale euro. In haar brief gaat ze verder over de mogelijke vormgeving en toepassing.

Kaag vangt aan met de mogelijke voordelen van een digitale euro. Allereerst kan het zorgen voor toegang tot publiek geld in een digitaliserende wereld en autonomie in het betalingsverkeer. De digitale euro kan worden gebruikt als veilig betaalmiddel en als alternatief bij storingen in het girale betalingsverkeer. Bovendien kan de digitale euro ervoor zorgen dat het door de overheid uitgegeven geld een centrale rol blijft spelen in onze maatschappij, als aanvulling op contant geld. Dit draagt weer bij aan de zekerheid en stabiliteit van publiek geld.

Verder draagt de digitale euro bij aan diversiteit en innovatie in de financiële sector. Het stelt private partijen in staat nieuwe toepassingen voor bank- en betaaldiensten te ontwikkelen en vergroot hiermee de concurrentie in de financiële sector. Daarnaast zal het de concurrentie in de financiële sector vergroten, nu het aanbieden van dienstverlening rond betaalrekeningen voor een bredere groep bedrijven mogelijk wordt.

Het kabinet ziet de toepassingen van een digitale euro vooral op het gebied van een digitale vorm van contant geld. De digitale munt zou daarom dezelfde eigenschappen moeten hebben als contant geld, zoals het gemakkelijk kunnen inwisselen op veel plekken en het gebruik moet toegankelijk en makkelijk zijn.

Naar verwachting zal de Europese Commissie in juni 2023 een wetsvoorstel over de digitale munt presenteren. Het wetsvoorstel zal de juridische basis vormen voor de mogelijke digitale euro. Het is dan aan de medewetgevers om te beslissen of de digitale euro daadwerkelijk wordt ingevoerd.